Royal Business College

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

کالج سلطنتی کسب و کار یک مرکز آموزشی معتبر توسط ABE (UK) است. در RBC تمام سخنرانی به زبان انگلیسی هستند. درجه هستند UK معتبر و برنامه آنلاین تحویل داده.

RBC آماده شما را به یک رهبر ماهر و آگاه که می تواند مردم را تحت تاثیر قرار، ارائه جهت استراتژیک و استفاده مناسب از منابع مالی، انسانی و فنی.

همه برنامه های ارائه شده می تواند انجام شود آنلاین، اجازه می دهد دانش آموزان بین المللی برای تحصیل از کشور خود.

مکان ها

صربستان آنلاین

Address
صربستان آنلاین, صربستان

بورسیه تحصیلی Keystone

گزینه‌هایی که بورسیه ما می‌تواند به شما ارائه دهد را بشناسید