IEDE Business School Chile

مقدمه

Bienvenido a IEDE Business School, la Escuela de Negocios de la Universidad Europea de Madrid, el referente del postgrado de negocios, internacional, en Chile.

Nuestra Escuela de Negocios, de origen español (1991), y en Chile desde 1995, ocupa privilegiadas posiciones en los Rankings a nivel local e internacional, caracterizándose por sus excelentes programas de formación y perfeccionamiento en el mundo de los negocios.

Nuestros 7.000 titulados, han adquirido en nuestras aulas, competencias como el trabajo en equipo y el dominio de la internacionalidad, que les permiten desempeñarse en el actual mundo globalizado, de manera exitosa.

Somos una institución independiente y pragmática, en concordancia con las exigencias actuales del mundo de negocios. Teniendo claras las exigencias del mercado, IEDE Business School fomenta entre sus estudiantes y la comunidad, la creación de redes de contacto y relaciones internacionales.

Nuestros estudiantes disfrutan de alianzas internacionales con reconocidas Universidades, tales como Universidad de Lleida, , Shanghai Jiao Tong University , University of California Irvine, Regent´s University (Londres) y Sao Paulo Business School (Brasil), además de recibir de manera regular, la visita de Doctores de Riverside University Califoria y Westminster University (Londres), además de la Universidad Europea de Madrid.

El 40% de nuestros profesores poseen grado académico de Doctor o Ph.D, y representan ocho nacionalidades distintas.

IEDE Business School cuenta con más de 150 convenios corporativos en Chile, con aquellas empresas que confían en nuestra escuela, para formar a sus Directivos y Gerentes.

NUESTRO SELLO INTERNACIONAL

En un mundo globalizado y más competitivo en el cual vivimos hoy en día, IEDE Business School está fuertemente comprometido con satisfacer las necesidades de todos los profesionales bajo una perspectiva internacional, que buscan un desarrollo y/o perfeccionamientos de sus conocimientos, como también en sus habilidades directivas para su aplicación práctica del día a día.

Es por ello que IEDE Business School se especializa en la formación de postgrado y educación ejecutiva, para quienes aspiran desempeñarse en posiciones de liderazgo y cargos directivos; entregando a nuestros estudiantes una experiencia internacional y multicultural, bajo estándares internacionales de calidad.

Este compromiso a su vez se ve respaldado por sus profesores de distintas nacionalidades y los mismos alumnos, que en base a debates constructivos intercambian sus experiencias profesionales, así como también la opción de conocer culturas de distintos países con las estancias internacionales que ponemos a disposición a todo su alumnado, charlas gratuitas de actualización de contenidos, y eventos exclusivos que buscan mantener actualizado a sus egresados.

De esta manera el principal objetivo de IEDE Business School es lograr que sus egresados satisfagan sus expectativas y alcancen sus objetivos profesionales.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • اسپانیایی

از دوره های ارشد بازدید کنید » بازدید کنید MBA » بازدید کنید دکترا(PhD) » بازدید کنید EMBAs » بازدید کنید MBAs »

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید:

کارشناسی ارشد

استاد در مدیریت مالی

Campus or Online تمام وقت 18  February 2018 شیلی Providencia

امروز، بیش از هر زمان، کسب و کار رقابت با استفاده از توانایی و استعداد مردم مشغول به کار در آنها. علاوه بر این، بوده است نیاز به یادگیری مادام العمر، که در فرکانس، عمق و پیچیدگی تغییرات که سازمان و محیط زیست که در آن عمل را تحت تاثیر قرار می یابد منشاء آن وجود دارد. [+]

نمای کلی امروز، بیش از هر زمان، کسب و کار رقابت با استفاده از توانایی و استعداد مردم مشغول به کار در آنها. علاوه بر این، بوده است نیاز به یادگیری مادام العمر، که در فرکانس، عمق و پیچیدگی تغییرات که سازمان و محیط زیست که در آن عمل را تحت تاثیر قرار می یابد منشاء آن وجود دارد. در این زمینه، IEDE دانشکده کسب و کار برنامه های کارشناسی ارشد تحت تخصصی آموزش الکترونیکی آموزش داده، با هدف مدیران شرکت های خصوصی و دولتی، با استفاده از بستر های نرم افزاری مجازی (Aula V-کلاس) که در آن دانش آموزان دسترسی به ایدز آموزش های مختلف داشته باشد. ترکیبی از مطالعه خود، دانش آموزان، رسانه ها و راهبردهای تدریس، اجازه می دهد شرکت کنندگان به منظور توسعه دانش و مهارت در این منطقه است.این برنامه مکمل آموزش حرفه ای به منظور توسعه یک برنامه درسی مدولار و در حال توسعه یک استاد پروژه پایان عملی است. اهداف اجرایی مالی نقش مربوطه در شرکت تا به امروز، با توجه به پیچیدگی ابزار و عملیات مالی و رفتار بازار سهام. و همچنین به این دلیل که آنها لزوما باید جلو و طرح نگاه کنید، برای برنامه ریزی رشد سازمان است. بنابراین، این حرفه نیاز به آماده سازی و بهبود دائمی در زمینه هایی از قبیل تجزیه و تحلیل مالی، سیاست های سرمایه گذاری، سیاست های مالی، مدیریت سرمایه گذاری نمونه کارها، ارزیابی پروژه و ارزیابی شرکت ها، در میان دیگران.برنامه کارشناسی ارشد در مدیریت مالی، آموزش الکترونیکی، IEDE دانشکده کسب و کار... [-]

مدرک کارشناسی ارشد در مدیریت کسب و کار و بازاریابی

Campus or Online تمام وقت 18  February 2018 شیلی Providencia

امروز، بیش از هر زمان، کسب و کار رقابت با استفاده از توانایی و استعداد مردم مشغول به کار در آنها. علاوه بر این، بوده است نیاز به یادگیری مادام العمر، که در فرکانس، عمق و پیچیدگی تغییرات که سازمان و محیط زیست که در آن عمل را تحت تاثیر قرار می یابد منشاء آن وجود دارد. [+]

نمای کلی امروز، بیش از هر زمان، کسب و کار رقابت با استفاده از توانایی و استعداد مردم مشغول به کار در آنها. علاوه بر این، بوده است نیاز به یادگیری مادام العمر، که در فرکانس، عمق و پیچیدگی تغییرات که سازمان و محیط زیست که در آن عمل را تحت تاثیر قرار می یابد منشاء آن وجود دارد. اهداف نقش مدیر بازاریابی تجاری و نقش رهبری در کسب و کار مدرن در پیش گرفته است. از آنجا که بازار به طور فزاینده ای رقابتی، پیچیده و در حال تغییر، این حرفه نیاز به آماده سازی و بهبود مستمر در زمینه هایی از قبیل برنامه ریزی استراتژیک، بازاریابی استراتژیک، رفتار مصرف کننده، و مدیریت فروش راهبردی، در میان دیگران.استاد در مدیریت کسب و کار و بازاریابی، آموزش الکترونیکی، برنامه IEDE دانشکده کسب و کار با هدف که دانش آموزان به دست آوردن، تقویت و توسعه مهارت ها و مهارت های مدیریتی برای صدای تصمیم گیری در زمینه کسب و کار و استراتژی های بازاریابی، برای مهارت های جامد به عملکرد موفقیت در این منطقه است. TITULADO PROFILE استاد فارغ التحصیل حرفه ای در مدیریت کسب و کار و بازاریابی به دست یک سطح از دانش، مهارت و تواناییها و ظرفیتهای در منطقه، که به شما اجازه: شناسایی بخش های مصرف کننده و شناسایی فرصت های کسب و کار جدید. تسلط بر استراتژی های تجاری و بازاریابی در شرکت، با دانش جامد از ابزار کمی و کیفی.طراحی و پیاده سازی برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی و ارتباطات به رقابت با موفقیت در... [-]