Providence University

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

AACSB Accredited
a_01

همانطور که توسط شعار مدرسه، تقدیر ویرتوس ساینتیا و فضیلت با دانش تجویز، دانشگاه پراویدنس ارزش آموزش و پرورش عمومی و همچنین آموزش حرفه ای از سال در سال 1956 تاسیس.

مطابق با اهداف دانشگاه «سازند جامع و حرفه ای ارشاد"، هدف ما برای آموزش دانش آموزان ما برای تحقق بخشیدن به ارزش زندگی با حقیقت، نیکی، زیبایی، و اخلاق؛ به گسترش چشم انداز جهانی و توانایی های ارتباطی؛ برای پرورش خواست به دنبال دانش و حل مسئله؛ و به داشتن دانش تخصصی با استفاده مناسب از فن آوری است. این صلاحیتهای اصلی نشان داده شده در بالا استخدام دانش آموز تعریف قبل از فارغ التحصیلی و به تمام دوره های ارائه یکپارچه شده است.

به عبارت دیگر، دانشگاه پراویدنس به طور مداوم در تلاش برای پرورش توانایی های دانش آموزان با تمرکز بر توسعه حرفه ای بلند مدت در زمینه های تخصصی، که همچنین می تواند به مناطق مختلف حرفه ای منتقل می شود. در سال های اخیر، عمل یادگیری خدمات تبدیل شده است ارزش اصلی از دانشگاه برای ترویج فرهنگ دانشگاه، با تاکید بر آموزش، پژوهش، انسانیت، اخلاق، و خدمات.

a_17

بیانیه ماموریت

دانشگاه پراویدنس در تایوان یک نهاد کاتولیک است. تحت هدایت پیام انجیل عشق، رحمت و عدالت، دانشگاه پراویدنس متعهد به آموزش و پرورش از هر دانش آموز به عنوان یک فرد کامل است. این تلاش برای کمک به آنها در توسعه ارزش مادام العمر، پژوهش، و مهارت های تفکر انتقادی به طوری که آنها ممکن است تغییرات مثبت در جامعه اثر.

دانشگاه پراویدنس به عنوان یک دانشگاه کاتولیک است الهام بخش مسیحی و به دنبال آن هستند به اهداف زیر:

  1. بازتاب دانش در پرتو ایمان
  2. وفاداری به پیام مسیحی در سنت کاتولیک بیان
  3. تعهد سازمانی به خدمت مردم
a_10
این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی

بازدید کنید MBA های جهانی » بازدید کنید کارشناسی »

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید:

تماس
آدرس محل سکونت
200, Sec. 7, Taiwan Boulevard,
Shalu Dist.

Taichung, 43301 TW