World Maritime University

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

World Maritime University ( WMU ) در سال 1983 توسط سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) ، یک آژانس تخصصی سازمان ملل متحد ، به عنوان مرکز برتر برتری برای تحصیلات دریایی ، تحصیلات تکمیلی ، تحقیق و ظرفیت سازی تأسیس شد. این دانشگاه برنامه های آموزشی منحصر به فرد تحصیلات تکمیلی را ارائه می دهد ، تحقیقات گسترده ای را در زمینه مطالعات دریایی و اقیانوس ها انجام می دهد و ایجاد ظرفیت های دریایی را در راستای اهداف توسعه پایدار سازمان ملل ادامه می دهد.

مکان ها

مالمی

Address
World Maritime University Citadellsv. 29
21118 مالمی, شهرستان Skåne, سوئد
وب سایت
تلفن
+46 40 35 63 00

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید: