Nisantasi University

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

ما یک خانواده بزرگ و اعتقاد داشتند که زندگی محصول از رویاهای است، رویاها را افزایش اهداف و اهداف موجب زندگی، و همه ما متصل نه تنها قلب بلکه ذهن به کار می کنند.

به عنوان یک ضرورت برای انجام یک کار است که خروجی علم است، ما به قدرت از دیدن، به دنبال متفاوت، در حال تغییر و تبدیل اعتقاد دارند. ما تلاش زیادی برای رسیدن به هدف ما از تغییر زندگی هر فرد از دست زدن به ما در جهت / اهداف و رویاهای خود را، و زیباسازی محیط در درجه اول ما و کشور ما و سپس کل جهان است.

در این روش ما دانش آموزان ما نه تنها به دوره بلکه به زندگی آماده. ما آنها را نه تنها برنامه درسی بلکه حرفه خود آموزش، ما کمک زندگی آنها را تجربه می کنند. به عنوان یک دانشگاه جهانی، ما و مردم جهان که حفاظت از ارزش های ملی خود را آموزش دهند. ما یک دانشگاه است که نه توسط چهار دیوار و نه یک موسسه آموزشی بسته اما باز به زندگی، محیط زیست و تمام جهان را محاصره کرده و تنفس هر لحظه.

ما ارائه می دهیم فرصت برای دانش آموزان ما به آنها را به خود، رویاهای خود را می دانند و تعیین اهداف خود. علاوه بر این ما آنها را تشویق به تغییر و توسعه با هم با ما و کل جهان است. همه در همه، ما می دانیم که رویاهای زندگی را تغییر دهید. اگر کسی خودش را تغییر، و سپس جهان را تغییر میدهد.

مکان ها

استانبول

Nişantaşı Üniversitesi

Address
Hasbahçe St. Number: 88
Kağıthane / İstanbul

34406 استانبول, استانبول, بوقلمون
تلفن
+90 212 210 1010

بورسیه تحصیلی Keystone

گزینه‌هایی که بورسیه ما می‌تواند به شما ارائه دهد را بشناسید

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید: