International Institute of Paris

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

موسسه بین المللی پاریس ما به شما این شانس را به مطالعه در یک محیط یادگیری به خوبی تجهیز و حمایت طراحی شده است که برای کمک به شما رسیدن به اهداف خود. هدف ما این است برای آماده سازی دانش آموزان برای به روند یادگیری مادام العمر متعهد باشند و به دنبال فرصتهای شغلی پاداش در جهان فن آوری در حال تغییر و فرهنگی متنوع است. ما با ارائه یک در زمینه های کاربردی هسته ای، دوره های پیشرفته، و طیف گسترده ای از فرصت های یادگیری شرکت برنامه. موسسه بین المللی پاریس را شناسایی و ثبت نام دانشجویان مجرب از سراسر جهان است. شدت این تلاش دانشجویان کمک می کند شخصی و حرفه ای بالغ.

مکان ها

پاریس

Address
International Institute Of Paris
20 rue Saint-Fiacre

75002 پاریس, ایل دو فرانسه, فرانسه

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید: