Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration - Institute Of Business Studies

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

در باره ما

  • مدرسه تجاری بازار محور (85٪ برنامه ها برنامه های باز هستند).

بازار محور کسب و کار مدرسه IBS کارشناسی ارشد برنامه به رخ کشیدن روابط نزدیک با شرکت های پیشرو، که او نیز به مشاوره و اجرای پروژه های تحقیقاتی کمک می کند. این به IBS اجازه می دهد تا سریعاً روندهای جدید را شناسایی کرده و با خواسته های بازار هماهنگ باشد. IBS در درجه اول در مشاغل متوسط و بزرگ قرار دارد که پایه و اساس جامعه مدنی روسیه را تشکیل می دهد. برنامه های IBS توسط مشاغل مبتنی بر بازار روسیه بسیار مورد توجه قرار می گیرد (85٪ دانشجویان IBS از بازار آزاد می آیند).

IBS-Moscow عضو فعال انجمن ها است:

مکان ها

مسکو

Address
مسکو, مسكوا, روسیه

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید: