توضیحات رسمی را مطالعه کنید

درباره لس Roches سوئیس

لس Roches اعلامیه عمومی اهداف لس Roches یک مدرسه مدیریت مهمان نوازی همکاری است که برنامه های آموزش عالی را ارائه می دهد که توسط کمیسیون موسسات عالی آموزش عالی (CIHE) انجمن کالج ها و دانشکده های نیوانگلند تأیید شده است. لس Roches فراهم می کند آموزش به زبان انگلیسی به دانشجویان هر گونه نژاد، ملیت، جنسیت، رنگ، مذهب یا اعتقادات که با موفقیت یک برنامه جامع مدرسه جامع کامل. ما دانشجویان ما را به طیف گسترده ای از دوره های مدیریت مهمان نوازی در زمینه های مربوط به ارتباطات سفر پرداخته ایم

برنامه‌های آموزش داده شده در:
  • انگلیسی

Where in the world do you see yourself?

Les Roches International School of Hotel Management
Address
Les Roches International School of Hotel Management Bluche
CH – 3975 کران مونتانا, والا, سویس
وب سایت
تلفن
+41 27 485 96 00