KU Leuven: Faculty of Bioscience Engineering

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

زمینداران مهم و کشاورزان به دانشگاه لوانن برای کمک به منابع لازم کمک کردند. اسقف ها به نفع این طرح بودند چرا که آنها به موسسه علوم کشاورزی در Gembloux اعتماد نداشتند و امیدوار بودند که مهندسان کشاورزی که در دانشگاه کاتولیک آموزش دیده اند بخشی از حفاظت از کشاورزان بلژیکی از لیبرال نفوذ و در عین حال نگه داشتن این مظاهر سنتی کاتولیک بلژیک دست نخورده.

جهت گیری بین المللی

مکان ها

لوون

Address
Kasteelpark Arenberg 20
3001 لوون, فلاندرها, بلژیک