MAN-IMAL Programme

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

سازمان در همکاری با:

  • Oniris، کالج ملی نانت اقیانوس اطلس دامپزشکی، علوم و صنایع غذایی مهندسی
  • دانشکده پزشکی در دانشگاه نانت
  • دانشکده پزشکی در دانشگاه آنگره
  • موسسه آموزش عالی کشاورزی (و گروه ESA) در آنگرهمقطع تحصیلی پس از کارشناسی است و در بسیاری از کشورهای جهان به کارشناسی ارشد هنر (MA) و کارشناسی ارشد علوم  (MSc) تقسیم می گردد. در طول سال گذشته، روشن شده است که همراه با جهانی شدن می آید بهداشتی و سلامت چالش های جدید. تعامل بین انسان ها، حیوانات و مواد غذایی دیگر نمی تواند به عنوان پدیده جزء شدن را درمان می شود. این است که با بحران های سلامت که در طول ده سال گذشته پدید آمده است (آنفلوانزای مرغی، آنفولانزای H1N1، سارس ...)، و همچنین به عنوان چالش های جدید مرتبط با تضمین سلامت در چارچوب کافی مواد غذایی تولید مواد غذایی منعکس شده است. 4 مؤسسات آموزش عالی و شرکای فوق برای پیوستن به نیروهای به ایجاد برنامه ابتکاری MAN-IMAL است، که یک برنامه آموزشی تحت نظارت هیئت داوران بین المللی از کارشناسان گرد هم آمده اند. هدف از این برنامه برای آموزش دانشمندان، پزشکان، دامپزشکان، داروسازان و مهندسان در منحصر به فرد، محیط های بین المللی و آماده سازی دانش آموزان ما برای کار گروهی لازم به چالش های بهداشت عمومی بین المللی است. آموزشی، حرفه ای و مرزهای فرهنگی خواهد شد عبور طوری که دانش آموزان توانید به اشتراک گذاری، بهتر برقراری ارتباط و یادگیری از یکدیگر است. در انجام این کار، هدف ما به آموزش و تربیت متخصصین "یک جهان، یک بهداشت" مورد نیاز در محیط به سرعت در حال تغییر و جهانی ما است. این برنامه قابل توجه برای ماهیت میان رشته ای فعالیتهای آموزشی و استفاده از روش های نوآورانه آموزشی است. این خدمات عبارتند از تقاطع مطالعات موردی، آموزش الکترونیک، کمک از حرفه ای، دست در "آموزش و کارآموزی مبتنی بر آزمایشگاهی.
این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی

بازدید کنید کارشناسی ارشد »

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید:

ویدئو ها

The 2014 MAN-IMAL Symposium, held at Oniris, the Nantes-Atlantic National College of Veterinary Medicine, Food Science and Engineering

The 2013 Research Summer School, organised by the University of Angers, with the participation of the MAN-IMAL Programme

تماس

ONIRIS

آدرس ONIRIS Site de la Chantrerie BP 40706
44307 Nantes, Pays de la Loire, فرانسه
وب سایت http://www.man-imal.fr/
تلفن +33 2 40 68 77 77

The Higher Education Institute of Agriculture (Groupe ESA)

آدرس The Higher Education Institute of Agriculture (Groupe ESA) 55 Rue Rabelais
49007 Angers, Pays de la Loire, فرانسه
وب سایت http://www.man-imal.fr/

The Faculty of Medicine at the University of Angers

آدرس Université Angers 40 rue de Rennes - BP 73532
49035 Angers, Pays de la Loire, فرانسه
وب سایت http://www.man-imal.fr/