European Polytechnical University

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

دانش آموزان عزیز آینده نگر،

والدین عزیز،

کارفرمایان محترم آینده نگر،

در حال حاضر ایجاد و اجرا "تجربه" آموزشی برای دانش آموزان ما، ترکیبی از شیوه های اروپایی و آمریکایی موفق ترین در آموزش عالی. دانش آموزان، والدین، استادان و رهبران کسب و کار - ما، هیات امنا، آگاه باشید که جدا از اینکه یک چالش، این مسئولیت بزرگ ما به شما گرفته است.

موفقیت هر سرمایه گذاری بستگی به عامل انسانی. هیات امنا یک ضامن برای تجربه موفق دانش آموزان ما با ارائه برتری آکادمیک در حالی که ارائه با کیفیت بالا و سبک زندگی مقرون به صرفه است. EPU است در آموزش و پرورش کسب و کار گرا و عمل گرا متمرکز شده است. استراتژی ما شامل ارتباط ثابت و تعامل با شرکت های پیشرو، که در آن دانش آموزان ما تمرین و به دست آوردن تجربه و شناخت. ما را تشویق نوآوری و عمل گرایی.

"بهترین کار خود را" درخواست تجدید نظر خود را به شما می باشد. این شعار است فقط یک عبارت نیست. ما برای برتری در آموزش و پرورش تلاش کنند. این فلسفه از دانشگاه است. ما خواستار به دانش آموزان ما و در همان زمان به ما کمک رسیدن به اهداف خود آنها را. ما در این فلسفه همه دانش آموزان ما، استادان و کارکنان دانشگاه باشد. ما انتظار داریم که دانش آموزان ما برای تبدیل شدن به نسل بعدی حرفه ای موفق و رهبران کسب و کار.

من آرزو می کنم همه دانش آموزان ما به بهترین تجربه را با ما!

رئيس جمهور از EPU Toshko KRASTEV

ماموریت EPU است

دانشگاه پلی تکنیک اروپا یک مرکز چند ملیتی از تعامل بین شهریه معاصر، فعالیت های علمی تحقیقاتی و نوآوری، و دانشگاهی و کسب و کار همکاری است. دانشگاه personalizes ارتباط با دانش آموزان و دانشجویان دکترا، مطابق با توانایی ها و اولویت های فردی خود و آنها را برای تحقق حرفه ای در محیط بازار از دانشگاه به صورت پویا تغییر world.The آماده پایبند به فلسفه توسعه پایدار و ارزش اولویت آن عبارتند از: دانشگاه پایبند به فلسفه توسعه پایدار و ارزش های خود را اولویت عبارتند از: 1. سنت های اروپا و استاندارد همراه با پراگماتیسم آمریکایی آموزش عالی. 2. توسعه علم دانشگاهی در مشخصات دانشگاه، گرا نسبت به شیوه های و نیازهای کسب و کار بین المللی و بلغارستان. 3. شخصیت های بین المللی آموزش عالی به عنوان یک وسیله دستیابی و نگهداری از با کیفیت بالا. 4. کارکنان بین المللی علمی دانشمندان و توسعه دهندگان از دانشگاه های خارجی و دانشکده های بین المللی؛ 5. آموزش از مطالب معاصر دانشگاهی، هماهنگ با بافت اروپایی و آمریکایی. 6. شهریه در محیط حرفه ای آوانگارد و ارزیابی دانش آموزان با روش های معاصر؛ 7. توسعه از کیفیت های شخصی از دانش آموزان و دانشجویان دکترا به منظور دستیابی به حداکثر پتانسیل فکری آنها؛ 8. تشویق دانش آموزان ابتکار، توسعه عادات مداوم خود را بهبود و مهارت های خود را برای یادگیری، کسب دانش قابل حمل، شایستگی ها و مهارت های کلیدی.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی

از دوره های ارشد بازدید کنید »

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید:

کارشناسی ارشد

Master of Computer Systems and Networks

Campus تمام وقت October 2017 بلغارستان Pernik

The Master program in "Computer Networks" educates the students in solving engineering problems in scientific and research work, adaptation through self-education to the dynamically developing technologies. [+]

Master of Computer Systems and Networks ADMISSION: on documents; REQUIREMENTS: applicants with acquired Bachelor degree on Computer Systems & Networks or similar programs, higher education, recognized in EU; average rating of the Diploma - Good; document for English language proficiency. DURATION: 1,5 years (3 semesters). DIPLOMA: Master of Computer Networks. The Master program in "Computer Networks" educates the students in solving engineering problems in scientific and research work, adaptation through self-education to the dynamically developing technologies, in mobility on national and international level. Computer systems and networks are considered in unity with the necessary operating software. The training is distinguished through individual approach and style of training. Mastering of new ideas and approaches is combined with creative application in development, investigation, design and construction. The individualized training helps the students meet the future need for personnel in the IT industry. Note: The fees are €1000 per semester for EU students and €2000 per semester for non-EU students. All excellent students study FREE of any charges. The student loan information can be found on this page: http://epu.bg/index.php/en/application/students-loans [-]

Master of Earthquake Engineering

Campus تمام وقت October 2017 بلغارستان Pernik

This Master's program aims at enhancing and deepening civil engineers' qualification in the field of anti-seismic security of buildings and facilities during their design and implementation. [+]

Master of Earthquake Engineering ADMISSION: on documents; REQUIREMENTS: applicants with acquired Bachelor degree on Civil Engineering or similar programs; higher education, recognized in EU; average rating of the Diploma - Good; document for English language proficiency. DURATION: 1,5 years (3 semesters). DIPLOMA: Master of Earthquake Engineering. This Master's program aims at enhancing and deepening civil engineers' qualification in the field of anti-seismic security of buildings and facilities during their design and implementation. Bulgaria and many other countries have active seismic activities on their territories, which presupposes that they should be secured against this destructive natural phenomenon. Taking special measures during the design of the buildings and facilities against seismic activities is related to one of the main requirements to investment projects – securing people's health and life. The program trains specialists in the areas of geophysical and earthquake engineering who are capable of evaluating, predicting and reducing the risk of earthquakes. The training includes courses in a wide range areas related to structural analysis and design, geomechanics, risk management. Areas of study are focused on computational mechanics, integration of construction projects, analysis of reliability and risk mitigation, monitoring the behavior of building systems engineering informatics and environmental aspects of seismic risk. The graduates in "Earthquake Engineering" master program can find professional development as: - specialists, consulting engineers in private or public organizations, researchers and members of the academic community in the field of design in seismic areas; - designers, technologists, marketing specialists, experts, technical managers, consultants and managers in public... [-]

Master of Educational Management

Campus تمام وقت پاره وقت October 2017 بلغارستان Pernik + {تعداد} بیشتر

Masters Program in Educational Management prepares managers and leaders for the management of educational institutions and activities in formal and informal education. [+]

Master of Educational Management ADMISSION: on documents; REQUIREMENTS: applicants with acquired Bachelor degree in Economics or similar programs; completed secondary education, recognized in EU; average rating of the diploma - Good; document for English language proficiency. DURATION: 1,5 academic years (3 semesters). DIPLOMA: Master in Educational management Masters Program in Educational Management prepares managers and leaders for the management of educational institutions and activities in formal and informal education. The program ends with a state exam or thesis defence. Form of training – regular and part-time. For enrolment will be accepted candidates holding bachelor's or master's degree in professional fields of educational science, heads of public and private educational institutions, teachers, managers and specialists in human resource management, psychological and pedagogical specialists. Graduates may continue their studies in doctoral programs in "Theory and Educational Management." The content of the curriculum of the Master's program is comparable with similar programs in the UK, USA, Canada, Netherlands and Australia. The curriculum includes courses that provide choice and a wide range of preparations, knowledge, skills and competencies in educational legislation, administration, management and leadership, educational innovation, and practical skills for teamwork. Training is conducted with the active application of modern information and communication tools and technologies. Students acquire skills to perform the role of heads of educational institutions, acquire competencies: manager, leader, innovator, team player, consultant, trainer manager, mediator, negotiator, moderator. The program provides the following benefits: national and international accreditation, confirming the European level of quality of education; international system for exchange... [-]

Master of General Psychology

Campus تمام وقت October 2017 بلغارستان Pernik

The MA program in General Psychology is designed to ensure experience in understanding and conducting psychological research and ensures a number of options for future career development. [+]

Master of General Psychology ADMISSION: on documents; REQUIREMENTS: applicants with acquired Bachelor degree on Psychology or similar humanitarian programs, higher education, recognized in EU; average rating of the Diploma - Good; document for English language proficiency. DURATION: 1,5 years (3 semesters). DIPLOMA: Master of General Psychology The graduates of the MA in General Psychology: will have in-depth knowledge of current theoretical and methodological approaches and developments in the field of psychology; will be able to think critically and substantiated about key issues in psychology; will be able to conduct research in areas related to psychology; will be equipped with the theoretical and practical knowledge that is relevant to positions in education, business, research, and counselling. General Psychology provides students with a foundation of a wide range of psychological concepts, critical thinking skills and ability to apply knowledge gained toward a better understanding of psychological phenomena in daily life. The MA program in General Psychology is designed to ensure experience in understanding and conducting psychological research and ensures a number of options for future career development, i.e. human relations, marketing, advertising, management, education, and business. Programme offers an overview of the entire field of psychology. It outlines the underlying principles and approaches believed to guide human behavior, including biological factors, learning, memory, social cognition, intelligence, emotion, and personality. Students who have completed this programme will be expected to: evaluate the quality of information with an open but critical mind/ demonstrate knowledge and understanding of biological mechanisms of behavior and thinking/ understand... [-]

Master of Leadership and Organizational Development

Campus تمام وقت October 2017 بلغارستان Pernik

The Leadership and Organizational Development program is intended to develop the leaders for contemporary dynamic and competitive organization environment. [+]

Master of Leadership and Organizational Development ADMISSION: on documents; REQUIREMENTS: applicants with acquired Bachelor degree in Psychology or similar humanitarian programs; completed secondary education, recognized in EU; average rating of the diploma - Good; document for English language proficiency. DURATION: 1,5 academic years (3 semesters). DIPLOMA: Master in Leadership and Organizational development The Leadership and Organizational Development program is intended to develop the leaders for contemporary dynamic and competitive organization environment. This degree prepares for an outstanding career as a manager, consultant, trainer and executive coach. The Leadership and Organization Development program covers three overlapping theoretical bases: applied behavioral science, models of leadership and organizational development and organization systems theory. The accent is on self-development and studying leadership competencies to become a successful organizational leader. The courses combine knowledge and practical experience and provide the skills necessary to effectively lead people in an ever-changing work environment and in cross-cultural setting. The curriculum of the Leadership and Organizational Development program focuses on the human side of organization and particularly on training in organizational behavior, leadership development, and personal growth. A variety of management models and tools are used to develop a theoretical and practical experience as: organizational strategy and design of organizational structure; leadership styles and leadership development; emotional intelligence, effective communication and team development; intercultural competence and strategic human resources management. Obtaining a Master’s in Leadership and Organizational Development is an important step in both advancing professional development and enhancing opportunities for career success and satisfaction. Graduates are able to... [-]

Master of Mobile Communications

Campus تمام وقت October 2017 بلغارستان Pernik

The Master’s degree in “Mobile Communications” educates the students in main computer equipment and technologies related to mobile communications. [+]

Master of Mobile Communications ADMISSION: on documents; REQUIREMENTS: applicants with acquired Bachelor degree on Telecommunications or similar programs, higher education, recognized in EU; average rating of the diploma - Good; document for English language proficiency. DURATION: 1,5 academic years (3 semesters). DIPLOMA: Master in Mobile Communications. The Master’s degree in “Mobile Communications” educates the students in main computer equipment and technologies related to mobile communications. They acquire know-how and capabilities for continuously improving their knowledge to meet the up-to-date state of the wireless mobile communication networks and systems. The specialized training in mobile communications includes broadband mobile communications, mobile IP telecommunications, Internet information architectures, software methodologies for convergent networks, multimedia IP communications, radio and television systems and networks, etc. The optional modules are open for introduction of new academic subjects to meet the dynamics of the world market needs. The lectures in the program include eminent scholars and professionals in mobile communications and acknowledged international scholars. Note: The fees are €1000 per semester for EU students and €2000 per semester for non-EU students. All excellent students study FREE of any charges. The student loan information can be found on this page: http://epu.bg/index.php/en/application/students-loans [-]

Master of Public Administration

Campus تمام وقت October 2017 بلغارستان Pernik

The objective of our new program "Public Administration" is to prepare highly qualified specialists for the needs of public administration in compliance with the ongoing administrative reform and membership in the European Union. [+]

Master of Public Administration ADMISSION: on documents; REQUIREMENTS: applicants with acquired Bachelor degree in Economics or similar programs; completed secondary education, recognized in EU; average rating of the diploma - Good; document for English language proficiency. DURATION: 1,5 academic years (3 semesters). DIPLOMA: Master in Public Administration The objective of our new program "Public Administration" is to prepare highly qualified specialists for the needs of public administration in compliance with the ongoing administrative reform and membership in the European Union, applying the standards of leading national and international universities. The course content of educational qualification degree and provides knowledge in the areas of management, law, economics, and political science. It is focused on developing skills and abilities to identify problems and analysis of trends in social processes of interaction with political structures, public and media, to work in a team of efficient organization and high culture of administrative services, management changes in the public sector and others. Note: The fees are €1000 per semester for EU students and €2000 per semester for non-EU students. All excellent students study FREE of any charges. The student loan information can be found on this page: http://epu.bg/index.php/en/application/students-loans [-]

Master of Renovation of Buildings and Facilities

Campus تمام وقت October 2017 بلغارستان Pernik

Reconstruction and modernization are considered in the context of durability, reliability and improved operating parameters of the microclimate for energy efficiency. [+]

Master of Renovation of Buildings and Facilities ADMISSION: on documents; REQUIREMENTS: applicants with acquired Bachelor degree on Civil Engineering or similar programs, higher education, recognized in EU; average rating of the diploma - Good; document for English language proficiency. DURATION: 1,5 academic years (3 semesters). DIPLOMA: Master in Renovation of Buildings and Facilities. This Master's program is designed for graduated civil engineers to extend their knowledge in the area of reconstruction and modernization of building and facilities. Reconstruction and modernization are considered in the context of durability, reliability and improved operating parameters of the microclimate for energy efficiency. The graduates will gain professional knowledge and skills to: resolve structural and technological issues related to the renovation of buildings and facilities, including repair and strengthening of building constructions, selection and application of appropriate interior and exterior materials and systems, and management and economic efficiency. The graduates will be prepared to find professional realization as: Designers of building and facilities, subject to renewal, reconstruction and modernization; Consultants, technical experts and managers of activities related to renovation and reconstruction of buildings and facilities; Professionals monitoring bodies, international organizations in the field of construction, consulting companies, etc. Note: The fees are €1000 per semester for EU students and €2000 per semester for non-EU students. All excellent students study FREE of any charges. The student loan information can be found on this page: http://epu.bg/index.php/en/application/students-loans [-]

ویدئو ها

Европейски политехнически университет

Study abroad only with EPU