Université Savoie Mont Blanc

آمادگی آزمون

دوره‌های مختلف را کشف کنید تا از آمادگی بالاتری برای آزمون‌های خود برخوردار شوید و بهترین نمره ممکن را کسب کنید.
اطلاعات بیشتر

تست‌های دانش‌آموزی

آزمون‌های دانشجویی برای پذیرش در آموزش عالی را جستجو کنید.
اطلاعات بیشتر

مکان ها

آنی

Address
Université Savoie Mont Blanc/Polytech Annecy-Chambéry
5 Chemin de Bellevue
Annecy-le-Vieux

74940 آنی, اوورگن-رون-آلپ, فرانسه

آرگونای

Address
Université Savoie Mont Blanc
Annecy Campus
5 chemin de Bellevue

74940 آرگونای, اوورگن-رون-آلپ, فرانسه

لو بورجت دو لاک

Address
Domaine Universitaire
"Chartreuse" Building
Le Bourget-du-Lac

73376 لو بورجت دو لاک, اوورگن-رون-آلپ, فرانسه

بورسیه تحصیلی Keystone

گزینه‌هایی که بورسیه ما می‌تواند به شما ارائه دهد را بشناسید.

وام‌های دانشجویی

درباره گزینه‌های مختلف وام دانشجویی و بودجه‌بندی برای کمک به شما در تحصیل خود اطلاعات کسب کنید.
اطلاعات بیشتر

مسکن دانشجویی

گزینه‌های مختلفی که برای اقامت دانشجویان در سراسر جهان وجود دارد را پیدا کنید.
اطلاعات بیشتر