University of Bolton

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

با بدن دانش آموز از سراسر 11،000 شما بهترین جهان در خواهد شد دانشگاه بولتون. شما می توانید در پردیس فشرده مدرن که در آن هیچ کس احساس ناشناس و با گروه های آموزش کوچک در بسیاری از دوره های مبتنی بر، شما می توانید مطمئن شوید که شما یک نام، نه فقط تعداد می باشد.

بولتون خود را دوستانه، پر رونق شهر نزدیک به شهرستانها بزرگ است منچستر و لیورپول.

کیفیت آموزش ما همواره موفق به کسب بیشترین رأی را ممکن از آژانس کنترل کیفیت دولت و ما باید مجوز رسمی حرفه ای برای بیش از 30 آموزش برنامه های ما است.

در حال حاضر 192 عضو هیات علمی 130 نفر از آنها نگه درجه دکترا وجود دارد. این نشان دهنده 67.7٪ از دارندگان مدرک دکترا در میان هیات علمی.

اخلاق ما

دانشگاه بولتون منابع عمومی برای دانش حرفه ای و آموزش، کار با و به نمایندگی از مردم و سازمان ها برای حل مشکلات عملی است.

ما قویا بر این باورند که یادگیری اساسی برای تحول افراد و جامعه است.

ما در تمایل ما به پهلو به پهلو از تغییر تجاری، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باقی بماند و ترکیب تاثیر آن در دوره های ما و در کار ما با شرکای بی امان.

ما برتری در دیگران را جشن می گیرند و با میل و رغبت عمل خوب خود را به دانشگاه و همکاری ما را به عقب.

ما افتخار می کنیم که همه عناصر جامعه را به طور کامل در میان کارکنان ما، دانش آموزان و سازمان های شریک نشان داده شده است.

ما را در آغوش تنوع و ارزش تفاوت.

ما نشان می دهد سازگاری، دقت و انعطاف پذیری در شناسایی و رفع نیازهای افراد و سازمان ها.

ما احترام گذاشته و ارزش نقش و دستاوردهای دانشمندان و دانشگاه های سنتی، در حالی که به دنبال ایجاد یک مدل از آموزش عالی است که در حرفه ای، نوآوری و کاربرد متمرکز شده است.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی

بازدید کنید کارشناسی ارشد(MA) » بازدید کنید کارشناسی ارشد(MSc) » از دوره های ارشد بازدید کنید »

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید:

کارشناسی ارشد

MEd in Professional Development in Education

Campus تمام وقت 1 - 5  August 2017 بریتانیا Bolton

The MEd Professional Development is an advanced and flexible course. It meets the professional development needs of experienced educationalists, in particular the need to be able to engage in informed, sustained and integrated change-focused action based on sound theoretical principles and appropriate and evaluated practices. You have the option to choose from a range of named awards within the MEd Professional Development scheme depending on your... [+]

Professional Development in Education – MEd The MEd Professional Development is an advanced and flexible course. It meets the professional development needs of experienced educationalists, in particular the need to be able to engage in informed, sustained and integrated change-focused action based on sound theoretical principles and appropriate and evaluated practices. You have the option to choose from a range of named awards within the MEd Professional Development scheme depending on your choice of modules and the subject you research during your dissertation. These named awards are: MA Educational Management, MA Inclusive Education, MA E-Learning for Educationalists, MA Technical and Vocational Education and MEd Technical and Vocational Education. If you are interested in one of the named awards you should apply in the first instance for the MEd Professional Development. All advanced courses in education at the University of Bolton focus on clear principles: learners and learning, professional practice in education and training, and quality and excellence in professional development. About the course This exciting and demanding masters course gives you the opportunity to develop a range of in-depth skills which are applicable in a number of management and senior roles in education and learning. You will be taught by educational professionals and assessed using techniques including group and individual projects and assignments, research, presentations, tutorials, reports and essays. At all times the course is relevant and focused, preparing you for additional responsibilities in your current and future career. Special features This course is designed to address real professional development needs. The pathways and modules are flexible, enabling you to decide the route and modules to suit your needs. The University of Bolton has a long-standing and excellent reputation for the teaching of education courses, and professional development in particular. We understand that studying for a masters degree takes commitment and an investment of time, money and effort. You will be taught by experienced educational professionals and receive one-to-one tutor support throughout your postgraduate studies. The University of Bolton has excellent libraries and learning facilities including 24/7 IT facilities and campus-wide WiFi for all students. What you will learn This course enables rigorous academic investigation into education, with the objective of supporting your professional development in the field. At its heart is how, as an educational professional, you put advanced theories into practice. You will learn how to explore educational research and make informed comment on the applicability, relevance and usefulness of theories, concepts, models, methodologies and techniques applied to practice. You will acquire a range of advanced skills and abilities necessary for you to pursue the demands of your chosen programme successfully and apply your skills and learning in the workplace. As a practitioner and a reader you will develop advanced skills in the handling of educational research. You will learn how to apply the knowledge, skills and abilities you gain in your own professional context; enabling you to address areas of concern and any development needs in an informed and justifiable manner. You will learn to evaluate, review and reflect upon your assignment/project work, and identify those areas requiring further development via action planning and target setting as part of the process of personal development planning (PDP). What you will study The MEd Professional Development award requires 180 credits. The Postgraduate Diploma in Professional Development is an exit award and worth 120 credits. The Postgraduate Certificate in Professional Development is also an exit award and worth 60 credits. To obtain the MEd Professional Development you will undertake three core modules, three option modules and a dissertation. Core modules (60 credits) Research Awareness and Support Skills (20 credits) or, where more appropriate, Research Methods - Field Studies (20 credits); Organisational Management (20 credits); Curriculum Studies (20 credits). Option modules (60 credits) You will choose a total of three modules from the following. (Note: to receive one of the named awards you must choose two specialist modules from the appropriate group). Stand-alone modules: Work-Based Module A – Developments; Work-Based Module B – Case Study; Educational Finance and Planning. Educational management modules: Human Resource Management; Marketing. E-Learning for educationalists modules: ICT in Education; Computer-supported Collaborative Learning and E-tutoring. Inclusive education modules: The Struggle for Inclusive Education; Transformative Education in an Inclusive Context. Technical and vocational education modules: Research Methods – Field Studies; Vocational Education and Development; The Concept and Implementation of Design and Technology; Competency-based Training in Vocational Education; Staff Development and Appraisal in Vocational Education; Information Technology – the Impact on Technical Education. Dissertation (60 credits) If you are seeking a named MA Award you must undertake a dissertation in a subject consistent with the specialist modules required for that award. For advice please speak to the programme leader. Entry requirements Normally, you should have at least an upper second class (2.1) honours degree and a PGCE (or equivalent). If English is not your first language you will also normally need IELTS 6.5 (or equivalent). If you do not have the required English level, you can study English with us from IELTS 4.0 (or equivalent). [-]

MPhil/PhD in English specialisms

Campus تمام وقت 2 - 7  August 2017 بریتانیا Bolton

MPhil/PhD-level study is for English graduates, currently without a masters degree or equivalent postgraduate experience, who want to develop their knowledge of a specific area of English studies to a high level of academic achievement. The MPhil/PhD is largely non-taught and your main submission will be a thesis written under the supervision of a member of staff (the director of studies) with expertise in the area chosen... [+]

English specialisms - MPhil / PhD MPhil/PhD-level study is for English graduates, currently without a masters degree or equivalent postgraduate experience, who want to develop their knowledge of a specific area of English studies to a high level of academic achievement. The MPhil/PhD is largely non-taught and your main submission will be a thesis written under the supervision of a member of staff (the director of studies) with expertise in the area chosen. Additional support is available from other internal/external academics. Your thesis will be a piece of original research that makes a significant contribution to scholarly knowledge in your particular field of study. The broad topic to be investigated will be defined by you with more specific details agreed through discussion with the director of studies. Particular areas of expertise in the department are the work of Virginia Woolf, women’s writing in the 19th and 20th centuries, Modernism, children’s literature, and literary and cultural theory. Careers & professional development The course is useful if you wish to become a lecturer in English literature, carry out research in higher education or if you are looking to develop areas of expertise related to your present or intended career outside higher education. Subject overview English staff in the School of Arts, Media and Education value their relationships with students and provide friendly and supportive postgraduate research supervision. During the first 12 to 18 months of the course you will be registered for an MPhil and carry out research towards this end. Assuming satisfactory progress as indicated by a transfer report, you will then transfer to the award of PhD. At the transfer stage you have the option of writing-up for an MPhil only if you wish. Either qualification is awarded subsequent to the production of a thesis and an oral examination. At the start of the course you will be encouraged to broaden your knowledge of research training by attending relevant sessions of the University’s postgraduate training programme and at relevant research seminars hosted by the school. You will be encouraged to participate in the latter and, as a PhD student, you will also be encouraged to disseminate your research more widely, at conferences and in academic journals. Research topics Applications for MPhil/PhD study are considered in the following areas: - Virginia Woolf studies. - Modernism (individual authors; concept of modernism; gendered modernism). - Women’s writing (individual authors of 19th and 20th centuries; theory of women's writing). - Children’s literature, particularly in the following areas: children’s fiction, from 19th century to contemporary authors; popular children’s writers; picture books and graphic novels; literary and cultural theory; conceptions of childhood; children’s film and adaptations. - Literary and cultural theory (especially psychoanalysis, work of Julia Kristeva, Bakhtinian dialogism, reader-response, Foucauldian discourse approaches). Available projects Projects are available in the areas detailed in the 'research topics' section, above. Before submitting a formal application you should contact the postgraduate research degree admissions tutor in English to discuss the area in which you wish to work. A more detailed proposal of a research topic will then be agreed between you and the supervisor(s) as part of the formal application process. [-]

MPhil/PhD in Leisure and Sport specialisms

Campus تمام وقت 2 - 7  August 2017 بریتانیا Bolton

The School of Health and Social Sciences welcomes expressions of interest in postgraduate research degrees in the field of leisure and sport. Research degree supervision is available in a number of areas within the social sciences and humanities. These include leisure and sport history; leisure, lifestyle and wellbeing; leisure, sport and physical activity policy; and community regeneration. With the construction of a health and wellbeing centre... [+]

Leisure and Sport specialisms - MPhil / PhD The School of Health and Social Sciences welcomes expressions of interest in postgraduate research degrees in the field of leisure and sport. Research degree supervision is available in a number of areas within the social sciences and humanities. These include leisure and sport history; leisure, lifestyle and wellbeing; leisure, sport and physical activity policy; and community regeneration. With the construction of a health and wellbeing centre on the University campus, the school is particularly keen to receive proposals that explore the relationships between leisure, lifestyle and wellbeing. The University’s Centre for Worktown Studies, working in close co-operation with Bolton Museum and Archive Service, provides a portal for the academic use of the Humphrey Spender ‘Worktown’ photographs taken for Mass Observation in the 1930s. In this context, we would be interested in applications that explore the potential of these images in enhancing our understanding of leisure practices and experiences in this period. Subject overview The School of Health and Social Sciences has a strong track record in research and consultancy in the areas of leisure policy and the role of leisure and physical activity in community regeneration. In particular, it has expertise in the engagement of minority ethnic communities in physical activity. In addition, there is a vibrant research culture centred on the social history of leisure and tourism. Available projects Examples of recently completed and current doctoral programmes include a study of the formation of modern football 1830-1885 and an investigation into participation in physical activity amongst British South Asian males. [-]

MPhil/PhD in Materials Research and Innovation specialisms

Campus تمام وقت 2 - 4  August 2017 بریتانیا Bolton

The MPhil/PhD in Materials Research and Innovation specialisms is particularly suitable for graduates in the materials science, engineering and technology sectors or for scientists and technologists working in these sectors. As a research student you will have access to the University’s resources and research expertise to support your personal development or your work within your organisation... [+]

Materials Research and Innovation specialisms - MPhil / PhD The MPhil/PhD in Materials Research and Innovation specialisms is particularly suitable for graduates in the materials science, engineering and technology sectors or for scientists and technologists working in these sectors. As a research student you will have access to the University’s resources and research expertise to support your personal development or your work within your organisation. In the 2008 Research Assessment Exercise, general engineering research at the University, which includes work carried out by IMRI, was assessed as 'world-leading'. Subject overview IMRI is a multi-disciplinary centre designed to cultivate research and innovation activities in collaboration with industry and other academic institutions. The institute leads the UK, and is internationally known, for its strong applied materials science and engineering applications through the development of new, designer and novel smart and multifunctional materials (fibres, films, foams and particles) at nano and micro levels, as well as associated processing technologies. There are dedicated laboratories in the institute and state-of-the-art materials fabrication, characterisation and testing laboratories, complemented by a suite of materials modelling capabilities. IMRI also regularly carries out consultancy work for national as well as international clients. Staff also serve on technical advisory boards, international scientific panels and hold honorary appointments in overseas universities. IMRI is currently funded by the UK government (EPSRC and Technology Strategy Board), local industry consortia (DIUS), the EU (FP7) and international industry collaborations. Research topics Skills and expertise within IMRI include: medical and healthcare devices; intelligent materials (auxetic, piezoelectric, photovoltaic and electrorheological); smart microsystems (MEMS, self-powered sensors and actuators, surface acoustic waves, solar cells, nanomanipulators, wearables); technical textiles and fire retardancy. Available projects Research projects currently being carried out within IMRI include the following: - Piezoelectric, photovoltaic and solar cell systems for sustainable power regeneration; - Miniaturised biosensors and actuators for early diagnosis of pathogenic and chronic diseases (including, breast cancer, prostate cancer, and vulnerable heart plaque); - Wearable chemical-release self-powered and controlled devices for in vitro treatment (including, wound, antimicrobial, thermophysiological comfort and performance sports); - Functional fibre blends with fire retardant nano particles and encapsulants for protective textiles (including, fire fighting suits, bullet and knife proof police vests and composites); - Synthesis, applications and mechanisms of action of drugs and metallodrugs. [-]

MPhil/PhD in Philosophy specialisms

Campus تمام وقت 3 - 7  August 2017 بریتانیا Bolton

The MPhil/PhD in Philosophy is for students who want to embark on a course of sustained study and research at a high level of academic achievement, whether they are looking to support their career development or pursue areas of personal interest. There are four areas of particular expertise within the Philosophy research unit at the University: ancient philosophy, post-Kantian continental philosophy, political philosophy, and philosophy of... [+]

Philosophy specialisms - MPhil / PhD The MPhil/PhD in Philosophy is for students who want to embark on a course of sustained study and research at a high level of academic achievement, whether they are looking to support their career development or pursue areas of personal interest. There are four areas of particular expertise within the Philosophy research unit at the University: ancient philosophy, post-Kantian continental philosophy, political philosophy, and philosophy of religion. Study will consist of research into a specific subject area relevant to your chosen field and will be agreed with your supervisor during the application process. Careers & professional development The study of philosophy at doctorate level will support your career development in academia. Alternatively, you may be interested in further study to fulfil your personal aspirations and interests. You will find teaching staff, in our small and friendly department, are very approachable and extremely supportive of your personal and academic requirements, whatever your goals and ambitions. Subject overview In the 2008 government-led research assessment exercise (RAE), current research in philosophy at the University was recognised as being of international excellence and significance. The Philosophy research unit is part of the School of Arts, Media and Education. Tutors are recognised authorities in their field and all have published numerous books and articles. The unit is small and friendly and teaching staff are relaxed, approachable and very supportive. Research topics Your selected field of study will be in an area in which the Philosophy research unit has acknowledged expertise. The focus of your study will be agreed with your tutor during the process of your application. The particular areas of expertise in which supervision is offered are as follows: - Ancient philosophy – Plato and the Platonic tradition, especially Plotinus; Aristotle and the commentators; Augustine. - Post-Kantian continental philosophy, especially Nietzsche. - American pragmatism and the philosophy of Alasdair MacIntyre. - Political philosophy, especially the interface between politics and economics. - The philosophy of religion, especially positive and negative theology. Available projects Examples of current and recent studies in philosophy at doctorate level are: Porphyry’s concept of abstinence; Simone Weil’s Platonism. [-]

MPhil in Built Environment specialisms

Campus تمام وقت 2 - 4  August 2017 بریتانیا Bolton

The Master of Philosophy (MPhil) in Built Environment specialisms is aimed at students with a good honours degree or significant work experience and professional qualifications, who wish to undertake a research-based masters degree. As an MPhil student you will critically investigate and evaluate an approved topic and demonstrate an understanding of research methods in the built environment subject area. You will present and successfully... [+]

Built Environment specialisms - MPhil The Master of Philosophy (MPhil) in Built Environment specialisms is aimed at students with a good honours degree or significant work experience and professional qualifications, who wish to undertake a research-based masters degree. As an MPhil student you will critically investigate and evaluate an approved topic and demonstrate an understanding of research methods in the built environment subject area. You will present and successfully defend a thesis by oral examination to be awarded the degree. If you wish to develop research and analytical skills, this course is appropriate to you. If you are a professional wishing to gain postgraduate qualifications, but do not want to undertake a taught masters programme, this is an alternative. Careers & professional development If you register for the MPhil you may be approved for transfer to a PhD after an initial period of registration and demonstration through a progress report of the development of your research into a PhD. Recent students graduating from a research masters degree have followed careers in academia and industry. Subject overview The Inclusive and Sustainable Environments (IaSE) research group is dedicated to supporting the construction, infrastructure, property and facilities management industries through research. We work in collaboration with the industry to progress research and development in the built environment. Our strengths lie in the integration of various aspects of built environment research, close collaboration with industry and academic skill based on a long tradition of education for industry. This ensures that our research is well-grounded and relevant to the needs of industry. Research topics Research topics covered include: - building structures and materials - construction and project management - design and architectural studies - disability and the built environment - facilities management - housing management and maintenance - inclusive design - pedagogic research - corporate real estate - regeneration - sustainable construction and development - transport studies - value, demand and supply chain management - waste and recycling [-]

MPhil in Engineering, Product Design and Textiles specialisms

Campus تمام وقت 2 - 4  August 2017 بریتانیا Bolton

The master of philosophy (MPhil) degree is aimed at students with a good honours degree (or significant work experience and professional qualifications) who wish to undertake a research-based masters degree. As an MPhil student you will critically investigate and evaluate an approved topic and demonstrate an understanding of research methods in your chosen engineering or design subject area. You will present and successfully defend a... [+]

Engineering, Product Design and Textiles specialisms - MPhil The master of philosophy (MPhil) degree is aimed at students with a good honours degree (or significant work experience and professional qualifications) who wish to undertake a research-based masters degree. As an MPhil student you will critically investigate and evaluate an approved topic and demonstrate an understanding of research methods in your chosen engineering or design subject area. You will present and successfully defend a thesis by oral examination to be awarded the degree. If you wish to develop research and analytical skills, this course is appropriate. If you are a professional who would like to gain postgraduate qualifications, but do not want to undertake a taught masters programme, then this is an alternative. Careers & professional development If you register for the MPhil you may be approved for transfer to a PhD after an initial period of registration and demonstration through a progress report of the development of your research into a PhD. Recent graduates have gone on to careers in academia and management roles in industry. Subject overview The engineering and design research group works in collaboration with industry. Our strengths lie in applied research. The group encompasses a number of different engineering and design disciplines, including electronic engineering, mechanical engineering, automotive engineering, product design and textiles. Research topics Research topics include: - applications of electronics - applied physics - robotics - manufacture of electronics-enabled products - engine design - structural crashworthiness - impact biomechanics - accident investigation - manufacturing systems - general textile technology - textile supply chain - advanced composite materials - inclusive design - finite element modelling. [-]

MPhil in Innovation

Campus تمام وقت 2 - 4  August 2017 بریتانیا Bolton

The MPhil Innovation is a unique approach to developing new ideas for potential commercialisation. It has been developed following collaborative work between the schools of Arts, Media and Education, Business and Creative Technologies and the Institute for Materials Research and Innovation. The qualification will be of relevance if you have a personal research interest, if you are working in a research and development role in one of these... [+]

Innovation - MPhil The MPhil Innovation is a unique approach to developing new ideas for potential commercialisation. It has been developed following collaborative work between the schools of Arts, Media and Education, Business and Creative Technologies and the Institute for Materials Research and Innovation. The qualification will be of relevance if you have a personal research interest, if you are working in a research and development role in one of these fields, or in a sector where these different disciplines overlap. As an MPhil student you will have the opportunity to use the research challenges you are working on as the basis of your study, enabling you to work towards a postgraduate degree through the publication, prototyping and commercialisation plans of your innovative research and development proposal. In addition, you will have access to the University’s resources and research expertise as further support for your development idea. The principles of creativity, innovation and entrepreneurship will be central to your MPhil study in order to enhance and reinforce your technical and business skills, and support your personal and professional development in your area of expertise. Subject overview The MPhil thesis will consist of three sections: publication, for which you will publish a paper in an international journal or present it at an international conference, or have a provisional patent accepted; prototype, for which you will provide a detailed description of a designed and tested prototype ready for production, including capabilities and limitations (all prototypes will be displayed at an exhibition); and business plan, giving a comprehensive path to commercialisation, which includes details of all routes to market, timeframes, associated investments needed and costs. As part of your studies you may be required to attend lectures, seminars or workshops on related subjects; for example on innovation, creativity or entrepreneurship. The Schools of Business and Creative Technologies and Arts, Media and Education and the Institute for Materials Research and Innovation all have strong and vibrant levels of research activity in their various fields. Research topics Your research area will be agreed at the time of your application. [-]

MPhil in Psychology specialisms

Campus تمام وقت 2 - 4  August 2017 بریتانیا Bolton

The MPhil Psychology course is aimed at psychology graduates, without a masters degree or equivalent postgraduate experience, who are seeking to develop their knowledge and produce research in a specific area of psychology to a high level of academic achievement. Initially, you will be registered for an MPhil and will carry out research towards this end. Assuming satisfactory progress, as indicated by a transfer report, you will have the option to... [+]

Psychology specialisms - MPhil The MPhil Psychology course is aimed at psychology graduates, without a masters degree or equivalent postgraduate experience, who are seeking to develop their knowledge and produce research in a specific area of psychology to a high level of academic achievement. Initially, you will be registered for an MPhil and will carry out research towards this end. Assuming satisfactory progress, as indicated by a transfer report, you will have the option to request a transfer to the award of PhD. Alternatively you have option of writing-up for an MPhil only if you so wish. Either qualification is awarded subsequent to the production of a thesis and oral examination. Careers & professional development The course is useful for people wishing to become psychology lecturers and researchers in higher education. If you are wishing to develop areas of expertise related to your present or intended career outside higher education, then this course is also designed to fulfil your needs. The University of Bolton has a long standing reputation for working closely with professional bodies, organisations and industry. On completion of your MPhil, you will also become a member of the University's alumni association. You can be a lifelong member of the University's community, able to access careers information and guidance, as well as the University's library and periodicals, and other facilities. Subject overview Psychology staff in the School of Health and Social Sciences value their relationships with students, and provide friendly and supportive postgraduate research supervision. The MPhil course is followed mainly by supervised independent study. You will produce a thesis under the supervision of a member of staff with expertise in the area chosen (the Director of Studies). Additional support is available from other internal/external academics. A programme of related studies that may involve formal taught courses is agreed with the director of studies each year. The broad topic to be investigated is usually determined by you, with more specific details being determined via discussions with the Director of Studies. At the start of the course you will be expected to broaden your research training by participation in sessions on the MSc Psychology ‘Advanced Methods’ module (this does not incur any extra tuition fees). Throughout your period of study, you will be encouraged to present your work to internal audiences via a school seminar series. If you continue your studies to PhD level you will be encouraged to present your work to external academic audiences at relevant conferences and to submit papers to academic journals. Research topics Applications are considered in the following areas (these will vary from time to time as notified on our website): Decision research and economic psychology: particularly, personal and household financial decision making; decision, risk and uncertainty; adaptation to new and unfamiliar currencies; perceptions of price changes and inflation. Computer-related and internet psychology, including individual differences in computer-related behaviour and attitudes, computer-mediated communication, aspects of cyberpsychology and technology-enhanced learning. Cognitive and neuropsychology: particularly, memory and rehabilitation after brain injury; object and word recognition; cognition in the neurologically impaired; cerebral asymmetry, motor programming and hand preference. Theoretical and critical psychology: particularly, psychoanalysis and gender. Applied psychology, focusing on: aspects of mental and physical health and disability; forensic psychology, including risk assessment, offence-related distress, and working with offenders who minimize offence-responsibility. Developmental psychology, especially children’s cognitive and social development and social decision making. Available projects Projects are available in the areas detailed in the 'research topics' section. Before submitting a formal application you should contact the postgraduate research degree admissions tutor in psychology to discuss the area in which you wish to work. A more detailed proposal of a research topic will then be agreed between you and your supervisor(s) as part of the formal application process. [-]

MRes in Psychology

Campus تمام وقت 3 - 5  August 2017 بریتانیا Bolton

The MRes Psychology is for psychology graduates who wish to continue their studies to an advanced level and may be considering progression to a doctorate. The main focus of the course is the study of research methods, which will give you an advanced critical appreciation of contemporary methods, theories and issues in psychology and will build upon and enhance the skills you acquired from your undergraduate studies... [+]

Psychology - MRes The MRes Psychology is for psychology graduates who wish to continue their studies to an advanced level and may be considering progression to a doctorate. The main focus of the course is the study of research methods, which will give you an advanced critical appreciation of contemporary methods, theories and issues in psychology and will build upon and enhance the skills you acquired from your undergraduate studies. In advanced research methods modules you will develop in-depth research skills for psychology and apply them to a substantial piece of independent research, ensuring that you apply your knowledge and understanding of appropriate ethical issues. You will develop your intellectual and thinking skills to a very high academic standard, which will be reflected in your studies, in particular your dissertation. About the course The Psychology department at the University of Bolton is one of the oldest and most established psychology departments in the UK with a long history of teaching the subject at undergraduate and postgraduate levels. Teaching will be carried out in small groups to encourage interaction and in-depth discussion of ideas and specialist knowledge. There are many opportunities to develop key and transferable skills for example presentation, research and numeracy skills, critical thinking, personal development and self awareness. A variety of innovative teaching and learning methods are employed throughout the degree to ensure the acquisition and development of appropriate concepts, knowledge and skills. Tutors are active researchers within the areas of psychology that are taught and supervised on the degree and are always happy to speak with students and involve them in their research activities. The department operates an effective academic personal tuition system providing support to students at all levels to ensure they achieve at the highest level possible. Graduates are welcome to attend the research seminar programme and become active postgraduates within the University. The department boasts a number of past students who have successfully gained places on clinical and educational psychology programmes or remained at the University to pursue MPhil and PhD research. Special features At MRes stage students have the option of developing their research as part of a research team within the department. The course is flexible with opportunities for independent study. What you will learn You will develop and master a high level of complex specialist knowledge and skills in the field of psychology and you will have the opportunity to use these skills to conduct your research. You will be expected to take responsibility for all aspects of your studies and will apply your knowledge and understanding of appropriate ethical issues in the context of your research. In addition to enhancing your specialist knowledge in the field of psychology, you will enhance your key and transferable skills such as leadership, teamwork, data handling and project management. These skills are developed and practiced using traditional learning and teaching methods including lectures, seminars, workshops and practicals. Tutors may also introduce techniques which they view as especially suitable in aiding learning in their specialist area. Areas of study are regularly updated to reflect the research activity within the department. What you will study You will study six modules worth 20 credits each and a 60 credit dissertation, a total of 180 credits. You will study four core modules covering advanced methods in psychology. These are: Concepts and Principles of Research Design; Qualitative Inquiry; Quantitative Inquiry 1 – Analysing Multivariate Relationships; Quantitative Inquiry 2 – Advanced Experimental and Non-experimental Techniques. You will also choose two optional modules from the following: Cognitive and Neuropsychological Assessment for Clinical Populations; Psychoanalytic Approaches to Psychotherapy; Psychology of Decision Making; Computing & Cyberpsychology; Current Issues in Developmental Psychology; Current Issues in Cognitive Psychology. Entry requirements You must hold at least an upper second class honours degree (2.1) in psychology that is recognised by the British Psychological Society for the Graduate Basis for Chartership (formerly known as the Graduate Basis for Registration). If English is not your first language you will also normally need IELTS 6.5 (or equivalent). If you do not have the required English level, you can study English with us from IELTS 4.0 (or equivalent). [-]

PhD/MPhil in Film and Media Studies specialisms

Campus تمام وقت 3 - 7  August 2017 بریتانیا Bolton

The MPhil/PhD in Film and Media Studies is for media graduates who are looking to develop their knowledge of a specific area of film and media studies to a high level of academic achievement. Study at MPhil/PhD level is open to honours graduates as well as those already having a postgraduate degree. The MPhil/PhD is largely non-taught and your main submission will be a thesis written under the supervision of a member of staff (the... [+]

Film and Media Studies specialisms - PhD / MPhil The MPhil/PhD in Film and Media Studies is for media graduates who are looking to develop their knowledge of a specific area of film and media studies to a high level of academic achievement. Study at MPhil/PhD level is open to honours graduates as well as those already having a postgraduate degree. The MPhil/PhD is largely non-taught and your main submission will be a thesis written under the supervision of a member of staff (the Director of Dtudies) with expertise in the area chosen. Additional support is available from other internal/external academics. Your thesis will be a piece of original critical research which makes a significant contribution to scholarly knowledge in the film and media studies field. The broad topic to be investigated will be defined by you with more specific details agreed through discussion with the Director of Studies. Careers & professional development The course is useful if you wish to follow a career path involving advanced scholarly research; for instance, an academic teaching career in the film/media field. Subject overview Staff in the School of Arts, Media and Education value their relationships with students and provide friendly and supportive postgraduate research supervision. They are able to draw upon their own experience of publishing and conference presentation in the field to enhance their support of postgraduate students. Projects recently completed by staff include the publication of a monograph applying Bakhtinian theory to some of the key concepts of film studies. Projects currently underway include Brid Andrews' study into documenting professional practice in the creative industries. During the first 12 to 18 months of the course you will be registered for an MPhil and carry out research towards this qualification. Assuming satisfactory progress as indicated by a transfer report, you will then transfer to the award of PhD. At the transfer stage you have the option of writing-up for an MPhil only if you wish. Either qualification is awarded subsequent to the production of a thesis and oral examination. At the start of the course you will be strongly encouraged to broaden your knowledge of research training by attending relevant sessions of the University’s postgraduate training programme and at relevant research seminars hosted by the school. You will be encouraged to participate in the latter and, as a PhD student, you will also be encouraged to disseminate your research more widely, at conferences and in academic journals. Supervisors can offer advice and encouragement on every stage of research dissemination, from writing proposals to delivering papers at conferences. Research topics Applications for MPhil/PhD study are considered in the following areas: - gender in film/television - classical Hollywood - performance theory - interfaces between theatre/film - psychoanalytic theory and film - late 1960s art cinema - British cinema - authorship in film - industrial history - economic and aesthetic interfaces in film - contemporary Hollywood, particularly the ‘blockbuster’ - Bakhtinian theory - comic book/superhero movies. Available projects Projects currently underway by our research students include a study into the representation of the South Asian/British Asian woman in film and television, and a study into perceptions of threat in recent Hollywood cinema. Projects are available in the areas detailed in the 'research topics' section above. Before submitting a formal application you should contact the postgraduate research degree admissions tutor in film and media studies to discuss the area in which you wish to work. A more detailed proposal of a research topic will then be agreed between you and the supervisor(s) as part of the formal application process. [-]

کارشناسی ارشد(MSc)

MEng in Mechanical Engineering

Campus تمام وقت 4 - 6  August 2017 بریتانیا Bolton

By studying the University of Bolton’s MEng Mechanical Engineering you will develop an advanced knowledge and understanding of engineering issues. You will learn to make sound judgments when dealing with complex problems and to communicate your ideas and solutions to specialist and non-specialist colleagues and clients effectively. Throughout the course, you will develop business and management, decision making and presentation skills alongside... [+]

Mechanical Engineering - MEng part-time By studying the University of Bolton’s MEng Mechanical Engineering you will develop an advanced knowledge and understanding of engineering issues. You will learn to make sound judgments when dealing with complex problems and to communicate your ideas and solutions to specialist and non-specialist colleagues and clients effectively. Throughout the course, you will develop business and management, decision making and presentation skills alongside your subject-specific knowledge and understanding. You will learn to exercise initiative and take responsibility as you carry out case studies, practical and laboratory work and problem-solving projects and activities. As a graduate you will display self-direction and originality when tackling engineering problems and use your professional planning and implementation skills to drive projects forward on time and within budget. The course will equip you with the confidence, knowledge and skills to manage engineering projects in areas such as mechanical design, manufacture, construction, power generation, aerospace and automobile engineering. During the MEng programme you will be able to develop your understanding of other cultures and business practices by association with overseas students and businesses. Where possible, additional language classes or social events will be provided. You will be encouraged to undertake an industrial placement in the country of your chosen language between levels HE6 and HE7 of the programme (unless you are already employed in the industry). The MEng Mechanical Engineering is one of a series of programmes offered by the University of Bolton that runs within an integrated MEng/BEng format. These courses share modules at levels HE4 and HE5 and the routes diverge at levels HE6 and HE7 where this course offers dedicated MEng modules. This course has recently been reviewed and reconfigured by the University with a view to gaining accreditation from the Institution of Mechanical Engineers (IMechE). The course has been designed to meet the academic requirements leading to Chartered Engineer (CEng) status. Please see the Engineering Council UK website for further details of UK-SPEC. About the course The Engineering Department has a strong tradition in the field of engineering education and engineering courses have been delivered successfully at Bolton for 40 years. All of our academic staff are highly qualified in their own fields and many of them are chartered engineers with substantial experience in the engineering sector. The department offers a friendly yet challenging environment where the emphasis is on both the theories and principles of mechanical engineering and their application in a work context. During your studies you will have the opportunity to work on real engineering projects, participate in student competitions and undertake a work placement. Special features You will have access to modern, dedicated engineering laboratories and the University’s state-of-the-art design base room. The design studio is equipped with industry-standard engineering design and analysis software including Pro/ENGINEER® and Mechanica®. It brings together a broad range of design disciplines including designers, engineers, technologists and students in a pioneering new concept in design development and knowledge transfer between industry and academia. You will have the opportunity to study a foreign language and undertake an industrial placement. The department is friendly with small class sizes. Teaching staff are highly qualified in their fields with substantial experience in the engineering sector. Many have established an excellent reputation for their work both nationally and internationally and are engaged in research relevant to their discipline; for example, in composite materials and artificial intelligence. You will also participate in the IMechE Challenge involving all universities in the North West What you will learn You will learn the key theories and principles of mechanical engineering and their application in real engineering contexts. You will acquire the relevant knowledge and skills required by a modern mechanical engineer to undertake the challenging, and rewarding, roles available in this sector. You will develop an understanding of all aspects of engineering projects; for example, costings, the science and maths of these projects, functional design materials and project management. You will also develop the necessary business skills for a career in this field such as IT, time management, presentation, oral and written communications. What you will study Level HE4 Engineering Principles 1; Engineering Principles 2; Engineering Environment; Graphical Communications and Computer Modelling; Projects and Systems. Additional module: Language. Level HE5 Engineering Applications; Mechanics of Materials and Machines; Thermofluids and Control Systems; Engineering Modelling and Analysis; Mechanical Design. Additional module: Language. Level HE6 MEng Design and Individual Project; Life Cycle Management; Advanced Thermofluids and Control; Advanced Structures and Materials; Finite Element and Difference Solutions. Additional module: Language. Level HE7 (Masters level) Managing Product Development; Strategy, Technology, Organisation, Resource Management (STORM); Design of Advanced Composites; MEng Group Project; International Communication and Environmental Issues. Entry requirements 280 UCAS points from at least two, but preferably three, A2-levels (or equivalent) including mathematics or a physical science subject. Additional mathematics subjects, such as further maths and statistics, will be accepted as a relevant subject. You should also have five GCSEs at grade C or above (or equivalent) including mathematics and science. If English is not your first language you will also normally need IELTS 6.0 (or equivalent). If you do not have the required English level, you can study English with us from IELTS 4.0 (or equivalent). [-]

MSc in Accountancy - Advanced Standing (part-time)

Campus پاره وقت August 2017 بریتانیا Bolton

The MSc Accountancy (Advanced Standing) is an advanced qualification for professionals wishing to pursue financially-oriented careers in UK public and private sector businesses or international organisations. To be eligible to join this course you must have already completed a relevant professional qualification linked with the CCAB (The Consultative Committee of Accountancy Bodies)... [+]

Accountancy (Advanced Standing) - MSc part-time The MSc Accountancy (Advanced Standing) is an advanced qualification for professionals wishing to pursue financially-oriented careers in UK public and private sector businesses or international organisations. To be eligible to join this course you must have already completed a relevant professional qualification linked with the CCAB (The Consultative Committee of Accountancy Bodies). As a graduate from the MSc Accountancy degree you will have an advantage in the increasingly global employment market. Your comprehensive knowledge and skills in the application of concepts, techniques, methods and approaches in accounting and financial analysis will be highly attractive to employers. You will have the confidence and leadership, and other transferable skills, to help businesses develop and prosper. About the course Teaching and supervision is by a well qualified and dedicated team of experienced staff drawn from business and academia. Guest speakers from industry and practice are also involved in the delivery of the programme. You can expect class sizes of around 20 students so can be assured of excellent individual support from your tutors. During the taught elements of this course you will learn via a combination of traditional lectures, practical activities, case studies and project work. A range of technology enhanced teaching applications will also be used. Your work will be assessed by a combination of coursework and examinations. Typical coursework assessments may include essays, case studies and individual or group projects. You will also undertake a major piece of independent research. Possession of the MSc Accountancy will demonstrate your commitment to learning (and life-long learning) to employers seeking talented employees who have acted to prepare themselves for challenging careers. Special features The MSc Accountancy offers you the chance to join a well-established, vibrant and multi-cultural postgraduate community engaged in preparing themselves for a career in accounting and financial strategy. Teaching and supervision is by a well qualified and dedicated team of experienced staff drawn from business and academia. The University of Bolton offers an excellent library and 24/7 IT facilities, WiFi and learning areas. The University has a long standing reputation for working closely with industry and professional bodies, such as the ACCA, IFA and CIMA. What you will learn By studying on this course you will develop a systematic understanding of the tools and techniques of accounting and financial analysis and gain a critical understanding of the principal research traditions and research methods used in accountancy. You will learn to apply knowledge and a critical understanding by undertaking a research project in an area of accounting in the global business context. This will help you to develop a comprehensive understanding of research techniques that will benefit you both practically and academically. This will be particularly valuable if you choose to continue on to doctoral-level studies. The MSc Accountancy will fine-tune your personal effectiveness in terms of self-awareness, self-reflection and self-management, time management, sensitivity to diversity in people and different situations, and the ability to continue to learn through reflection on practice and experience. The course will enhance your lifelong learning and transferable skills so that you are able to work with self-direction and originality and contribute to business, the professions and society at large. What you will study You will study two taught modules at Level HE7 (masters-level): Research Methods and Study Skills for Accounting and Finance (20 credits); Research Methods (20 credits). In addition you will write a research-based dissertation (40 credits at Level HE7) that will contribute to the development of new knowledge in an area of accountancy or financial strategy. Entry requirements You must be a fully qualified accountant and hold membership of a professional body linked with the CCAB (The Consultative Committee of Accountancy Bodies). You may be invited for interview. If English is not your first language you will also normally need IELTS 6.5 (or equivalent). If you do not have the required English level, you can study English with us from IELTS 4.0 (or equivalent). [-]

MSc in Accountancy and Financial Management (full-time)

Campus تمام وقت 18 - 36  August 2017 بریتانیا Bolton

The MSc Accountancy and Financial Management course is designed for professionals working in the business, accountancy and finance sectors. The programme is designed to enable you to develop your understanding of the principles and practice of financial management and accounting, the context in which they operate and how they are managed. You will learn the applied skills involved in financial reporting and financial management as well as... [+]

Accountancy and Financial Management - MSc full-time The MSc Accountancy and Financial Management course is designed for professionals working in the business, accountancy and finance sectors. The programme is designed to enable you to develop your understanding of the principles and practice of financial management and accounting, the context in which they operate and how they are managed. You will learn the applied skills involved in financial reporting and financial management as well as wider management issues such as corporate and social responsibility, risk & business strategy, financial performance and taxation/auditing. The course includes a module on research methods that will support your learning by providing an understanding of a range of research tools and analytical techniques, as well as enhancing critical and investigative skills which can be applied in your professional practice. You will also be required to submit a dissertation for which you will carry out a substantial piece of research on an accountancy or financial management issue. This will enable you to demonstrate your critical understanding of the subject and your ability to carry out sustained independent study. About the course The course is aligned to the Final Year ACCA Programme and gives students an understanding of accountancy and financial management techniques, which are essential for the modern day financial manager. The course includes a module on research methods that will support your learning by providing an understanding of a range of research tools and analytical techniques, as well as enhancing critical and investigative skills which can be applied in your professional practice. You will also be required to submit a dissertation for which you will carry out a substantial piece of research on an accountancy or financial management issue. This will enable you to demonstrate your critical understanding of the subject and your ability to carry out sustained independent study. Core Modules Business analysis, risk & Advanced Financial Management decision management; Corporate Reporting; Corporate and Social Responsibility; Research Methods. Optional Modules You will need to study two of the following four optional modules: Advanced Financial Management; Advanced Performance Management; Advanced Taxation; Advanced Audit and Assurance. Entry requirements Applicants must possess a minimum of a 2.2 UK honours degree (or equivalent) in Accounting. Applicants with a Business UG degree will be counselled towards taking the Financial Management and Financial Performance options. Accountancy UG students have the option of completing this master’s course alongside the final year ACCA. Aplicants who have not studied their previous qualifications in English an academic IELTS score of at least 6.5 will be required. [-]

MSc in Advanced Composites Design

Campus تمام وقت 1 - 3  August 2017 بریتانیا Bolton

The aim of the MSc Advanced Composites Design programme is to address urgently-needed solutions to industrial problems in the area of advanced materials. The programme has been developed in conjunction with industry and the University of Manchester as part of the Codate project, and can be delivered by new flexible modes that include block release and e-delivery... [+]

Advanced Composites Design – MSc The aim of the MSc Advanced Composites Design programme is to address urgently-needed solutions to industrial problems in the area of advanced materials. The programme has been developed in conjunction with industry and the University of Manchester as part of the Codate project, and can be delivered by new flexible modes that include block release and e-delivery. About the course The MSc in Advanced Composites Design is a modular-style course. Fundamentally, the material and delivery methods of the course are industry-driven. Each of the modules will be available in 2-3 week blocks, as well as through e-learning. In this way they can be taken as discrete modules at the point of need by industry. Modules can be taken purely for professional development, or as credits towards a recognised qualification at postgraduate certificate, postgraduate diploma or MSc level. The full MSc programme covers areas such as composite materials, manufacture, structures, analysis, repair and life cycles. Special features You will have full access to the school's dedicated engineering and product development facilities including a dedicated composite materials laboratory, study areas with WiFi, and a state-of-the-art design studio with design, analysis and simulation software. The team of expert staff is taken from academia and industry; members of the teaching staff carry out current research and consultancy work within the field of advanced materials and have established a good reputation nationally and internationally. These modules have been developed in conjunction with senior industrialists working in the area of composite materials and aerospace sectors, and colleagues at the University of Manchester. What you will learn Our MSc programme is both academically rigorous and vocationally relevant. It has been developed to ensure that it reflects the latest thinking and research in this dynamic area. We use progressive teaching methods which challenge students and give them the knowledge and skills to cope in a changing world. A key feature of our teaching and learning strategy is the development of students as independent learners. The emphasis is on personal study, research and individualising module content to address students’ and employers’ areas of interest within the field of advanced composites. What you will study Modules available on the programme include: Introduction to Composites; Design of Advanced Composites; Manufacture and Fabrication; Research Methods; Academic Dissertation; Advanced Design of Composites (optional); Design for Replacement or Repair (optional); Deisgn for Life Cycle Management (optional). Entry requirements Normally, you should have at least a lower second class honours degree (2.2), or an appropriate professional qualification in industrial design, product design, computer aided engineering, engineering, technology or a related subject. Your application will also be considered if you have alternative equivalent qualifications with extensive relevant work experience. If English is not your first language you will also normally need IELTS 6.5 (or equivalent). If you do not have the required English level, you can study English with us from IELTS 4.0 (or equivalent). [-]

MSc in Advanced Materials

Campus تمام وقت 1 - 3  August 2017 بریتانیا Bolton

You will build on your understanding of modern and advanced materials and the methodologies and applications used in high technology and science-based industries, equipping you with the potential to lead future developments in the field of advanced materials. You will develop your knowledge so that you are able to relate the physical and chemical structure of materials to their macroscopic properties and provide an insight into materials requirements... [+]

Advanced Materials - MSc You will build on your understanding of modern and advanced materials and the methodologies and applications used in high technology and science-based industries, equipping you with the potential to lead future developments in the field of advanced materials. You will develop your knowledge so that you are able to relate the physical and chemical structure of materials to their macroscopic properties and provide an insight into materials requirements for current scientific and commercial applications. Your prior knowledge and understanding in your field will enable you to envisage and devise novel applications – particularly for high technology materials – and develop diagnostic and novel approaches to technological problems and shortcomings through the interdisciplinary use of materials. Your studies will include considerations of the technological, environmental, economical and cultural factors that may influence material choice, manufacturing design, processing conditions and mode of application. What you will study The MSc Advanced Materials consists of five pathways, each of which leads to a specific qualification. MSc in Advanced Materials (Medical & Healthcare) The following modules are studied: Fibre Fundamentals; Technical Textiles; Medical Textiles; Research Methods in Advanced Materials; Research Project in Advanced Materials. MSc in Advanced Materials (Technical Textiles) The following modules are studied: Fibre Fundamentals; Technical Textiles; Geosynthetics; Research Methods in Advanced Materials; Research Project in Advanced Materials. MSc in Advanced Materials (Fire Retardancy) The following modules are studied: Fundamentals of Fire Behaviour; Materials and Fire Retardants; Materials' Burning Behaviour; Research Methods in Advanced Materials; Research Project in Advanced Materials. MSc in Advanced Materials (Intelligent Materials) The following modules are studied: Properties, Processing and Characterisation of Smart Materials; Modelling Methods and Design of Advanced Materials; Smart Materials; Research Methods in Advanced Materials; Research Project in Advanced Materials. MSc in Advanced Materials (Smart Microsystems) The following modules are studied: Advanced Materials Processing; Microsystems Design; Functional Materials for Microsystems; Research Methods; Research Project. Provided there is sufficient interest in a particular subject, we could tailor make a module to suit company or groups of individual’s interest area. Prior consultation is essential. Entry requirements You should have at least an upper second class honours degree (2.1), or equivalent, in a science or technology-related subject. If English is not your first language you will also normally need IELTS 6.5 (or equivalent). If you do not have the required English level, you can study English with us from IELTS 4.0 (or equivalent). [-]

MSc in Advanced Materials (Fire Retardancy)

Campus تمام وقت 1 - 3  August 2017 بریتانیا Bolton

You will build on your understanding of modern and advanced materials and the methodologies and applications used in high technology and science-based industries, equipping you with the potential to lead future developments in the field of advanced materials... [+]

Advanced Materials (Fire Retardancy) - MSc You will build on your understanding of modern and advanced materials and the methodologies and applications used in high technology and science-based industries, equipping you with the potential to lead future developments in the field of advanced materials. You will develop your knowledge so that you are able to relate the physical and chemical structure of materials to their macroscopic properties and provide an insight into materials requirements for current scientific and commercial applications. Your prior knowledge and understanding in your field will enable you to envisage and devise novel applications – particularly for high technology materials – and develop diagnostic and novel approaches to technological problems and shortcomings through the interdisciplinary use of materials. Your studies will include considerations of the technological, environmental, economical and cultural factors that may influence material choice, manufacturing design, processing conditions and mode of application. What you will study The MSc Advanced Materials consists of five pathways, each of which leads to a specific qualification. MSc in Advanced Materials (Fire Retardancy) The following modules are studied: Fundamentals of Fire Behaviour; Materials and Fire Retardants; Materials' Burning Behaviour; Research Methods in Advanced Materials; Research Project in Advanced Materials. Provided there is sufficient interest in a particular subject, we could tailor make a module to suit company or groups of individual’s interest area. Prior consultation is essential. Entry requirements You should have at least an upper second class honours degree (2.1), or equivalent, in a science or technology-related subject. If English is not your first language you will also normally need IELTS 6.5 (or equivalent). If you do not have the required English level, you can study English with us from IELTS 4.0 (or equivalent). [-]

MSc in Advanced Materials (Intelligent Materials) (part-time)

Campus پاره وقت 2 - 3  August 2017 بریتانیا Bolton

Your prior knowledge and understanding in your field will enable you to envisage and devise novel applications – particularly for high technology materials – and develop diagnostic and novel approaches to technological problems and shortcomings through the interdisciplinary use of materials. Your studies will include considerations of the technological, environmental, economical and cultural factors that may influence material choice, manufacturing... [+]

Advanced Materials (Intelligent Materials) - MSc part-time You will build on your understanding of modern and advanced materials and the methodologies and applications used in high technology and science-based industries, equipping you with the potential to lead future developments in the field of advanced materials. You will develop your knowledge so that you are able to relate the physical and chemical structure of materials to their macroscopic properties and provide an insight into materials requirements for current scientific and commercial applications. Your prior knowledge and understanding in your field will enable you to envisage and devise novel applications – particularly for high technology materials – and develop diagnostic and novel approaches to technological problems and shortcomings through the interdisciplinary use of materials. Your studies will include considerations of the technological, environmental, economical and cultural factors that may influence material choice, manufacturing design, processing conditions and mode of application. What you will study The MSc Advanced Materials consists of five pathways, each of which leads to a specific qualification. MSc in Advanced Materials (Intelligent Materials) The following modules are studied: Properties, Processing and Characterisation of Smart Materials; Modelling Methods and Design of Advanced Materials; Smart Materials; Research Methods in Advanced Materials; Research Project in Advanced Materials. Provided there is sufficient interest in a particular subject, we could tailor make a module to suit company or groups of individual’s interest area. Prior consultation is essential. Entry requirements You should have at least an upper second class honours degree (2.1), or equivalent, in a science or technology-related subject. If English is not your first language you will also normally need IELTS 6.5 (or equivalent). If you do not have the required English level, you can study English with us from IELTS 4.0 (or equivalent). [-]

MSc in Advanced Materials (Medical & Healthcare)

Campus تمام وقت 1 - 3  August 2017 بریتانیا Bolton

You will build on your understanding of modern and advanced materials and the methodologies and applications used in high technology and science-based industries, equipping you with the potential to lead future developments in the field of advanced materials. You will develop your knowledge so that you are able to relate the physical and chemical structure of materials to their macroscopic properties and provide an insight into materials requirements... [+]

Advanced Materials (Medical & Healthcare) - MSc You will build on your understanding of modern and advanced materials and the methodologies and applications used in high technology and science-based industries, equipping you with the potential to lead future developments in the field of advanced materials. You will develop your knowledge so that you are able to relate the physical and chemical structure of materials to their macroscopic properties and provide an insight into materials requirements for current scientific and commercial applications. Your prior knowledge and understanding in your field will enable you to envisage and devise novel applications – particularly for high technology materials – and develop diagnostic and novel approaches to technological problems and shortcomings through the interdisciplinary use of materials. Your studies will include considerations of the technological, environmental, economical and cultural factors that may influence material choice, manufacturing design, processing conditions and mode of application. What you will study The MSc Advanced Materials consists of five pathways, each of which leads to a specific qualification. MSc in Advanced Materials (Medical & Healthcare) The following modules are studied: Fibre Fundamentals; Technical Textiles; Medical Textiles; Research Methods in Advanced Materials; Research Project in Advanced Materials. Provided there is sufficient interest in a particular subject, we could tailor make a module to suit company or groups of individual’s interest area. Prior consultation is essential. Entry requirements You should have at least an upper second class honours degree (2.1), or equivalent, in a science or technology-related subject. If English is not your first language you will also normally need IELTS 6.5 (or equivalent). If you do not have the required English level, you can study English with us from IELTS 4.0 (or equivalent). [-]

MSc in Advanced Materials (Smart Microsystems)

Campus تمام وقت 1 - 3  August 2017 بریتانیا Bolton

You will build on your understanding of modern and advanced materials and the methodologies and applications used in high technology and science-based industries, equipping you with the potential to lead future developments in the field of advanced materials. You will develop your knowledge so that you are able to relate the physical and chemical structure of materials to their macroscopic properties and provide an insight into materials... [+]

Advanced Materials (Smart Microsystems) - MSc You will build on your understanding of modern and advanced materials and the methodologies and applications used in high technology and science-based industries, equipping you with the potential to lead future developments in the field of advanced materials. You will develop your knowledge so that you are able to relate the physical and chemical structure of materials to their macroscopic properties and provide an insight into materials requirements for current scientific and commercial applications. Your prior knowledge and understanding in your field will enable you to envisage and devise novel applications – particularly for high technology materials – and develop diagnostic and novel approaches to technological problems and shortcomings through the interdisciplinary use of materials. Your studies will include considerations of the technological, environmental, economical and cultural factors that may influence material choice, manufacturing design, processing conditions and mode of application. What you will study The MSc Advanced Materials consists of five pathways, each of which leads to a specific qualification. MSc in Advanced Materials (Smart Microsystems) The following modules are studied: Advanced Materials Processing; Microsystems Design; Functional Materials for Microsystems; Research Methods; Research Project. Provided there is sufficient interest in a particular subject, we could tailor make a module to suit company or groups of individual’s interest area. Prior consultation is essential. Entry requirements You should have at least an upper second class honours degree (2.1), or equivalent, in a science or technology-related subject. If English is not your first language you will also normally need IELTS 6.5 (or equivalent). If you do not have the required English level, you can study English with us from IELTS 4.0 (or equivalent). [-]

MSc in Advanced Materials (Technical Textiles)

Campus تمام وقت 1 - 3  August 2017 بریتانیا Bolton

You will develop your knowledge so that you are able to relate the physical and chemical structure of materials to their macroscopic properties and provide an insight into materials requirements for current scientific and commercial applications. Your prior knowledge and understanding in your field will enable you to envisage and devise novel applications – particularly for high technology materials – and develop diagnostic and novel... [+]

Advanced Materials (Technical Textiles) - MSc You will build on your understanding of modern and advanced materials and the methodologies and applications used in high technology and science-based industries, equipping you with the potential to lead future developments in the field of advanced materials. You will develop your knowledge so that you are able to relate the physical and chemical structure of materials to their macroscopic properties and provide an insight into materials requirements for current scientific and commercial applications. Your prior knowledge and understanding in your field will enable you to envisage and devise novel applications – particularly for high technology materials – and develop diagnostic and novel approaches to technological problems and shortcomings through the interdisciplinary use of materials. Your studies will include considerations of the technological, environmental, economical and cultural factors that may influence material choice, manufacturing design, processing conditions and mode of application. What you will study The MSc Advanced Materials consists of five pathways, each of which leads to a specific qualification. MSc in Advanced Materials (Technical Textiles) The following modules are studied: Fibre Fundamentals; Technical Textiles; Geosynthetics; Research Methods in Advanced Materials; Research Project in Advanced Materials. Provided there is sufficient interest in a particular subject, we could tailor make a module to suit company or groups of individual’s interest area. Prior consultation is essential. Entry requirements You should have at least an upper second class honours degree (2.1), or equivalent, in a science or technology-related subject. If English is not your first language you will also normally need IELTS 6.5 (or equivalent). If you do not have the required English level, you can study English with us from IELTS 4.0 (or equivalent). [-]

MSc in Civil Engineering

Campus تمام وقت 1 - 3  August 2017 بریتانیا Bolton

MSc (technical) Civil Engineering at University of Bolton is accredited as meeting the requirements for Further Learning for a Chartered Engineer (CEng) for candidates who have already acquired an Accredited CEng (Partial) BEng(Hons) or an Accredited IEng (Full) BEng/BSc (Hons) undergraduate first degree... [+]

Civil Engineering - MSc Postgraduate studies in Civil Engineering at the University of Bolton are ideal if you would like to broaden and deepen your technical knowledge of specialised civil engineering areas and develop a wider perspective and understanding of the issues facing the civil engineering industries. Our courses provide a distinctive educational platform to encourage the development of articulate, numerate, literate, imaginative, versatile, confident and inquisitive postgraduates who are able to link the theoretical with the practical. The courses are designed for those who have already graduated with a civil engineering or engineering-related degree. MSc (technical) Civil Engineering at University of Bolton is accredited as meeting the requirements for Further Learning for a Chartered Engineer (CEng) for candidates who have already acquired an Accredited CEng (Partial) BEng(Hons) or an Accredited IEng (Full) BEng/BSc (Hons) undergraduate first degree. The MSc Civil Engineering is accredited for CEng Registration purposes as a Technical MSc for Further Learning for the period 2008 to 2016. You will be taught through lectures, seminars and tutorials and a great deal of the teaching uses case studies where academic theory is applied to real-life practical scenarios. About the course Postgraduate studies in Civil Engineering at the University of Bolton have a modular structure. Successful completion of the first stage (60 credits at masters level, HE7) leads to a postgraduate certificate (PgCert); the second stage (60 credits at HE7) leads to a postgraduate diploma (PgDip). Successful completion of the final stage, the dissertation (60 credits at HE7), leads to the Master of Science degree (MSc). Both the PgDip and the PgCert only run as part-time courses, each taking one academic year. On a part-time basis, the dissertation requires a further year of study. So the part-time MSc takes three years of study in total. Alternatively, the MSc can be completed in one year of full-time study. All three years of part-time study may run in parallel with the gaining of experience and initial professional development necessary for the Chartered Professional Review stage of becoming a chartered engineer. Special features Courses at the University of Bolton are practically oriented with significant industry focus. Many projects and assignments are based on real life projects. We understand that studying for a masters degree takes commitment and an investment of time, money and effort. You will be taught by professionals experienced in supporting both full-time and part-time students achieve academic excellence. As well as small group learning and support, the University of Bolton has excellent libraries, 24/7 IT facilities and campus-wide Wi-Fi for all students. What you will learn You will obtain advanced analytical skills in your chosen subject areas. You will have the opportunity to learn to design steel and concrete framed structures using modern structural analysis software, use advanced theory for the design and implementation of geotechnical works, apply advanced hydraulic concepts and model hydraulic systems, learn about advanced materials technologies and use advanced techniques to model transport and other systems. You will develop skills in environmental management. In structures, you will also learn to assess existing buildings and design adaptations and apply the stiffness matrix method to analyse two-dimensional structures. In geotechnical engineering you will design earthworks, and slope and retaining walls. In hydraulics you will study open channel and pipe flow and urban pollution management. In materials you will learn about special concretes and sustainability. In transport you will apply linear programming and queuing theory to practical problems. PgCert To gain the postgraduate certificate you should choose four of the following optional modules: Advanced Structural Analysis (15 credits); Appraisal and Re-use of Old Buildings (15 credits); Geotechnical Engineering (15 credits); Geotechnical Modelling and Analysis (15 credits); Urban Drainage Systems (15 credits); Concrete Technology and Sustainability (15 credits); Transport Analysis (15 credits). PgDip To gain the postgraduate diploma you must complete six of the postgraduate certificate modules listed above, as well as: Environmental Management (30 credits). MSc To be awarded the MSc you must complete all the modules necessary for the postgraduate diploma, plus the following module: Dissertation (60 credits). The dissertation is a major piece of work that will develop your creative, analytical, organisational and presentation abilities and give you the opportunity to extend your in-depth knowledge in your area of specialisation. Entry requirements You should hold at least an upper second class honours degree (2.1) in civil engineering. Applicants with a lower second class honours degree (2.2) in civil engineering will be considered only exceptionally and with evidence of significant learning having taken place in a relevant industry following graduation. Applicants with other qualifications equivalent to the above that are deemed acceptable to the University will be considered. You should have passed final level units in structures, hydraulics and soil mechanics in your civil engineering honours degree. Students with an inadequate grasp of these subjects may be asked to undertake appropriate balancing studies before entry. You will be interviewed (this may be over the telephone or online for non-UK-based applicants). If English is not your first language you will also normally need IELTS 6.5 (or equivalent). If you do not have the required English level, you can study English with us from IELTS 4.0 (or equivalent). [-]

MSc in Cognitive Behavioural Therapy (part-time)

Campus پاره وقت August 2017 بریتانیا Bolton

This course is currently under review and may be changing to MSc Cognitive Behavioural Psychotherapies for 2015 entry. The MSc in Cognitive Behavioural Therapy builds on the Postgraduate Diploma (PgDip) and focuses on training in research methods and design. This culminates in the completion, under supervision, of a dissertation based on independent research... [+]

Cognitive Behavioural Therapy - MSc part-time This course is currently under review and may be changing to MSc Cognitive Behavioural Psychotherapies for 2015 entry. The MSc in Cognitive Behavioural Therapy builds on the Postgraduate Diploma (PgDip) and focuses on training in research methods and design. This culminates in the completion, under supervision, of a dissertation based on independent research. About the course Independent work is an essential component of study at masters level. Your level of academic performance and ability to work independently will be taken into consideration in your application for the MSc course. Teaching is delivered using a variety of methods including lectures, seminars, skills training and practice. You will be assessed on the basis of a reflective workbook, a seminar presentation, an essay (including your research proposal) and a dissertation. Teaching staff on this course hold postgraduate qualifications in research and have experience of publishing in peer-reviewed journals. Teaching groups are small and academic supervision is one-to-one, ensuring there is close contact between tutor and student. What you will learn You will build on the knowledge and understanding established on the postgraduate diploma, develop your understanding of research methods and design and enhance your skills of independent research. What you will study You will study the following modules: Research Methods (PSA7007) Cognitive Behavioural Therapies Dissertation (CBT7000) Entry requirements For entry to the MSc you must have already achieved a good level of academic performance on a postgraduate diploma in cognitive behavioural psychotherapies at the University of Bolton or elsewhere. You will be interviewed as part of the application process. If English is not your first language you will also normally need IELTS 6.5 (or equivalent). If you do not have the required English level, you can study English with us from IELTS 4.0 (or equivalent). [-]

MSc in Construction Project Management

Campus تمام وقت 1 - 2  August 2017 بریتانیا Bolton

The course will build on the knowledge and experience you gained in your first degree, or in your work environment, and prepare you to take strategic responsibility for the management of construction projects. We will equip you with a strong understanding of the academic knowledge, theories, concepts and principles required, as well as the intellectual, practical and technical skills vital in this career... [+]

Construction Project Management - MSc [University of Bolton] Construction Project Management requires highly skilled individuals with the ability to lead and integrate a multi-disciplinary team of professionals. This challenging, industry-focused course will help you to develop not only the academic and technical knowledge required for this role, but also the interpersonal skills that are essential for success in this career. The course will build on the knowledge and experience you gained in your first degree, or in your work environment, and prepare you to take strategic responsibility for the management of construction projects. We will equip you with a strong understanding of the academic knowledge, theories, concepts and principles required, as well as the intellectual, practical and technical skills vital in this career. The course is built around the Chartered Institute of Building’s definition of construction project management which encompasses the whole life cycle of a construction project from ‘inception to recycling’. Sustainability is a key element of this and an important focus of this course. About the course Managing construction projects from design through to occupation requires a wide range of skills and involves many people. The University of Bolton leads the way in offering professional courses which are designed with the current and future needs of employers and your career in mind. Our MSc in Construction Project Management is designed to give you the edge in a demanding marketplace. Staff have industry experience and have developed their teaching expertise with a strong commitment to research and their own professional development. Most are members of relevant professional bodies and through their research are actively involved with industry, both locally and internationally. Many staff are also qualified to doctoral level. By studying this course you will gain the excellent management, communication and interpersonal skills that are essential in this role. You will explore strategy and control as well as technical, commercial, financial, legal and organisational issues. Your ability to solve problems using creative and innovative thinking underpinned by strong research and information evaluation skills will be developed. You will also gain the lifelong learning skills that will help you keep abreast of developments in the industry, including how to satisfy ever more demanding safety, sustainability and technological criteria. Special features Teaching staff are drawn from industry and academia and have a wide range of experience, leading the field in the study of and research into the built environment and construction. You will benefit from regular small group tutorials with professional staff, and have the opportunity to ask for one-to-one advice from subject experts. Course content is supported by guest speakers from industry. You will have the opportunity to submit drafts of your assessed coursework for feedback from tutors, before your final submission. Our staff are committed to mentoring you after graduation and into employment. What you will learn As a future construction project manager you will be guided to develop the management, procurement and technology-related skills and knowledge essential for managing people and projects in the construction and property sectors. You will develop excellent communication and presentation skills and learn the technical (hard) and social (soft) management skills that will underpin your career. The course will enhance your research skills and challenge you to develop creative solutions to the problems posed by complex construction scenarios. You will work individually and as part of a team, taking the lead role where required. There will be many opportunities for discussion and debate, and in those situations you will be required to use evidenced based material to come to judgements about the importance and impact of political, social and environmental factors. You will also be guided towards membership of a professional body, where upholding appropriate ethical values is a precursor to practice. You will be expected to take a proactive approach to your learning, taking responsibility for your personal and professional development towards senior management level. Successful managers in the construction industry share a commitment to lifelong learning as this rapidly evolving industry requires you to keep up with ever more complex technological, environmental and safety considerations. What you will study You will study the following modules: Construction Management (CPM7001 – 30 credits); Project Management (CPM7002 – 30 credits); Sustainable Construction (CPM7003 – 30 credits); Group Project (CPM7004 – 30 credits); Dissertation (CPM7005 – 60 credits). The 30 credit modules will provide you with a clear understanding of management principles as well as the technical and practical skills and knowledge required by professional construction project managers. On completion of these modules you will then undertake an extensive piece of individual research for the dissertation module (worth 60 credits). Many students find the dissertation the most rewarding part of the course. While challenging, it allows you to apply the full weight of your knowledge and skills to an area of personal interest in construction project management. This consolidates your learning and allows you to demonstrate your abilities to both your tutors and potential employers. Entry requirements You should have: an honours degree in an appropriate construction discipline (or a comparable relevant qualification from a UK or overseas institution); or professional body membership in an appropriate construction discipline e.g. Chartered Construction Manager, Chartered Builder, Chartered Surveyor, Chartered Architect, Chartered or Incorporated Engineer; or qualifications and/or experience equivalent to (1) and (2), e.g. Higher National Certificate or Diploma and substantial experience at a senior level in construction; or a non-cognate degree, and experience working over a long period in construction, e.g. construction lawyer. If English is not your first language you will also normally need IELTS 6.5 (or equivalent). If you do not have the required English level, you can study English with us from IELTS 4.0 (or equivalent). We are more than happy to have an informal chat with you about this course, either over the phone or in person. If you wish to meet in person please contact the programme director to arrange a mutually convenient time. (While we reserve the right to interview it is not our usual practice for this course.) [-]

MSc in International Management

Campus تمام وقت August 2017 بریتانیا Bolton

This programme is for students who want a management career that takes them around the world or who will work within international organisations with multi-country operations. The focus will be on global decision-making and the role of management in a cross-cultural context. Overseas students wishing to study in a different culture will find this course attractive, as will UK students wanting to develop international knowledge and experience of a... [+]

International Management - MSc full-time This programme is for students who want a management career that takes them around the world or who will work within international organisations with multi-country operations. The focus will be on global decision-making and the role of management in a cross-cultural context. Overseas students wishing to study in a different culture will find this course attractive, as will UK students wanting to develop international knowledge and experience of a wide range of cultures. The course will develop your intellectual capabilities of research, critique, synthesis and innovation, culminating in a masters’ level dissertation. You will develop academic and professional skills that will allow opportunities for career development and further study. You will also gain lifelong learning skills and develop on a personal level so that you are able to work with self-direction and originality and to contribute to business and society at large. About the course The MSc International Management programme provides a significant grounding in international management theories and practices. We use a variety of teaching and learning methods which encourage widening participation amongst learners, avoid exclusion and develop learner skills in both the academic and workplace arenas. The methods employed include lectures, workshops, tutorials (group and individual) and guest speakers. Individual tutors will also introduce techniques that they view as especially suitable in aiding learning in their specialist area. The learning and teaching strategy for each individual module is detailed in the module guides that you will receive at the beginning of each semester. Special features The MSc International Management offers you the chance to join a well established postgraduate community engaged in preparing themselves for a career in executive management. In addition, teaching and supervision is offered by a well qualified and dedicated team of experienced staff drawn from business and academia. The University offers excellent 24/7 library and IT facilities, WiFi and comfortable learning areas. What you will learn The MSc International Management programme offers a suite of contemporary modules which allow you to develop your knowledge of organisations and their management in today’s fast-moving global economy. Modules are as follows: Research and Study Skills Business Development Financial Management and Decision Making HR in a Global Context Information Systems and Business Performance Strategic Management International Marketing Management Research Methods Dissertation Entry requirements Applicants should have a UK honours degree/postgraduate degree (or equivalent). If English is not your first language you will also normally need IELTS 6.5 (or equivalent). If you do not have the required English level, you can study English with us from IELTS 4.0 (or equivalent). [-]

MSc in International Management (full-time) [University of New York in Prague]

Campus تمام وقت August 2017 بریتانیا Bolton

The M.Sc. in International Management program is designed to give you an advantage in an increasingly global employment market. The program has been designed to equip you with the theoretical foundations for an international business career. If you are a recent graduate wishing to prepare more fully for a career in the business and management of international companies, then this program will fulfill your requirements... [+]

International Management - MSc full-time [University of New York in Prague] The M.Sc. in International Management program is designed to give you an advantage in an increasingly global employment market. The program has been designed to equip you with the theoretical foundations for an international business career. If you are a recent graduate wishing to prepare more fully for a career in the business and management of international companies, then this program will fulfill your requirements. The M.Sc. in International Management program is for students who want a management career that takes them around the world or who will work within international organizations with multi-country operations. The focus will be on global decision-making and the role of management in a cross-cultural context. The program will develop your intellectual capabilities of research, critique, synthesis, and innovation, culminating in a master's level thesis. You will develop academic and professional skills that will allow opportunities for career development and further study. You will also gain lifelong learning skills and develop on a personal level so that you are able to work with self-direction and originality and to contribute to business and society at large. We use a variety of teaching and learning methods which encourage widening participation among classes, avoid exclusion, and develop learner skills in both the academic and workplace arenas. The methods employed include lectures, workshops, case studies, group work, presentations, and guest speakers. Our professors will also introduce techniques that they view as especially suitable in aiding learning in their specialized area. The learning and teaching strategy for each individual course is detailed in the course outlines that you will receive. This teaching is conducted by a highly dedicated team, with specialist knowledge in a wide range of subject areas, and close links to business and industry. Holders of an M.Sc. in International Management can apply for the status of Member (MCMI) or Fellow (FCMI) of the Chartered Management Institute. Acceptance will depend on factors other than qualifications, such as their responsibilities at work. [-]

MSc in Psychology

Campus تمام وقت 3 - 5  August 2017 بریتانیا Bolton

The MSc Psychology is for psychology graduates who wish to develop their knowledge to an advanced level or are particularly interested in enhancing their skill set in preparation for a career in psychology. By studying on this course you will develop an advanced critical appreciation of contemporary methods, theories and issues in psychology and will build upon and enhance the skills you acquired from your undergraduate studies... [+]

Psychology - MSc The MSc Psychology is for psychology graduates who wish to develop their knowledge to an advanced level or are particularly interested in enhancing their skill set in preparation for a career in psychology. By studying on this course you will develop an advanced critical appreciation of contemporary methods, theories and issues in psychology and will build upon and enhance the skills you acquired from your undergraduate studies. You will further develop your skills in research and analysis and apply them to a substantial piece of independent research, ensuring you apply your knowledge and understanding of appropriate ethical issues in this context. You will develop your intellectual and thinking skills to a very high academic standard, which will be reflected in your studies, in particular your dissertation. About the course The degree is very flexible with options for independent study to meet your needs, for example in regard to your interests, career development or personal circumstances. The Department of Psychology at the University of Bolton has a long history of teaching the subject at undergraduate and postgraduate levels. Teaching will be carried out in small groups to encourage interaction and in-depth discussion of ideas and specialist knowledge. There are many opportunities to develop key and transferable skills for example presentation, research and numeracy skills, critical thinking, personal development and self awareness. A variety of innovative teaching and learning methods are employed throughout the degree to ensure the acquisition and development of appropriate concepts, knowledge and skills. Tutors are active researchers within the areas of psychology that are taught and supervised on the degree and are always happy to speak with students and involve them in their research activities. The department operates an effective academic personal tuition system providing support to students at all levels to ensure they achieve at the highest level possible. Graduates are welcome to attend the research seminar programme and become active postgraduates within the University. The department boasts a number of past students who have successfully gained places on clinical and educational psychology programmes or remained at the University to pursue MPhil and PhD research. Graduates who know they can benefit from postgraduate study but do not feel ready to undertake a full postgraduate diploma or master of science degree are encouraged to apply and study for a postgraduate certificate. Special features The department employs a clinical psychologist and a forensic psychologist offering you the opportunity to work with practising psychologists as well as academics. At the master of science stage students have the option of developing their research as part of a research team within the department. The course is very flexible with opportunities for independent study. What you will learn You will develop and master a high level of complex specialist knowledge and skills in the field of psychology. You will have the opportunity to employ these skills to conduct research or advanced technical and professional activity. You will be expected to take responsibility for all aspects of your studies and will apply your knowledge and understanding of appropriate ethical issues in the context of your research. In addition to enhancing your specialist knowledge in the field of psychology, you will enhance your key and transferable skills such as leadership, teamwork, data handling and project management. These skills are developed and practiced using traditional learning and teaching methods including lectures, seminars, workshops and practicals. Tutors may also introduce techniques which they view as especially suitable in aiding learning in their specialist area. Areas of study are regularly updated to reflect the research activity within the department. What you will study You will study six modules worth 20 credits each and submit a 60 credit dissertation, a total of 180 credits. These will include two core modules in advanced methods in psychology. These are Psychology Research: Review, Evaluation and Design and Dissertation Proposal. You will also study either Qualitative Inquiry or Quantitative Inquiry 1: Analysing Multivariate Relationships. In addition you will study four modules from the following: - Cognitive and Neuropsychological Assessment for Clinical Populations; - Psychoanalytic Approaches to Psychotherapy; - Psychology of Decision Making; - Computing and Cyberpsychology; - Current Issues in Developmental Psychology; - Current Issues in Cognitive Psychology. The degree is split into a tripartite hierarchy: the postgraduate certificate requires successful completion of three taught modules (totalling 60 credits); the postgraduate diploma requires the successful completion of a further three taught modules (totalling 120 credits); and the master of science award requires successful completion of an independent piece of research in addition to the six taught modules (totalling 180 credits). Besides taught modules you will have the opportunity to study any module offered independently or to develop and study in an area of personal interest independently, for example in a job related field. Options for independent study will be discussed and agreed with your tutor. This unique feature will enable you to personalise your studies to reflect your personal circumstances or career aspirations. Entry requirements You must hold at least an upper second class honours degree (2.1) in psychology that is recognised by the British Psychological Society for the Graduate Basis for Chartership (formerly called the Graduate Basis for Registration). Lower second class honours degree (2.2) holders may be offered a place as an associate student. If English is not your first language you will also normally need IELTS 6.5 (or equivalent). If you do not have the required English level, you can study English with us from IELTS 4.0 (or equivalent). [-]

MSc in Renewable Energy and Environmental Technologies (full-time)

Campus تمام وقت August 2017 بریتانیا Bolton

The MSc in Renewable Energy and Environmental Technologies (REET) is a unique course for graduates, scientists and technologists who are either working in a research role within the renewable energy and technologies field or who are looking to begin their career in the sector. Studying on the course will enhance your range of knowledge and expertise and support your personal and career development. You will examine current issues in global energy... [+]

Renewable Energy and Environmental Technologies - MSc full-time The MSc in Renewable Energy and Environmental Technologies (REET) is a unique course for graduates, scientists and technologists who are either working in a research role within the renewable energy and technologies field or who are looking to begin their career in the sector. Studying on the course will enhance your range of knowledge and expertise and support your personal and career development. You will examine current issues in global energy, consider energy use in different areas of society and consider possible scenarios for energy consumption in the future. You will develop a full understanding of the key materials used in renewable energy systems, learn about their functionalities and look at processes for the fabrication of energy conversion devices and systems. You will study the principles of operation, design, performance and installation of the key renewable technologies of solar, wind, biomass, wave and tidal and also consider energy storage options and the environmental and socio-economic effects of these technologies. You will carry out a personal research project in which you will use your knowledge and skills to carry out a relevant and original study in an area that will be agreed with your course tutor. This research will be carried out either in your workplace or at the University of Bolton. About the course The course is offered by the University of Bolton’s Institute for Renewable Energy and Environmental Technologies (IREET). IREET is a multi-disciplinary research centre focusing on world class innovative research in collaboration with industry and leading academic institutions, aiming at advanced and sustainable technological solutions for renewable energy generation and clean/hygienic environment. The research activities of IREET cover various renewable energy systems, novel materials with designer formulation and functionalities (with particular interest in nano-materials and functional thin films), and applied technologies for innovative industrial exploitation. Teaching for each module is carried out at the University of Bolton and will be delivered as a short course lasting no more than 2 weeks. The rest of your study is very flexible and may be carried out away from the University. Written work for each module is in the form of an assignment or an integrated learning package (ILP) and consists of three parts, each with set times and deadlines for submission. This work may take the form of essays, assignments, projects, seminars and case study analyses. It is assessed in parts and feedback will be given during the allocated period of self study. Key skills will be developed and assessed at appropriate stages during each part of the assignment. Oral presentation of ILPs may be required in some modules. You will be required to complete the ILP within three months of finishing the associated module to be awarded full credits. Individual project work will be undertaken within your workplace wherever possible, ensuring relevance to the employer, access to appropriate facilities and allowing sufficient time to be spent on practical work. Where this is not feasible, projects may be based and carried out at the University of Bolton. Each module with its completed integrated learning package is worth 30 credits and your project is worth 60 credits. Accumulation of 180 credits in total leads to the award of MSc. Special features Teaching for each module is delivered as a short course that will last no more than two weeks. The rest of your study is very flexible and may be carried out away from the University. Class sizes are small which means you will be able to work closely with your fellow students and your tutor. Your subject of study and your personal project means you have the opportunity to work in an area that is of personal interest or that is related to your career. What you will learn You will learn about the key issues of energy generation, distribution and consumption in the 21st century. In this context, you will develop your understanding of the use of advanced materials in renewable energy systems and technologies and the principles behind their development and application. You will also enhance your technological and scientific knowledge of renewable energy forms at advanced levels, design and manufacturing methods and issues relating to innovation and intellectual property. In addition to extending your scientific and technological skills and knowledge you will further develop your problem-solving, creative and innovative capabilities and be able to initiate and carry out high level research projects. As a graduate of this course you will be part of a new generation of technologically-advanced scientists with the potential to lead future developments in the fields of renewable energies and environmental technologies. What you will study You will study 4 modules: - Research Methods; - Advanced Materials for Micro Energy Systems; - Renewable Energy Systems and Devices; - Nano Materials for Clean Environment. Entry requirements For the MSc you should have at least a lower second class honours degree (2.2), or equivalent, in a science or technology-related subject. If you wish to enrol on a single module from this course then no formal qualifications are required. Later admission to the MSc will, however, be dependent on successful completion of this module. Normally, candidates are required to attend an interview. In the case of international applicants the interviews are conducted over the internet or by telephone. If English is not your first language you will also normally need IELTS 6.5 (or equivalent). If you do not have the required English level, you can study English with us from IELTS 4.0 (or equivalent). [-]

MSc in Strength & Conditioning (part-time)

Campus پاره وقت August 2017 بریتانیا Bolton

The MSc Strength and Conditioning is designed for individuals working in the strength and conditioning industry who wish to continue their professional development, or those wishing to increase their knowledge in preparation for a career in the field. The degree offers you a coherent balance between academic knowledge (for evidence-based practice) and professional vocational skills. The modules emphasise both the theoretical knowledge underpinning... [+]

Strength & Conditioning - MSc part-time The MSc Strength and Conditioning is designed for individuals working in the strength and conditioning industry who wish to continue their professional development, or those wishing to increase their knowledge in preparation for a career in the field. The degree offers you a coherent balance between academic knowledge (for evidence-based practice) and professional vocational skills. The modules emphasise both the theoretical knowledge underpinning strength and conditioning and the professional skills you'll need for a successful career in this exciting industry. You will study the science and coaching of strength and conditioning by undertaking eight taught modules and a masters project. Each module builds on your undergraduate-level knowledge and makes strong links between theory and practice in areas such as biomechanics, physiology, nutrition and coaching, among others. About the course The Sport and Exercise Science group within the School of Health and Social Sciences is committed to developing the scientist practitioner and the strength and conditioning professional is a prime example of this. The course is aimed at preparing strength and conditioning coaches for a professional career in the field, underpinned with original and innovative thinking abilities and covering the competency base for the UKSCA examinations. At the moment there are no formal qualifications in strength and conditioning in the UK, although the launch of the UK Strength and Conditioning Body in May 2004 might well address this issue. Many people have taken the USA CSCS exam (www.nsca-lift.org). This course will be aimed at not just meeting but exceeding the standards for the USA CSCS course, as well as making more specific reference to UK / European training practices. The level of science and coaching underpinning the MSc will certainly be well in excess of the CSCS course. In particular there will be a much stronger practical element. In terms of course content we believe that the course more than covers the requirements for UKSCA certification with the exception only of the experiential elements. Special features We believe that this course is unique in both content and in the student profiles that choose to take the MSc. We have had candidates from diverse backgrounds including strength and conditioning professionals already working in international cricket, Premiership football and professional rugby. There are no formal work placements with the course, though every effort will be made to encourage students on the course to engage in strength and conditioning support to athletes through the course and to apply and evaluate their knowledge. Many of the tutors on the course work with elite athletes and would look to offer networking opportunities to those students not currently actively involved in the field. What you will learn Each module consists of eight 3-hour taught sessions. Teaching is a traditional mixture of lectures, workshops and practicals, but with a strong emphasis on problem based approaches and a core commitment to evidence-based practice. Assessments are based on real world, practically focussed issues and are in the form of case studies, critical reviews, and presentations. Specialist guest lecturers with a strong background in applied strength and conditioning contribute to each module on the course and have included coaches to elite athletes, book authors, internationally recognised researchers, NGB coaches, and internationally recognised strength and conditioning specialists. What you will study You will normally enrol for the complete MSc programme (180 credits). If, for any reason, you choose to leave before completion of the MSc you may be awarded the postgraduate certificate (for successful completion of 60 credits) or the postgraduate diploma (for successful completion of 120 credits). You will study the following modules: - Biomechanics for Strength and Conditioning (15 credits); - Physiology for Strength and Conditioning (15 credits); - Nutrition Issues for Strength and Conditioning (15 credits); - Applied Training Techniques (15 credits); - Strength and Conditioning in Special Populations (15 credits); - Coaching and Leadership Skills (15 credits); - Planning and Programming (15 credits); - Research Methods and Statistics (15 credits); - Masters Project (60 credits). Entry requirements You should have at least an upper second class honours degree (2.1) in a related field (for instance, sports and exercise science, coaching, physiology) and relevant vocational experience. If English is not your first language you will also normally need IELTS 6.5 (or equivalent). If you do not have the required English level, you can study English with us from IELTS 4.0 (or equivalent). [-]

MSc in Supply Chain Management (part-time) [In-Service Training Trust, Zambia]

Campus پاره وقت 18  August 2017 زامبیا Lusaka

The programme is designed to equip you with the knowledge and skills to contribute significantly to the operation and improvement of contemporary supply chains. It will enable you to successfully respond to the demands of a wide range of supply chain environments. The In-Service Training Trust (ISTT) is a training and consulting organisation that provides capacity building programmes to public, private, civil society, local and international... [+]

Supply Chain Management (SCM) - MSc part-time [In-Service Training Trust, Zambia] This version of the University of Bolton’s MSc in Supply Chain Management gives you the opportunity to study by weekend block workshops in Zambia instead of travelling to the UK. In addition to the University of Bolton teaching staff, you will also benefit from specialist input from staff at the In-Service Training Trust (ISTT) – a CIPS approved provider of supply chain and procurement learning. The University of Bolton’s MSc in Supply Chain Management is accredited by both the Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) and the Chartered Institute of Purchasing and Supply (CIPS). By studying this course you will develop a knowledgeable and professional approach to the management and development of supply chains, specialising in procurement, information systems, physical logistics and operations management. The programme is designed to equip you with the knowledge and skills to contribute significantly to the operation and improvement of contemporary supply chains. It will enable you to successfully respond to the demands of a wide range of supply chain environments. The In-Service Training Trust (ISTT) is a training and consulting organisation that provides capacity building programmes to public, private, civil society, local and international organisations engaged in community, organisational and professional development. ISTT was established in 1993 with the purpose of improving performance and inspiring change in developmental organisations. The training is done through participatory learning and practical approaches. ISTT started as a Zambian Government and Canadian International Development Agency (CIDA) funded project. Between 1991 and 1993 CIDA supported a Maize and Fertiliser Storage Training Project. CIDA and the Zambian government realised that the ISTT had the potential to operate as an independent institution capable of generating its own funds. Therefore, in June 1993 the Ministry of Agriculture, Food and Fisheries in collaboration with CIDA officially established ISTT as a semi-autonomous institution. The Zambian Government provided the buildings from where the Trust operates, which were renovated by CIDA. Please note that the language of instruction is English. About the course The course has five core modules covering key aspects of physical logistics, procurement, operations management, supply chain strategy and e-business. An additional core module helps you to develop the research and problem solving skills you will need to become a masters level independent learner and practical problem solver in your field. Finally you will complete a dissertation, by carrying out a significant piece of project work. For this you will research an aspect of supply chain management and produce findings which may be of relevance and importance to contemporary organisations in the improvement of their supply chains. Special features You will study the University of Bolton course with ISTT and local tutors from Zambia who will add their own specialist knowledge and experience. You will have full membership of the University with the flexibility of off-campus study. You will have all the same rights and privileges as an on-campus student. You will have access to online resources designed specifically for off-campus students. What you will learn You will learn how to develop and manage all aspects of contemporary supply chains. Each module presents a framework of theories and concepts, and you will be invited to engage with these concepts by exploring their application in case study settings. You will also be asked to compare and contrast different approaches, analysing which fits best to given organisations. Starting at a strategic level you will learn how supply chains can leverage the competitiveness of the organisation by the appropriate configuration of the supply network, the distribution channels, location of facilities, transportation and inventory management, outsourcing and choice of information systems. At an operational level you will learn how to choose suppliers, negotiate contracts, schedule deliveries, measure and improve performance, determine delivery quantities and timings, set up and manage warehouses and distribution centres, and set up transportation contracts with third party logistics providers (3PLs). What you will study Core modules: - Physical Supply Chain Management (20 credits); - Research Skills for Business and Management (20 credits); - Supply Chain Strategy (20 credits); - Procurement and Operations Management (20 credits); - E-Business Strategy and Models (20 credits); - Finance for Managers (20 credits); - Dissertation (60 credits). For a postgraduate certificate (PgCert) you must successfully complete three modules (60 credits). For a postgraduate diploma (PgDip) you must successfully complete six modules (120 credits). For a master of science degree (MSc) you must successfully complete six modules and a dissertation (180 credits). A variety of teaching and learning methods are employed to develop your knowledge and skills including lectures, seminars and presentations, practical work and workshops, tutorials and study groups, e-learning and video presentations. You will also be expected to undertake a significant amount of independent study. A defining feature of the course is that many of the modules use interactive role plays and business games that allow you to practice and apply theory in realistic supply chain simulations. Entry requirements You should have one of the following: an undergraduate degree equivalent to a UK bachelors degree (for example, supply chain, logistics or operations management, business administration, information technology or accountancy); or any undergraduate degree in another field with relevant work experience; or a professional qualification/membership such as, CIPS (corporate member) or CILT (full member) or CIPS Graduate Diploma; or other professional qualifications as deemed appropriate by a formal mapping exercise. If English is not your first language you will also normally need IELTS 6.5 (or equivalent). If you do not have the required English level, you can study English with us from IELTS 4.0 (or equivalent). [-]

MSc in Supply Chain Management (part-time) [Malawi Institute of Management, Malawi]

Campus پاره وقت 18  August 2017 مالاوی Lilongwe

This version of the University of Bolton’s MSc in Supply Chain Management gives you the opportunity to study in weekend block workshops in Malawi instead of travelling to the UK. In addition to the University of Bolton teaching staff, you will also benefit from specialist input from staff at the Malawi Institute of Management (MIM) – a CIPS approved provider of supply chain and procurement learning. The University of Bolton’s MSc in Supply... [+]

Supply Chain Management (SCM) - MSc part-time [Malawi Institute of Management, Malawi] This version of the University of Bolton’s MSc in Supply Chain Management gives you the opportunity to study in weekend block workshops in Malawi instead of travelling to the UK. In addition to the University of Bolton teaching staff, you will also benefit from specialist input from staff at the Malawi Institute of Management (MIM) – a CIPS approved provider of supply chain and procurement learning. The University of Bolton’s MSc in Supply Chain Management is accredited by both the Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) and the Chartered Institute of Purchasing and Supply (CIPS). By studying this course you will develop a knowledgeable and professional approach to the management and development of supply chains, specialising in procurement, information systems, physical logistics and operations management. The programme is designed to equip you with the knowledge and skills to contribute significantly to the operation and improvement of contemporary supply chains. It will enable you to successfully respond to the demands of a wide range of supply chain environments. Please note that the language of instruction is English. About the course The course has five core modules covering key aspects of physical logistics, procurement, operations management, supply chain strategy and e-business. An additional core module helps you to develop the research and problem solving skills you will need to become a masters-level independent learner and practical problem solver in your field. Finally, you will complete a dissertation, by carrying out a significant piece of project work. For this you will research an aspect of supply chain management and produce findings which may be of relevance and importance to contemporary organisations in the improvement of their supply chains. Special features You will study the University of Bolton course with MIM and local tutors from Malawi who will add their own specialist knowledge and experience. You will have full membership of the University with the flexibility of off-campus study. You will have all the same rights and privileges as an on-campus student. You will have access to online resources designed specifically for off-campus students. What you will learn You will learn how to develop and manage all aspects of contemporary supply chains. Each module presents a framework of theories and concepts, and you will be invited to engage with these concepts by exploring their application in case study settings. You will also be asked to compare and contrast different approaches, analysing which fits best to given organisations. Starting at a strategic level you will learn how supply chains can leverage the competitiveness of the organisation by the appropriate configuration of the supply network, the distribution channels, location of facilities, transportation and inventory management, outsourcing and choice of information systems. At an operational level you will learn how to choose suppliers, negotiate contracts, schedule deliveries, measure and improve performance, determine delivery quantities and timings, set up and manage warehouses and distribution centres, and set up transportation contracts with third party logistics providers (3PLs). What you will study Core modules: - Physical Supply Chain Management (20 credits); - Research Skills for Business and Management (20 credits); - Supply Chain Strategy (20 credits); - Procurement and Operations Management (20 credits); - E-Business Strategy and Models (20 credits); - Finance for Managers (20 credits); - Dissertation (60 credits). For a postgraduate certificate (PgCert) you must successfully complete three modules (60 credits). For a postgraduate diploma (PgDip) you must successfully complete six modules (120 credits). For a master of science degree (MSc) you must successfully complete six modules and a dissertation (180 credits). A variety of teaching and learning methods are employed to develop your knowledge and skills including lectures, seminars and presentations, practical work and workshops, tutorials and study groups, e-learning and video presentations. You will also be expected to undertake a significant amount of independent study. A defining feature of the course is that many of the core supply chain modules use interactive role play and business games that allow you to practice and apply theory in realistic supply chain simulations. Entry requirements You should have one of the following: an undergraduate degree equivalent to a UK bachelors degree (for example, supply chain, logistics or operations management, business administration, information technology or accountancy); or any undergraduate degree in another field with relevant work experience; or a professional qualification/membership such as, CIPS (corporate member) or CILT (full member) or CIPS Graduate Diploma; or other professional qualifications as deemed appropriate by a formal mapping exercise. If English is not your first language you will also normally need IELTS 6.5 (or equivalent). If you do not have the required English level, you can study English with us from IELTS 4.0 (or equivalent). [-]

MSc in Supply Chain Management (part-time) [SCM Professional Centre, Malaysia]

Campus پاره وقت 18  August 2017 مالزی Petaling Jaya

The University of Bolton’s MSc in Supply Chain Management is accredited by both the Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) and the Chartered Institute of Purchasing and Supply (CIPS). The programme has been running in Malaysia since 2007 with SCM Professional Centre and includes weekend workshops with both University of Bolton and local tutor support. Material has been contextualised to reflect Malaysian SCM issues, and places... [+]

Supply Chain Management (SCM) - MSc part-time [SCM Professional Centre, Malaysia] The University of Bolton’s MSc in Supply Chain Management is accredited by both the Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) and the Chartered Institute of Purchasing and Supply (CIPS). The programme has been running in Malaysia since 2007 with SCM Professional Centre and includes weekend workshops with both University of Bolton and local tutor support. Material has been contextualised to reflect Malaysian SCM issues, and places emphasis on applying best practice in an appropriate way. By studying this course you will develop a knowledgeable and professional approach to the management and development of supply chains, specialising in procurement, information systems, physical logistics and operations management. The use of industry-standard software under the SAP University Alliance scheme means that you will gain practical hands on experience in an area that is highly valued by employers. The programme is designed to equip you with the knowledge and skills to contribute significantly to the operation and improvement of contemporary supply chains. It will enable you to successfully respond to the demands of a wide range of supply chain environments. Please note that the language of instruction is English. About the course The course has four core modules covering key aspects of physical logistics, procurement, operations management and supply chain strategy. An additional core module helps you to develop the research and problem solving skills you will need to become a masters-level independent learner and practical problem solver in your field. In addition to the core modules there are two additional modules covering aspects of e-business and finance for managers. Finally you will complete a dissertation, which allows you to carry out a significant piece of project work researching an aspect of supply chain management and produce findings which are often of relevance and importance to contemporary organisations in the improvement of their supply chains. Special features The University of Bolton MSc in Supply Chain Management relies heavily on learning by experience. You will use a number of interactive role play exercises (an approach known as ‘active learning’) where you will solve real world issues and practice using theory to improve the performance of supply chains. This is carried out in a safe and supportive environment allowing you to gain valuable experience of real relevance to your professional career. You will gain practical, hands-on experience of industry-standard software under the SAP University Alliance scheme. What you will learn You will learn how to develop and manage all aspects of contemporary supply chains. Each module presents a framework of theories and concepts, and you will be invited to engage with these concepts by exploring their application in case study settings. You will also be asked to compare and contrast different approaches, analysing which fits best to given organisations. Starting at a strategic level you will learn how supply chains can leverage the competitiveness of the organisation by the appropriate configuration of the supply network, the distribution channels, location of facilities, transportation and inventory management, outsourcing and choice of information systems. At an operational level you will learn how to choose suppliers, negotiate contracts, schedule deliveries, measure and improve performance, determine delivery quantities and timings, set up and manage warehouses and distribution centres, and set up transportation contracts with third party logistics providers (3PLs). What you will study Core modules: - Physical Supply Chain Management (20 credits); - Procurement and Operations Management (20 credits); - Supply Chain Strategy (20 credits); - Research Skills for Business and Management (20 credits); - Dissertation (60 credits). Additional modules: - Finance for Managers (20 credits); - E-Business Strategy and Models (20 credits). To achieve the master of science degree (MSc) you must successfully complete six modules and a dissertation (180 credits). A variety of teaching and learning methods are employed to develop your knowledge and skills including lectures, seminars and presentations, practical work and workshops, tutorials and study groups, e-learning and video presentations. You will also be expected to undertake a significant amount of independent study. A defining feature of the course is that many of the core supply chain modules use interactive role plays and business games that allow you to practice and apply theory in realistic supply chain simulations. Entry requirements You should have one of the following: an honours degree in a relevant subject (for example, supply chain, logistics or operations management, business administration, information technology or accountancy); an honours degree in another field with relevant work experience; a professional qualification/membership, such as CIPS (corporate member), CILT (full member) or CIPS Graduate Diploma; Foundation (Certificate and Advanced Certificate in Purchasing & Supply Management jointly awarded by UUM and SCMPC); Diploma (Executive Diploma also jointly awarded by UUM and SCMPC); or other professional qualifications as deemed appropriate by a formal mapping exercise. Significant work experience at a senior level, and/or other academic qualifications would be considered on a case-by-case basis. If English is not your first language you will also normally need IELTS 6.5 (or equivalent). If you do not have the required English level, you can study English with us from IELTS 4.0 (or equivalent). [-]

MSc in Systems Engineering (Electronic) & Engineering Management (Dual Award), full-time

Campus تمام وقت August 2017 بریتانیا Bolton

This course addresses contemporary issues in engineering and engineering management. If you wish to study the systems approach to engineering management, and systems engineering applied to one of three subject areas – electronic, mechanical or mechatronic engineering – then this course will fulfill your requirements... [+]

Systems Engineering (Electronic) & Engineering Management - MSc (Dual Award) full-time This course addresses contemporary issues in engineering and engineering management. If you wish to study the systems approach to engineering management, and systems engineering applied to one of three subject areas – electronic, mechanical or mechatronic engineering – then this course will fulfill your requirements. The following awards are available: - MSc Systems Engineering (Mechatronic) & Engineering Management - MSc Systems Engineering (Electronic) & Engineering Management - MSc Systems Engineering (Mechanical) & Engineering Management A special feature of the programme is a collaboration between the University of Bolton and South Westphalia University of Applied Sciences in Germany. You may opt to study the whole of your course in Bolton, for a single award, or may spend one semester of study in Germany and receive a dual award, one from each University. About the course This course focuses on systems engineering and engineering management, and offers three different system engineering pathways, these are electronic, mechanical and mechatronic engineering. The 18 month, three semester course can be undertaken as either a single award or a dual award. The single award is studied entirely at the University of Bolton. In the dual award mode, you will normally study at the University of Bolton in semester 1 (October to February) and at South Westphalia University of Applied Sciences, Soest, Germany, in semester 2 (March to July). The third semester (October to February) will be assigned to a project, and this will normally be undertaken at the University of Bolton. Entry to the course is also available in semester 2 (February) in the case of the dual award scheme, the second semester (to be spent at South Westphalia University of Applied Sciences, Soest Germany) will be undertaken during October to January. In the dual award mode the successful student will obtain two separate MSc awards, one from each university. In the single award mode the student will receive the award of an MSc from the University of Bolton only. Special features Three different system engineering pathways (electronic, mechanical, mechatronic). Opportunity to study in Germany for one semester and receive a dual award. Opportunity for a work placement and/or industrially-based project. What you will learn The course consists of six core modules in the areas of control engineering and engineering management. In these modules you will learn to understand the theory, design and tools of expert systems and neural networks; modern control techniques; computational intelligence; entrepreneurial management processes; project management; quality control; innovation management; and research and presentation skills. In addition, you will study two pathway specific modules in your chosen area of electronic, mechanical or mechatronic engineering, and complete an industrially-related project relevant to your chosen pathway. What you will study You are required to successfully complete 180 credits of study to gain the MSc. The course comprises eight taught modules, each with a credit value of 15, making a total of 120 taught credits. In each of the two taught semesters, you will study four modules. The third semester is dedicated to a 60 credit individual project. Where possible, the project will involve a work placement or an industrially-related project, based at one of the two universities. During the project phase it is the intention to find, where possible, some form of work experience for all of the students enrolled on the MSc. Electronic pathway modules Control Engineering: Intelligent Systems (EEM4010); Advanced Control Technology (EEM4015). Engineering Management: Business in Engineering (EEM4013); Technical Publications and Presentations (EEM4014); Project Management (EEM4017); Integrated Management (EEM4020). Electronic Engineering: Microprocessor-based Systems (EEM4016) or Microcontrollers (AMI4655); Signal Processing (EEM4011) or Digital Signal Processing (AMI4622). Project (EEM5001). Mechanical pathway modules Control Engineering: Intelligent Systems (EEM4010); Advanced Control Technology (EEM4015). Engineering Management: Business in Engineering (EEM4013); Technical Publications and Presentations (EEM4014); Project Management (EEM4017); Integrated Management (EEM4020). Mechanical Engineering: Monitoring of Mechanical Systems (EEM4018); Advanced Production Engineering (EEM4019). Project (EEM5001). Mechatronic pathway modules Control Engineering: Intelligent Systems (EEM4010); Advanced Control Technology (EEM4015). Engineering Management: Business in Engineering (EEM4013); Technical Publications and Presentations (EEM4014); Project Management (EEM4017); Integrated Management (EEM4020). Electronic Engineering: Microprocessor-based Systems (EEM4016) or Microcontrollers (AMI4655). Mechanical Engineering: Advanced Production Engineering (EEM4019). Project (EEM5001). Entry requirements Normally, you should have at least a lower second class honours degree (2.2) in an engineering-related subject. Your application will also be considered if you have alternative equivalent qualifications with extensive relevant work experience. Students holding overseas degrees are very welcome and the equivalence of their qualifications will be assessed by the University. If English is not your first language you will also normally need IELTS 6.5 (or equivalent). If you do not have the required English level, you can study English with us from IELTS 4.0 (or equivalent). [-]

MSc in Systems Engineering (Electronic) & Engineering Management (Single Award)

Campus تمام وقت 3 - 6  August 2017 بریتانیا Bolton

This course addresses contemporary issues in engineering and engineering management. If you wish to study the systems approach to engineering management, and systems engineering applied to one of three subject areas – electronic, mechanical or mechatronic engineering – then this course will fulfill your requirements... [+]

Systems Engineering (Electronic) & Engineering Management - MSc (Single Award) This course addresses contemporary issues in engineering and engineering management. If you wish to study the systems approach to engineering management, and systems engineering applied to one of three subject areas – electronic, mechanical or mechatronic engineering – then this course will fulfill your requirements. The following awards are available: - MSc Systems Engineering (Mechatronic) & Engineering Management - MSc Systems Engineering (Electronic) & Engineering Management - MSc Systems Engineering (Mechanical) & Engineering Management A special feature of the programme is a collaboration between the University of Bolton and South Westphalia University of Applied Sciences in Germany. You may opt to study the whole of your course in Bolton, for a single award, or may spend one semester of study in Germany and receive a dual award, one from each University. About the course This course focuses on systems engineering and engineering management, and offers three different system engineering pathways, these are electronic, mechanical and mechatronic engineering. The 18 month, three semester course can be undertaken as either a single award or a dual award. The single award is studied entirely at the University of Bolton. In the dual award mode, you will normally study at the University of Bolton in semester 1 (October to February) and at South Westphalia University of Applied Sciences, Soest, Germany, in semester 2 (March to July). The third semester (October to February) will be assigned to a project, and this will normally be undertaken at the University of Bolton. Entry to the course is also available in semester 2 (February) in the case of the dual award scheme, the second semester (to be spent at South Westphalia University of Applied Sciences, Soest Germany) will be undertaken during October to January. In the dual award mode the successful student will obtain two separate MSc awards, one from each university. In the single award mode the student will receive the award of an MSc from the University of Bolton only. Special features Three different system engineering pathways (electronic, mechanical, mechatronic). Opportunity to study in Germany for one semester and receive a dual award. Opportunity for a work placement and/or industrially-based project. What you will learn The course consists of six core modules in the areas of control engineering and engineering management. In these modules you will learn to understand the theory, design and tools of expert systems and neural networks; modern control techniques; computational intelligence; entrepreneurial management processes; project management; quality control; innovation management; and research and presentation skills. In addition, you will study two pathway specific modules in your chosen area of electronic, mechanical or mechatronic engineering, and complete an industrially-related project relevant to your chosen pathway. What you will study You are required to successfully complete 180 credits of study to gain the MSc. The course comprises eight taught modules, each with a credit value of 15, making a total of 120 taught credits. In each of the two taught semesters, you will study four modules. The third semester is dedicated to a 60 credit individual project. Where possible, the project will involve a work placement or an industrially-related project, based at one of the two universities. During the project phase it is the intention to find, where possible, some form of work experience for all of the students enrolled on the MSc. Electronic pathway modules Control Engineering: Intelligent Systems (EEM4010); Advanced Control Technology (EEM4015). Engineering Management: Business in Engineering (EEM4013); Technical Publications and Presentations (EEM4014); Project Management (EEM4017); Integrated Management (EEM4020). Electronic Engineering: Microprocessor-based Systems (EEM4016) or Microcontrollers (AMI4655); Signal Processing (EEM4011) or Digital Signal Processing (AMI4622). Project (EEM5001). Mechanical pathway modules Control Engineering: Intelligent Systems (EEM4010); Advanced Control Technology (EEM4015). Engineering Management: Business in Engineering (EEM4013); Technical Publications and Presentations (EEM4014); Project Management (EEM4017); Integrated Management (EEM4020). Mechanical Engineering: Monitoring of Mechanical Systems (EEM4018); Advanced Production Engineering (EEM4019). Project (EEM5001). Mechatronic pathway modules Control Engineering: Intelligent Systems (EEM4010); Advanced Control Technology (EEM4015). Engineering Management: Business in Engineering (EEM4013); Technical Publications and Presentations (EEM4014); Project Management (EEM4017); Integrated Management (EEM4020). Electronic Engineering: Microprocessor-based Systems (EEM4016) or Microcontrollers (AMI4655). Mechanical Engineering: Advanced Production Engineering (EEM4019). Project (EEM5001). Entry requirements Normally, you should have at least a lower second class honours degree (2.2) in an engineering-related subject. Your application will also be considered if you have alternative equivalent qualifications with extensive relevant work experience. Students holding overseas degrees are very welcome and the equivalence of their qualifications will be assessed by the University. If English is not your first language you will also normally need IELTS 6.5 (or equivalent). If you do not have the required English level, you can study English with us from IELTS 4.0 (or equivalent). [-]

MSc in Systems Engineering (Mechanical) & Engineering Management (Dual Award), full-time

Campus تمام وقت August 2017 بریتانیا Bolton

This course addresses contemporary issues in engineering and engineering management. If you wish to study the systems approach to engineering management, and systems engineering applied to one of three subject areas – electronic, mechanical or mechatronic engineering – then this course will fulfill your requirements... [+]

Systems Engineering (Mechanical) & Engineering Management - MSc (Dual Award) full-time This course addresses contemporary issues in engineering and engineering management. If you wish to study the systems approach to engineering management, and systems engineering applied to one of three subject areas – electronic, mechanical or mechatronic engineering – then this course will fulfill your requirements. The following awards are available: - MSc Systems Engineering (Mechatronic) & Engineering Management - MSc Systems Engineering (Electronic) & Engineering Management - MSc Systems Engineering (Mechanical) & Engineering Management A special feature of the programme is a collaboration between the University of Bolton and South Westphalia University of Applied Sciences in Germany. You may opt to study the whole of your course in Bolton, for a single award, or may spend one semester of study in Germany and receive a dual award, one from each University. About the course This course focuses on systems engineering and engineering management, and offers three different system engineering pathways, these are electronic, mechanical and mechatronic engineering. The 18 month, three semester course can be undertaken as either a single award or a dual award. The single award is studied entirely at the University of Bolton. In the dual award mode, you will normally study at the University of Bolton in semester 1 (October to February) and at South Westphalia University of Applied Sciences, Soest, Germany, in semester 2 (March to July). The third semester (October to February) will be assigned to a project, and this will normally be undertaken at the University of Bolton. Entry to the course is also available in semester 2 (February) in the case of the dual award scheme, the second semester (to be spent at South Westphalia University of Applied Sciences, Soest Germany) will be undertaken during October to January. In the dual award mode the successful student will obtain two separate MSc awards, one from each university. In the single award mode the student will receive the award of an MSc from the University of Bolton only. Special features Three different system engineering pathways (electronic, mechanical, mechatronic). Opportunity to study in Germany for one semester and receive a dual award. Opportunity for a work placement and/or industrially-based project. What you will learn The course consists of six core modules in the areas of control engineering and engineering management. In these modules you will learn to understand the theory, design and tools of expert systems and neural networks; modern control techniques; computational intelligence; entrepreneurial management processes; project management; quality control; innovation management; and research and presentation skills. In addition, you will study two pathway specific modules in your chosen area of electronic, mechanical or mechatronic engineering, and complete an industrially-related project relevant to your chosen pathway. What you will study You are required to successfully complete 180 credits of study to gain the MSc. The course comprises eight taught modules, each with a credit value of 15, making a total of 120 taught credits. In each of the two taught semesters, you will study four modules. The third semester is dedicated to a 60 credit individual project. Where possible, the project will involve a work placement or an industrially-related project, based at one of the two universities. During the project phase it is the intention to find, where possible, some form of work experience for all of the students enrolled on the MSc. Electronic pathway modules Control Engineering: Intelligent Systems (EEM4010); Advanced Control Technology (EEM4015). Engineering Management: Business in Engineering (EEM4013); Technical Publications and Presentations (EEM4014); Project Management (EEM4017); Integrated Management (EEM4020). Electronic Engineering: Microprocessor-based Systems (EEM4016) or Microcontrollers (AMI4655); Signal Processing (EEM4011) or Digital Signal Processing (AMI4622). Project (EEM5001). Mechanical pathway modules Control Engineering: Intelligent Systems (EEM4010); Advanced Control Technology (EEM4015). Engineering Management: Business in Engineering (EEM4013); Technical Publications and Presentations (EEM4014); Project Management (EEM4017); Integrated Management (EEM4020). Mechanical Engineering: Monitoring of Mechanical Systems (EEM4018); Advanced Production Engineering (EEM4019). Project (EEM5001). Mechatronic pathway modules Control Engineering: Intelligent Systems (EEM4010); Advanced Control Technology (EEM4015). Engineering Management: Business in Engineering (EEM4013); Technical Publications and Presentations (EEM4014); Project Management (EEM4017); Integrated Management (EEM4020). Electronic Engineering: Microprocessor-based Systems (EEM4016) or Microcontrollers (AMI4655). Mechanical Engineering: Advanced Production Engineering (EEM4019). Project (EEM5001). Entry requirements Normally, you should have at least a lower second class honours degree (2.2) in an engineering-related subject. Your application will also be considered if you have alternative equivalent qualifications with extensive relevant work experience. Students holding overseas degrees are very welcome and the equivalence of their qualifications will be assessed by the University. If English is not your first language you will also normally need IELTS 6.5 (or equivalent). If you do not have the required English level, you can study English with us from IELTS 4.0 (or equivalent). [-]

MSc in Systems Engineering (Mechanical) & Engineering Management (Single Award)

Campus تمام وقت 3 - 6  August 2017 بریتانیا Bolton

This course addresses contemporary issues in engineering and engineering management. If you wish to study the systems approach to engineering management, and systems engineering applied to one of three subject areas – electronic, mechanical or mechatronic engineering – then this course will fulfill your requirements... [+]

Systems Engineering (Mechanical) & Engineering Management - MSc (Single Award) This course addresses contemporary issues in engineering and engineering management. If you wish to study the systems approach to engineering management, and systems engineering applied to one of three subject areas – electronic, mechanical or mechatronic engineering – then this course will fulfill your requirements. The following awards are available: - MSc Systems Engineering (Mechatronic) & Engineering Management - MSc Systems Engineering (Electronic) & Engineering Management - MSc Systems Engineering (Mechanical) & Engineering Management A special feature of the programme is a collaboration between the University of Bolton and South Westphalia University of Applied Sciences in Germany. You may opt to study the whole of your course in Bolton, for a single award, or may spend one semester of study in Germany and receive a dual award, one from each University. About the course This course focuses on systems engineering and engineering management, and offers three different system engineering pathways, these are electronic, mechanical and mechatronic engineering. The 18 month, three semester course can be undertaken as either a single award or a dual award. The single award is studied entirely at the University of Bolton. In the dual award mode, you will normally study at the University of Bolton in semester 1 (October to February) and at South Westphalia University of Applied Sciences, Soest, Germany, in semester 2 (March to July). The third semester (October to February) will be assigned to a project, and this will normally be undertaken at the University of Bolton. Entry to the course is also available in semester 2 (February) in the case of the dual award scheme, the second semester (to be spent at South Westphalia University of Applied Sciences, Soest Germany) will be undertaken during October to January. In the dual award mode the successful student will obtain two separate MSc awards, one from each university. In the single award mode the student will receive the award of an MSc from the University of Bolton only. Special features Three different system engineering pathways (electronic, mechanical, mechatronic). Opportunity to study in Germany for one semester and receive a dual award. Opportunity for a work placement and/or industrially-based project. What you will learn The course consists of six core modules in the areas of control engineering and engineering management. In these modules you will learn to understand the theory, design and tools of expert systems and neural networks; modern control techniques; computational intelligence; entrepreneurial management processes; project management; quality control; innovation management; and research and presentation skills. In addition, you will study two pathway specific modules in your chosen area of electronic, mechanical or mechatronic engineering, and complete an industrially-related project relevant to your chosen pathway. What you will study You are required to successfully complete 180 credits of study to gain the MSc. The course comprises eight taught modules, each with a credit value of 15, making a total of 120 taught credits. In each of the two taught semesters, you will study four modules. The third semester is dedicated to a 60 credit individual project. Where possible, the project will involve a work placement or an industrially-related project, based at one of the two universities. During the project phase it is the intention to find, where possible, some form of work experience for all of the students enrolled on the MSc. Electronic pathway modules Control Engineering: Intelligent Systems (EEM4010); Advanced Control Technology (EEM4015). Engineering Management: Business in Engineering (EEM4013); Technical Publications and Presentations (EEM4014); Project Management (EEM4017); Integrated Management (EEM4020). Electronic Engineering: Microprocessor-based Systems (EEM4016) or Microcontrollers (AMI4655); Signal Processing (EEM4011) or Digital Signal Processing (AMI4622). Project (EEM5001). Mechanical pathway modules Control Engineering: Intelligent Systems (EEM4010); Advanced Control Technology (EEM4015). Engineering Management: Business in Engineering (EEM4013); Technical Publications and Presentations (EEM4014); Project Management (EEM4017); Integrated Management (EEM4020). Mechanical Engineering: Monitoring of Mechanical Systems (EEM4018); Advanced Production Engineering (EEM4019). Project (EEM5001). Mechatronic pathway modules Control Engineering: Intelligent Systems (EEM4010); Advanced Control Technology (EEM4015). Engineering Management: Business in Engineering (EEM4013); Technical Publications and Presentations (EEM4014); Project Management (EEM4017); Integrated Management (EEM4020). Electronic Engineering: Microprocessor-based Systems (EEM4016) or Microcontrollers (AMI4655). Mechanical Engineering: Advanced Production Engineering (EEM4019). Project (EEM5001). Entry requirements Normally, you should have at least a lower second class honours degree (2.2) in an engineering-related subject. Your application will also be considered if you have alternative equivalent qualifications with extensive relevant work experience. Students holding overseas degrees are very welcome and the equivalence of their qualifications will be assessed by the University. If English is not your first language you will also normally need IELTS 6.5 (or equivalent). If you do not have the required English level, you can study English with us from IELTS 4.0 (or equivalent). [-]

MSc in Systems Engineering (Mechatronic) & Engineering Management (Dual Award), full-time

Campus تمام وقت August 2017 بریتانیا Bolton

This course addresses contemporary issues in engineering and engineering management. If you wish to study the systems approach to engineering management, and systems engineering applied to one of three subject areas – electronic, mechanical or mechatronic engineering – then this course will fulfill your requirements... [+]

Systems Engineering (Mechatronic) & Engineering Management - MSc (Dual Award) full-time This course addresses contemporary issues in engineering and engineering management. If you wish to study the systems approach to engineering management, and systems engineering applied to one of three subject areas – electronic, mechanical or mechatronic engineering – then this course will fulfill your requirements. The following awards are available: - MSc Systems Engineering (Mechatronic) & Engineering Management - MSc Systems Engineering (Electronic) & Engineering Management - MSc Systems Engineering (Mechanical) & Engineering Management A special feature of the programme is a collaboration between the University of Bolton and South Westphalia University of Applied Sciences in Germany. You may opt to study the whole of your course in Bolton, for a single award, or may spend one semester of study in Germany and receive a dual award, one from each University. About the course This course focuses on systems engineering and engineering management, and offers three different system engineering pathways, these are electronic, mechanical and mechatronic engineering. The 18 month, three semester course can be undertaken as either a single award or a dual award. The single award is studied entirely at the University of Bolton. In the dual award mode, you will normally study at the University of Bolton in semester 1 (October to February) and at South Westphalia University of Applied Sciences, Soest, Germany, in semester 2 (March to July). The third semester (October to February) will be assigned to a project, and this will normally be undertaken at the University of Bolton. Entry to the course is also available in semester 2 (February) in the case of the dual award scheme, the second semester (to be spent at South Westphalia University of Applied Sciences, Soest Germany) will be undertaken during October to January. In the dual award mode the successful student will obtain two separate MSc awards, one from each university. In the single award mode the student will receive the award of an MSc from the University of Bolton only. Special features Three different system engineering pathways (electronic, mechanical, mechatronic). Opportunity to study in Germany for one semester and receive a dual award. Opportunity for a work placement and/or industrially-based project. What you will learn The course consists of six core modules in the areas of control engineering and engineering management. In these modules you will learn to understand the theory, design and tools of expert systems and neural networks; modern control techniques; computational intelligence; entrepreneurial management processes; project management; quality control; innovation management; and research and presentation skills. In addition, you will study two pathway specific modules in your chosen area of electronic, mechanical or mechatronic engineering, and complete an industrially-related project relevant to your chosen pathway. What you will study You are required to successfully complete 180 credits of study to gain the MSc. The course comprises eight taught modules, each with a credit value of 15, making a total of 120 taught credits. In each of the two taught semesters, you will study four modules. The third semester is dedicated to a 60 credit individual project. Where possible, the project will involve a work placement or an industrially-related project, based at one of the two universities. During the project phase it is the intention to find, where possible, some form of work experience for all of the students enrolled on the MSc. Electronic pathway modules Control Engineering: Intelligent Systems (EEM4010); Advanced Control Technology (EEM4015). Engineering Management: Business in Engineering (EEM4013); Technical Publications and Presentations (EEM4014); Project Management (EEM4017); Integrated Management (EEM4020). Electronic Engineering: Microprocessor-based Systems (EEM4016) or Microcontrollers (AMI4655); Signal Processing (EEM4011) or Digital Signal Processing (AMI4622). Project (EEM5001). Mechanical pathway modules Control Engineering: Intelligent Systems (EEM4010); Advanced Control Technology (EEM4015). Engineering Management: Business in Engineering (EEM4013); Technical Publications and Presentations (EEM4014); Project Management (EEM4017); Integrated Management (EEM4020). Mechanical Engineering: Monitoring of Mechanical Systems (EEM4018); Advanced Production Engineering (EEM4019). Project (EEM5001). Mechatronic pathway modules Control Engineering: Intelligent Systems (EEM4010); Advanced Control Technology (EEM4015). Engineering Management: Business in Engineering (EEM4013); Technical Publications and Presentations (EEM4014); Project Management (EEM4017); Integrated Management (EEM4020). Electronic Engineering: Microprocessor-based Systems (EEM4016) or Microcontrollers (AMI4655). Mechanical Engineering: Advanced Production Engineering (EEM4019). Project (EEM5001). Entry requirements Normally, you should have at least a lower second class honours degree (2.2) in an engineering-related subject. Your application will also be considered if you have alternative equivalent qualifications with extensive relevant work experience. Students holding overseas degrees are very welcome and the equivalence of their qualifications will be assessed by the University. If English is not your first language you will also normally need IELTS 6.5 (or equivalent). If you do not have the required English level, you can study English with us from IELTS 4.0 (or equivalent). [-]

MSc in Systems Engineering (Mechatronic) & Engineering Management (Single Award)

Campus تمام وقت 3 - 6  August 2017 بریتانیا Bolton

This course addresses contemporary issues in engineering and engineering management. If you wish to study the systems approach to engineering management, and systems engineering applied to one of three subject areas – electronic, mechanical or mechatronic engineering – then this course will fulfill your requirements... [+]

Systems Engineering (Mechatronic) & Engineering Management - MSc (Single Award) This course addresses contemporary issues in engineering and engineering management. If you wish to study the systems approach to engineering management, and systems engineering applied to one of three subject areas – electronic, mechanical or mechatronic engineering – then this course will fulfill your requirements. The following awards are available: - MSc Systems Engineering (Mechatronic) & Engineering Management - MSc Systems Engineering (Electronic) & Engineering Management - MSc Systems Engineering (Mechanical) & Engineering Management A special feature of the programme is a collaboration between the University of Bolton and South Westphalia University of Applied Sciences in Germany. You may opt to study the whole of your course in Bolton, for a single award, or may spend one semester of study in Germany and receive a dual award, one from each University. About the course This course focuses on systems engineering and engineering management, and offers three different system engineering pathways, these are electronic, mechanical and mechatronic engineering. The 18 month, three semester course can be undertaken as either a single award or a dual award. The single award is studied entirely at the University of Bolton. In the dual award mode, you will normally study at the University of Bolton in semester 1 (October to February) and at South Westphalia University of Applied Sciences, Soest, Germany, in semester 2 (March to July). The third semester (October to February) will be assigned to a project, and this will normally be undertaken at the University of Bolton. Entry to the course is also available in semester 2 (February) in the case of the dual award scheme, the second semester (to be spent at South Westphalia University of Applied Sciences, Soest Germany) will be undertaken during October to January. In the dual award mode the successful student will obtain two separate MSc awards, one from each university. In the single award mode the student will receive the award of an MSc from the University of Bolton only. Special features Three different system engineering pathways (electronic, mechanical, mechatronic). Opportunity to study in Germany for one semester and receive a dual award. Opportunity for a work placement and/or industrially-based project. What you will learn The course consists of six core modules in the areas of control engineering and engineering management. In these modules you will learn to understand the theory, design and tools of expert systems and neural networks; modern control techniques; computational intelligence; entrepreneurial management processes; project management; quality control; innovation management; and research and presentation skills. In addition, you will study two pathway specific modules in your chosen area of electronic, mechanical or mechatronic engineering, and complete an industrially-related project relevant to your chosen pathway. What you will study You are required to successfully complete 180 credits of study to gain the MSc. The course comprises eight taught modules, each with a credit value of 15, making a total of 120 taught credits. In each of the two taught semesters, you will study four modules. The third semester is dedicated to a 60 credit individual project. Where possible, the project will involve a work placement or an industrially-related project, based at one of the two universities. During the project phase it is the intention to find, where possible, some form of work experience for all of the students enrolled on the MSc. Electronic pathway modules Control Engineering: Intelligent Systems (EEM4010); Advanced Control Technology (EEM4015). Engineering Management: Business in Engineering (EEM4013); Technical Publications and Presentations (EEM4014); Project Management (EEM4017); Integrated Management (EEM4020). Electronic Engineering: Microprocessor-based Systems (EEM4016) or Microcontrollers (AMI4655); Signal Processing (EEM4011) or Digital Signal Processing (AMI4622). Project (EEM5001). Mechanical pathway modules Control Engineering: Intelligent Systems (EEM4010); Advanced Control Technology (EEM4015). Engineering Management: Business in Engineering (EEM4013); Technical Publications and Presentations (EEM4014); Project Management (EEM4017); Integrated Management (EEM4020). Mechanical Engineering: Monitoring of Mechanical Systems (EEM4018); Advanced Production Engineering (EEM4019). Project (EEM5001). Mechatronic pathway modules Control Engineering: Intelligent Systems (EEM4010); Advanced Control Technology (EEM4015). Engineering Management: Business in Engineering (EEM4013); Technical Publications and Presentations (EEM4014); Project Management (EEM4017); Integrated Management (EEM4020). Electronic Engineering: Microprocessor-based Systems (EEM4016) or Microcontrollers (AMI4655). Mechanical Engineering: Advanced Production Engineering (EEM4019). Project (EEM5001). Entry requirements Normally, you should have at least a lower second class honours degree (2.2) in an engineering-related subject. Your application will also be considered if you have alternative equivalent qualifications with extensive relevant work experience. Students holding overseas degrees are very welcome and the equivalence of their qualifications will be assessed by the University. If English is not your first language you will also normally need IELTS 6.5 (or equivalent). If you do not have the required English level, you can study English with us from IELTS 4.0 (or equivalent). [-]

کارشناسی ارشد(MA)

MA in E-Learning for Educationalists

Campus تمام وقت 1 - 5  August 2017 بریتانیا Bolton

E-learning practitioners can be involved in all aspects of education; for instance, vocational learning, information technology, inclusive education, management, research and planning. The MA in E-Learning for Educationalists is a specialist award for experienced educationalists. There are two specialist modules – ICT in Education and Computer-supported Collaborative Learning and E-Tutoring – and the course offers a range of... [+]

E-Learning for Educationalists – MA E-learning has changed the face of education, training and vocational learning forever. E-learning practitioners can be involved in all aspects of education; for instance, vocational learning, information technology, inclusive education, management, research and planning. The MA in E-Learning for Educationalists is a specialist award for experienced educationalists. There are two specialist modules – ICT in Education and Computer-supported Collaborative Learning and E-Tutoring – and the course offers a range of optional modules. This means you can tailor your MA course according to your career and circumstances. The MA E-Learning for Educationalists is a named award within the MEd Professional Development scheme. In the first instance applicants should apply for the MEd Professional Development. About the course Masters awards in education are designed to meet the professional development needs of experienced educationalists with varied backgrounds and who work in diverse contexts. This course offers flexibility, and assignments draw upon the realities and experience of your working environment. All advanced education courses at the University if Bolton focus on clear principles: learners and learning, professional practice in education and training, and quality and excellence in professional development. At all times the course is relevant and focused, preparing you for additional responsibilities in your career. Special features This course is designed to address the professional development needs of experienced education practitioners. The pathways and modules are flexible. You can decide which route and which modules suit you. This course takes a blended learning approach through research, online, tutorials, projects, essays and presentations. We understand that studying for a masters degree takes commitment and an investment of time, money and effort. The University of Bolton offers dedicated, one-to-one tutor support and small group learning to support you in your postgraduate studies. The University of Bolton has a long-standing and excellent reputation for the teaching of education courses, and professional development in particular. You will be taught by experienced educational professionals and have one-to-one tutor support throughout your course. As well as excellent teaching facilities and a supportive atmosphere the University of Bolton has excellent libraries, 24/7 IT facilities and campus-wide WiFi for all students. What you will learn This course allows rigorous academic investigation into education, particularly methods of e-learning in education. You will learn how to explore educational research and make informed comment on the applicability, relevance and usefulness of theories, concepts, models, methodologies and techniques applied to practice. You will acquire a range of advanced skills and abilities necessary for you to pursue the demands of your chosen programme successfully. What you will study To obtain an MA E-Learning for Educationalists you are required to achieve 180 credits. The Postgraduate Diploma in E-Learning for Educationalists is an exit award and worth 120 credits. The Postgraduate Certificate in E-Learning for Educationalists is also an exit award and worth 60 credits. You can choose from a range of modules. To obtain an MA E-Learning for Educationalists you will undertake three core modules, three option modules and a dissertation. There are core modules, optional modules (including the specialist modules) and a dissertation. For full details of the specialist modules please visit our 'specialist modules' web page under the 'related links' section. Core modules (60 credits) Research Awareness and Support Skills (20 credits) or where more appropriate Research Methods - Field Studies (20 credits); Organisational Management (20 credits); Curriculum Studies (20 credits). Option modules (60 credits) You will choose three including the specialist modules. You must study the e-learning for educationalists module pair: ICT in Education (20 credits); Computer-supported Collaborative Leaning and E-tutoring (20 credits). You should also choose one module from the following: Work-Based Module B Developments (20 credits); Work-Based Module B Case Study (20 credits); Research Methods - Field Studies (20 credits); Vocational Education and Development (20 credits); The Concept and Implementation of Design and Technology (20 credits); Competency-based Training in Vocational Education (20 credits); Staff Development and Appraisal in Vocational Education (20 credits); Information Technology - the Impact on Technical Education (20 credits); The Struggle for Inclusive Education (20 credits); Transformative Education in an Inclusive Context (20 credits); Human Resource Management (20 credits); Marketing (20 credits). Dissertation (60 credits) You must undertake a dissertation in a subject consistent with e-learning for educationalists. Entry requirements Normally, you should have at least an upper second class (2.1) honours degree and a PGCE (or equivalent). If English is not your first language you will also normally need IELTS 6.5 (or equivalent). If you do not have the required English level, you can study English with us from IELTS 4.0 (or equivalent). [-]

MA in Educational Management

Campus تمام وقت 1 - 5  August 2017 بریتانیا Bolton

The MA Educational Management is an advanced and flexible course which includes two specialist modules – Human Resource Management and Marketing – as well as a range of optional modules. It is directly relevant to the realities of working in educational management in different sectors, and assignments are tailored towards your own working environment... [+]

Educational Management - MA The MA Educational Management is an advanced and flexible course which includes two specialist modules – Human Resource Management and Marketing – as well as a range of optional modules. It is directly relevant to the realities of working in educational management in different sectors, and assignments are tailored towards your own working environment. The MA Educational Management is a named award within the MEd Professional Development scheme. In the first instance applicants should apply for the MEd Professional Development. Advanced courses in education at the University of Bolton all focus on clear principles: learners and learning, professional practice in education and training, and quality and excellence in professional development. About the course This exciting and demanding masters course gives you the opportunity to develop a range of in depth skills which are applicable in different senior and management roles in across the education sector. You will be taught by educational professionals and assessed using techniques including group and individual projects and assignments, research, presentations, tutorials, reports and essays. At all times the course is relevant and focused, preparing you for additional responsibilities in your career. Special features The University of Bolton has a long-standing and excellent reputation for the teaching of education courses, and professional development in particular. We understand that studying for a masters degree takes commitment and an investment of time, money and effort. You will be taught by experienced educational professionals and have one-to-one tutor support throughout your postgraduate studies. As well as small group learning and support the University of Bolton has excellent libraries, 24/7 IT facilities and campus-wide WiFi for all students. What you will learn This course allows rigorous academic investigations into education management. You will learn how to explore educational research and make informed comment on the applicability, relevance and usefulness of theories, concepts, models, methodologies and techniques applied to practice. You will acquire a range of advanced skills and abilities necessary for you to pursue the demands of your chosen programme successfully. What you will study The MA Educational Management requires 180 credits. The Postgraduate Diploma in Educational Management is an exit award worth 120 credits. The Postgraduate Certificate in Educational Management is also an exit award worth 60 credits. To obtain an MA Educational Management you will undertake three core modules, three option modules and a dissertation. There are core modules, optional modules (including the specialist modules) and a dissertation. Core modules (60 credits) Research Awareness and Support Skills (20 credits) or, where more appropriate, Research Methods - Field Studies (20 credits); Organisational Management (20 credits); Curriculum Studies (20 credits). Option modules (60 credits) You will choose three option modules including the specialist modules. This is a specialist award so you must study the management module pair: Human Resource Management (20 credits); Marketing (20 credits). You should also choose one module from the following: Work-Based Module B Developments (20 credits); Work-Based Module B Case Study (20 credits); Research Methods - Field Studies (20 credits); Vocational Education and Development (20 credits); The Concept and Implementation of Design and Technology (20 credits); Competency-based Training in Vocational Education (20 credits); Staff Development and Appraisal in Vocational Education (20 credits); Information Technology - the Impact on Technical Education (20 credits); ICT in Education (20 credits); Computer-supported Collaborative Leaning and E-tutoring (20 credits); The Struggle for Inclusive Education (20 credits); Transformative Education in an Inclusive Context (20 credits). Dissertation (60 credits) You must undertake a dissertation in a subject consistent with educational management. Entry requirements Normally, you should have at least an upper second class (2.1) honours degree and a PGCE (or equivalent). If English is not your first language you will also normally need IELTS 6.5 (or equivalent). If you do not have the required English level, you can study English with us from IELTS 4.0 (or equivalent). [-]

MA in Fine Art (full-time)

Campus تمام وقت August 2017 بریتانیا Bolton

This programme is for artists who want to develop their specialist studio practice to a higher level. It builds upon the distinctive approach to arts practice currently offered on the undergraduate fine art programme at the University. The course combines the use of established media and techniques with an ethos of open learning and experimentation using new and alternative media... [+]

Fine Art - MA full-time This programme is for artists who want to develop their specialist studio practice to a higher level. It builds upon the distinctive approach to arts practice currently offered on the undergraduate fine art programme at the University. The course combines the use of established media and techniques with an ethos of open learning and experimentation using new and alternative media. You will enhance your practice through a critical and contextual understanding of your creative methods, enabling you to develop and broaden your work in the formulation and articulation of your ideas. Through contacts with external partners and arts-based agencies you will engage directly with the world of contemporary fine art, extending your knowledge of the commercial side of the art world. This aspect of your practice will also be supported by learning business management skills such as creating a business plan and writing proposal briefs for commission, exhibition and project work. A high level of personal commitment is required on the course and you will be expected to manage your time effectively over the 12 month period of the programme, working with your fellow students on all aspects of your final, public exhibition at the end of the year. About the course The course is taught by practitioners with extensive experience of creative media and the broader art world. In addition to studio work, (which will take up the bulk of your time here), you will learn through lectures, master classes, field trips, seminars, presentations, group work, tutorials and independent study. There are regular talks by guest speakers working in the field of fine art, and other related specialisms within the postgraduate framework of the School of Arts, Media and Education. You will be part of the School of Arts, Media and Education master's framework, which will enable you to make links across other postgraduate courses and be part of an elite master's cohort. The fine art department has excellent facilities for a variety of creative practices. These include a fully-equipped wood workshop; a fully-equipped metal workshop with facilities to work with a wide variety of metals, including a small aluminium foundry; a printmaking studio; a ceramics and casting studio with two large kilns; and a digital studio equipped with the latest AppleMac computers, a range of high end software and printing facilities up to A1 size. Technicians for the different workshop specialisms are available to provide practical support and advice. Special features The open nature of the fine art studio means you will have the opportunity to apply a multi-disciplinary approach to your work and make use of the high level facilities available within the studio set-up. The fine art department has established strong links with a number of arts organisations and groups within the region, including Bolton Metropolitan Borough Council, Bolton At Home, Queens Park and Bolton Landscape Department, Bolton Schools Liaison Network, Bolton Museum and Art Gallery, Hospital Arts, and a large number of private organisations who regularly commission our students. Students from the undergraduate programme have successfully set up three large studio groups in the region and studio spaces are available for students to rent in these studios at very reasonable rates. Two new contemporary art galleries have also been set up by our students in the past three years. The department has also set up an undergraduate programme in fine art in Athens and students from the programme have an opportunity to spend some time at the art school in the centre of this historic city. What you will learn The course will give you the opportunity to enhance your practical and creative skills as a practicing artist, underpinned by a contextual research-based programme of critical studies. You will be given a personal supervisor at the start of the programme, and you will also work in the studio alongside your fellow MA Fine Art students. In addition, sessions focusing on practical business skills will extend your understanding of this side of the art world and support the development of your entrepreneurial know-how. During the 12 month programme you will develop a body of work for exhibition in the new fine art studio/exhibition area, to be held in September, at the end of the course. Opportunities for commission, and work for external agencies will also be made available to all students on the programme, and students will be encouraged to make external links through exhibition or artist in residency opportunities. What you will study You will study six modules over three semesters, worth 180 credits. These will be: Advanced Practice 1 and Advanced Research and Study Skills, leading to an interim award of postgraduate certificate. Advanced Practice 2 and Critical Thinking in Practice, leading to an interim award of postgraduate diploma. Advanced Practice 3 and Critical Analysis and Reflection, leading to the final award of master of arts. Entry requirements You should have at least an upper second class (2.1) honours degree in art, design or a related subject (e.g. textiles, photography or 3D design). You will be required to submit a portfolio of your work and attend an interview. Consideration will be given to applicants who do not have the stated qualifications but who have experience in a related field. If English is not your first language you will also normally need IELTS 6.5 (or equivalent). If you do not have the required English level, you can study English with us from IELTS 4.0 (or equivalent). [-]

MA in Games Development (full-time)

Campus تمام وقت August 2017 بریتانیا Bolton

The course has been designed around commercial team-based project developments. You will take part in a series of projects with other students from the programme, forming a commercial entity to undertake this work. You will receive direct experience of working as an independent developer and graduate with several published games to your name... [+]

Games Development – MA full-time The course has been designed around commercial team-based project developments. You will take part in a series of projects with other students from the programme, forming a commercial entity to undertake this work. You will receive direct experience of working as an independent developer and graduate with several published games to your name. In between the projects, focused teaching based on the latest research and industry trends will be provided, and you will have your opportunity to demonstrate your understanding immediately on the next project. Tools and project concepts will be flexibly selected based on the composition of the development teams, and their specific competencies, taking into account the learning materials that have been presented. You will develop for a variety of platforms, including consoles, desktop (PC or Mac) and phones. About the course You will be expected to spend approximately 30 hours per week in our development studio. The University of Bolton offers an environment for creating games that emulates conditions in the industry, providing project-based experience of direct relevance to employers in this highly competitive sector. With critical support provided by the academic team, you will be able to improve your focus, hone your project management skills, and achieve a level of professional competency in game production that will maximise your chances of success either as a recruited employee or as an independent developer. Special features Gain experience creating and running a commercial company Create and publish games Game-focused academic environment Focus on portfolio development and presentation 21st century marketing for games Dedicated studio space Project-based delivery Industry standard tools What you will learn You will already have a good knowledge of game development from your undergraduate studies. This masters degree will build on and extend your understanding in key areas that will support your career in this industry. You will learn advanced game development concepts while developing a detailed understanding of the business of games. The course will also further develop your personal, transferable and professional skills in areas such as team working, time management and communication. What you will study Semester 1 Initial project (for assessing the skills of students); Game aesthetics; Game interface design; Work for hire project; Game design methodology; Specification and professional practice project. Semester 2 Ethical and legal issues; Console development project; Game evaluation; Exhibition project; Research methods. Summer Commercial project-based dissertation. Entry requirements You should have at least a second class UK honours degree (2:2), or an equivalent qualification, in an appropriate games-focused undergraduate degree. If English is not your first language you will also normally need IELTS 6.5 (or equivalent). If you do not have the required English level, you can study English with us from IELTS 4.0 (or equivalent). [-]

MA in Inclusive Education

Campus تمام وقت 1 - 5  August 2017 بریتانیا Bolton

The MA Inclusive Education is an advanced and flexible course which meets the professional development needs of experienced educationalists. It is directly relevant to the realities of working in different roles in educational environments, with a particular focus on inclusive education. Assignments are tailored towards your own working environment and experience. The MA Inclusive Education is a named award within the MEd Professional Development... [+]

Inclusive Education - MA The MA Inclusive Education is an advanced and flexible course which meets the professional development needs of experienced educationalists. It is directly relevant to the realities of working in different roles in educational environments, with a particular focus on inclusive education. Assignments are tailored towards your own working environment and experience. The MA Inclusive Education is a named award within the MEd Professional Development scheme. In the first instance applicants should apply for the MEd Professional Development. All advanced courses in education at the University of Bolton focus on clear principles: learners and learning, professional practice in education and training, and quality and excellence in professional development. About the course This exciting and demanding masters course gives you the opportunity to develop a range of in depth skills – which are applicable in a range of senior and management roles in education and learning – and to specialise in inclusive education. This is a specialist award with two specialist modules: The Struggle for Inclusive Education; and Transformative Education in an Inclusive Context. You will be taught by educational professionals and assessed using techniques including group and individual projects and assignments, research, presentations, tutorials, reports and essays. At all times this rewarding course is relevant and focused, preparing you for additional responsibilities in your current and future career. Special features This course is designed to address the professional development needs of experienced education practitioners with a particular interest in inclusive education. The pathways and modules are flexible. You decide which route and which modules suit you. The University of Bolton has a long-standing and excellent reputation for the teaching of education courses, and professional development in particular. We understand that studying for a masters degree takes commitment and an investment of time, money and effort. You will be taught by experienced educational professionals and have one-to-one tutor support throughout your postgraduate studies. You will benefit from small group learning as well as one-to-one support from tutors throughout your course, whatever your chosen route. As well as excellent teaching facilities and a supportive atmosphere, the University of Bolton campus also offers 24/7 IT access and WiFi all students. What you will learn This course allows rigorous academic investigations into education, and issues in inclusive education in particular. You will acquire a range of advanced skills and abilities necessary to enable you to pursue the demands of your chosen programme successfully. You will learn how to explore educational research and make informed comment on the applicability, relevance and usefulness of theories, concepts, models, methodologies and techniques applied to practice. What you will study The MA Inclusive Education award requires 180 credits. The Postgraduate Diploma in Inclusive Education is an exit award and worth 120 credits. The Postgraduate Certificate in Inclusive Education is also an exit award and worth 60 credits. To obtain an MA Inclusive Education you will undertake three core modules, three option modules and a dissertation. There are core modules, optional modules (including the specialist modules) and a dissertation. For full details of the specialist modules please visit our 'specialist modules' web page under the 'related links' section. Core modules (60 credits) Research Awareness and Support Skills (20 credits) or where more appropriate Research Methods - Field Studies (20 credits); Organisational Management (20 credits); Curriculum Studies (20 credits). Option modules (60 credits) You will choose three including the specialist modules. For this specialist award MA Inclusive Education you must study the inclusive education module pair: The Struggle for Inclusive Education (20 credits); Transformative Education in an Inclusive Context (20 credits). You should also choose one of the following modules: Work-Based Module B Developments (20 credits); Work-Based Module B Case Study (20 credits); Research Methods - Field Studies (20 credits); Vocational Education and Development (20 credits); The Concept and Implementation of Design and Technology (20 credits); Competency-based Training in Vocational Education (20 credits); Staff Development and Appraisal in Vocational Education (20 credits); Information Technology - the Impact on Technical Education (20 credits); ICT in Education (20 credits); Computer-supported Collaborative Leaning and E-tutoring (20 credits); Human Resource Management (20 credits); Marketing (20 credits). Dissertation (60 credits) You must undertake a dissertation in a subject consistent with inclusive education. Entry requirements Normally, you should have at least an upper second class (2.1) honours degree and a PGCE (or equivalent). If English is not your first language you will also normally need IELTS 6.5 (or equivalent). If you do not have the required English level, you can study English with us from IELTS 4.0 (or equivalent). [-]

MA in International Multimedia Journalism (Beijing Foreign Studies University, PR China)

Campus تمام وقت August 2017 چین Beijing

The MA International Multimedia Journalism concentrates on developing skills for journalists to deliver stories through multiple digital platforms. The content of the course is divided into three sections. Firstly, it will involve critical discussions on the core skills that span the three traditional modes of delivery (print, radio, TV) set against the emerging online international newscape. Secondly, you will undertake project-based learning... [+]

International Multimedia Journalism - MA full-time (Beijing Foreign Studies University, PR China) The MA International Multimedia Journalism concentrates on developing skills for journalists to deliver stories through multiple digital platforms. The content of the course is divided into three sections. Firstly, it will involve critical discussions on the core skills that span the three traditional modes of delivery (print, radio, TV) set against the emerging online international newscape. Secondly, you will undertake project-based learning that will challenge you to work on creative projects that require both an in-depth understanding of new technologies and a willingness to innovate and apply them in a journalistic context. Thirdly, you will engage with industry through live projects set in one of the course's collaborative news organisations. About the course The course focuses on practical innovation and critical discussion around issues related to the changing media landscape. Students, faculty and visiting lecturers work on multimedia journalism projects together to experiment with and reflect on potential new multi-platform workflows. The course is designed to appeal to a diverse range of people with skills and experience ranging across a broad range of disciplines (photography, writing, video, web design/programming and audio). You will work alongside and share experiences with students from a host of different backgrounds and cultures. The sharing of ideas and skills are core to the course, in particular during the two intensive 12-day workshops that happen in the first half of the course, where teamwork plays an important role in problem solving exercises. With China having the largest number of broadband users in the world (over 400 million at the end of 2009), over 50% mobile phone penetration and quickly growing 3G and 4G networks, it makes it an exciting location to base the course. Our partner, Beijing Foreign Studies University, is generally considered to be the premier institution in China for foreign studies. It has excellent student facilities and easy access to the wider city of Beijing. Most major international media organisations have offices in Beijing along with all the mainstream Chinese traditional and new media organisations. Nearby railway stations provide services to the whole country and the international airport has direct flights to most Asian and major global destinations. Special features The course is the first of its kind in China and offers the opportunity for both international and Chinese students to work together in a creative atmosphere that benefits both parties. We expect the typical cohort split will be 50:50 international to Chinese students. After the first term you will have the opportunity to move to Bolton to complete your studies in a different, but closely related discipline, offered by the School of Arts, Media and Education. The school offers a range of postgraduate courses that share a common framework and a flexible approach to study. What you will learn The course is delivered through a combination of classroom teaching, intensive workshops and online teaching reflecting the communication methods used in the media industry. Your studies are supported by group discussions, seminars and individual tutorials. Innovation and experimentation are encouraged. The course is one year in duration, divided into three terms. Working as a single operator mobile journalist and basing your practical work on strong stories, you will carry out assignments for multi-platform delivery; for instance, online, broadcast, print, social networks, mobile, iPad and others. For the first term you will work on multiple short form (one to three days) assignments and explore key research questions in the multimedia journalism field. In the second term you will concentrate on two feature stories; one of which is progressed into the third term as a final project. Throughout the course you will be expected to inquire and reflect on a range of issues connected with the practice of multimedia journalism. You will share your experiences and successes with your fellow students and the group as a whole will benefit from this exchange of ideas and practical advice and experience. What you will study You will study 6 modules worth a total of 180 credits. Term 1: Advanced Practice 1 (40 credits); Advanced Research and Study Skills (20 credits). Term 2: Advanced Practice 2 (40 credits); Critical Thinking in Practice (20 credits). Term 3: Advanced Practice 3 (40 credits); Critical Analysis and Reflection (20 credits). Entry requirements You should have one of the following: at least an upper second class honours degree (2.1) in a relevant subject; at least an upper second class honours degree in any subject and significant professional experience in the industry; or at least an upper second class honours degree in a related subject with a major project in a relevant subject. Your application will be considered if you do not have any of the above qualifications but you do have significant experience in the field of journalism and you are able to present a strong portfolio as part of your application. You will be required to present a portfolio of media work (one or a mix of photography, video, text based articles, graphic design, audio, etc.) and examples of academic written work. Your portfolio will be discussed/assessed at interview, demonstrating your suitability and aptitude for the course. Once your application has been received and approved you will be interviewed via phone and you will need to either provide a link to a personal website or upload a folio to a website (information on how to do this will be given after your application is received). Within two months of your application you will be given a result of either, accept, fail or reapply. With reapply you will be given the opportunity to resubmit an application in July with suggestions on what you need to do to improve. We are looking for you to demonstrate a clear style and commitment to the area of study. Please edit the folio down to what you regard to be your best work. You will be required to show original copies of your highest qualification certificate before starting the course. If English is not your first language you will also normally need IELTS 6.5 (or equivalent). If you do not have the required English level, you can study English with us from IELTS 4.0 (or equivalent). [-]

MA in Photography

Campus تمام وقت 1 - 2  August 2017 بریتانیا Bolton

The MA Photography course focuses on contemporary photographic practices across a diverse range of genres within current photographic culture from the conceptual to documentary. Designed for individuals who wish to broaden and develop their knowledge and skills through practice, you will study issues of photographic culture, image economies, and visual representation. You will develop an understanding of how the practice of creating... [+]

Photography - MA The MA Photography course focuses on contemporary photographic practices across a diverse range of genres within current photographic culture from the conceptual to documentary. Designed for individuals who wish to broaden and develop their knowledge and skills through practice, you will study issues of photographic culture, image economies, and visual representation. You will develop an understanding of how the practice of creating photographs is influenced and informed by these issues through a series of research-informed practical assignments. The course is designed to be accessible to a wide constituency from graduates to working professionals. About the course The course is delivered through a series of lectures, seminars, practical assignments and field trips. MA Photography is part of the University’s credit accumulation scheme. This requires you to undertake and complete 180 credits during the programme. The notional learning hours depend on the credit-weighting for the module – for example a 60 credit module is worth 600 hours of study time – therefore a module may have 60 hours of teaching (including lectures, seminars, tutorials etc.) and you are expected to put in an additional 540 hours of self-directed study. The MA is divided into three stages of study – Postgraduate Certificate, Postgraduate Diploma and Master of Arts. Special features MA photography has established strong links with a number of important institutions and organisations including The National Media Museum, The Imperial War Museum, The Royal Photographic Society, Chethams Library, and The Worktown Archive at Bolton Museum & Art Galleries. A vibrant timetable of guest lecturers which has included John Bulmer, Chris Coekin, Geoff Dyer, Francis Hodgson, Brian Griffin, Dewi Lewis, Ian McMillan, Simon Roberts, Pieter Van der Houwen and Tom Wood. The photography department is extremely well equipped with digital and film cameras 35mm medium format and large format, professional studio flash units. There are three well-appointed studios and two conventional darkrooms. What you will learn You will develop a critical understanding of the key issues in contemporary photographic culture and how these affect the process of creating photographs. Issues you will study will include ethics and social responsibility, meaning and context in photographs, development and the sustainability of practice. You will study the work of contemporary practitioners and the relationship between their work and the photographic market. You will also develop knowledge of the importance of the research and planning. Entry to the course is based on the assumption that you can demonstrate proficiency as a photographer. Entry requirements You should have one of the following: at least an upper second class honours degree (2.1) in photography; at least an upper second class honours degree in any subject and significant professional experience in the industry; or at least an upper second class honours degree in a related subject with a major project in photography. Special consideration will be given to candidates who do not have these qualifications but who have significant experience in the field of photography and are able to present a strong portfolio as part of their application. You will be required to present a portfolio of photography and examples of written work, to be discussed/assessed at interview, demonstrating your suitability and aptitude for the course. After your application has been received you will be contacted for an interview for which you will be required to present a portfolio and examples of written work. At interview you should bring: i) a physical or electronic folio of your work; ii) a copy of your final BA dissertation or other research. We are looking for you to demonstrate a clear style and commitment to the area of study. Please edit the folio down to around 20 pictures including at least one picture story. You will be required to show original copies of your highest qualification certificate before starting the course. If English is not your first language you will also normally need IELTS 6.5 (or equivalent). If you do not have the required English level, you can study English with us from IELTS 4.0 (or equivalent). [-]

MA in Policy and Practice in Basic Skills Education (ESOL)

Campus تمام وقت 1 - 5  August 2017 بریتانیا Bolton

The MA Policy and Practice in Basic Skills Education (ESOL) is for teachers, trainers, team leaders and heads of department/section who work in the field of ESOL teaching. You will consider the different contexts in which English language teaching and learning takes place and learn about the latest research in the field. You will also explore the development of ESOL provision and the impact of external factors, such as political and historical... [+]

Policy and Practice in Basic Skills Education (ESOL) – MA The MA Policy and Practice in Basic Skills Education (ESOL) is for teachers, trainers, team leaders and heads of department/section who work in the field of ESOL teaching. You will consider the different contexts in which English language teaching and learning takes place and learn about the latest research in the field. You will also explore the development of ESOL provision and the impact of external factors, such as political and historical events, and how they have affected the teaching of English as a second language. You will learn about theories and principles of ESOL provision and relate these to your personal practice. About the course This exciting and demanding masters course will develop your knowledge and critical thinking skills regarding the principles and practice of ESOL learning. You will be taught by educational professionals using a mix of seminars, presentations, experiential learner-centred activities, group and individual tasks and e-learning. Assessment will be based on a mix of individual assignments and presentations. You will agree assignments with your module tutor and the area of study will link contemporary issues in ESOL education with your professional interests. Special features The University of Bolton has a long-standing and excellent reputation for the teaching of education courses, and professional development in particular. We understand that studying for a masters degree takes commitment and an investment of time, money and effort. You will be taught by experienced educational professionals and have one-to-one tutor support throughout your postgraduate studies. As well as small group learning and support the University of Bolton has excellent libraries, 24/7 IT facilities and campus-wide WiFi for all students. What you will learn You will examine the relationship between theories and practice of teaching English as a second language. You will learn about the latest developments in curriculum design and issues of sociolinguistics, ethnographic and social-physiological approaches to ESOL teaching and learning. You will consider the wider issues that may have an impact on the teaching of ESOL, for example, the place of English in a changing global context; the effects of international political events; national trends; immigration policies and attitudes to integration, multiculturalism and cultural identification. You will also look at issues relating to policies on further and adult education. You will have the opportunity to share your experiences and observations with your fellow students as basic skills practitioners and will research, critique and analyse principles and practice in ESOL learning. What you will study You will carry out personal research into a contemporary issue in ESOL education that is relevant to your professional interests. You will agree your area of research with your tutor. In addition, the subject areas you study may include the following: impact of international political events; national political trends; government policies on immigration; changing attitudes to integration/assimilation/multiculturalism; society’s attitudes to cultural identification; government funding and fees policies; government policies concerning further and adult education; the impact of the core curriculum and qualification framework; recent research on second language acquisition. You may also study principles of ethical practice. Entry requirements Normally, you should have at least an upper second class (2.1) honours degree and a PGCE (or equivalent). If English is not your first language you will also normally need IELTS 6.5 (or equivalent). If you do not have the required English level, you can study English with us from IELTS 4.0 (or equivalent). [-]

MA in Policy and Practice in Basic Skills Education (Literacy)

Campus تمام وقت 1 - 5  August 2017 بریتانیا Bolton

The MA Policy and Practice in Basic Skills Education (Literacy) is for teachers, trainers, team leaders and heads of department/section who work in the field of basic skills education. The course will support your professional development and enhance your career prospects by extending your existing knowledge in the field. It includes the study of issues that impact on adult literacy provision, an examination of literacy practices, a study of the... [+]

Policy and Practice in Basic Skills Education (Literacy) – MA The MA Policy and Practice in Basic Skills Education (Literacy) is for teachers, trainers, team leaders and heads of department/section who work in the field of basic skills education. The course will support your professional development and enhance your career prospects by extending your existing knowledge in the field. It includes the study of issues that impact on adult literacy provision, an examination of literacy practices, a study of the history of adult literacy provision, and considers literacy in under-represented groups within the post-compulsory sector. You will have the opportunity to carry out research into an area of literacy provision that is relevant to your practice and examine how theoretical principles inform and enhance this practice. All aspects of your research and study will be underpinned by ethical principles. About the course This exciting and demanding masters course will develop your knowledge and critical thinking skills regarding current educational approaches to literacy education. You will be taught by educational professionals using a combination of tutor-led and learner-led seminars, peer presentations, experiential learner-centred activities, group and individual tasks and e-learning. You will be assessed through personal presentations and two 3,500 word essays. Your submissions will be closely related to your professional practice. Special features The University of Bolton has a long-standing and excellent reputation for the teaching of education courses, and professional development in particular. We understand that studying for a masters degree takes commitment and an investment of time, money and effort. You will be taught by experienced educational professionals and have one-to-one tutor support throughout your postgraduate studies. As well as small group learning and support the University of Bolton has excellent libraries, 24/7 IT facilities and campus-wide WiFi for all students. What you will learn The course will enhance your existing knowledge of the field of literacy education and examine ways in which practice can be developed and improved in the light of literacy education theories. You will have the opportunity to share your experiences and observations as basic skills practitioners and will research, critique and analyse UK and international practices and principles. You will also increase your knowledge of the historical development of literacy teaching and the impact of policies on standards and achievement. The course will give you the opportunity to debate and analyse theories and their potential impact on practice. What you will study One module will consist of personal research into an area of literacy related to your practice and an examination of the ways in which theory may improve and develop practice. You will agree your area of research with your tutor. In addition, the subject areas you study may include the following: critical discourse analysis; critical language awareness; models of literacy; literacy as a social practice; national and international literacy campaigns; pedagogic principles in relation to these areas; principles of ethical practice. Entry requirements Normally, you should have at least an upper second class (2.1) honours degree and a PGCE (or equivalent). If English is not your first language you will also normally need IELTS 6.5 (or equivalent). If you do not have the required English level, you can study English with us from IELTS 4.0 (or equivalent). [-]

MA in Policy and Practice in Basic Skills Education (Numeracy)

Campus تمام وقت 1 - 5  August 2017 بریتانیا Bolton

The MA Policy and Practice in Basic Skills Education (Numeracy) is for teachers, trainers, team leaders and heads of department/section who work in the field of basic skills education. This flexible course will support your professional development and enhance your career prospects by adding to your existing knowledge in the field. It includes the study of government policies and initiatives on adult numeracy, key theoretical issues that have an... [+]

Policy and Practice in Basic Skills Education (Numeracy) – MA The MA Policy and Practice in Basic Skills Education (Numeracy) is for teachers, trainers, team leaders and heads of department/section who work in the field of basic skills education. This flexible course will support your professional development and enhance your career prospects by adding to your existing knowledge in the field. It includes the study of government policies and initiatives on adult numeracy, key theoretical issues that have an impact on adult numeracy provision, the history of adult numeracy provision and approaches to numeracy. In addition, studying on a masters course at the University of Bolton will help you to further develop career-enhancing skills including research, oral and written presentations, independent working and time and project management skills. About the course This exciting and demanding masters course will develop your knowledge and critical thinking skills regarding current educational approaches to numeracy and mathematics education. You will be taught by educational professionals and assessed using techniques including group and individual projects and assignments, research, presentations, tutorials, reports and essays. Special features The University of Bolton has a long-standing and excellent reputation for the teaching of education courses, and professional development in particular. We understand that studying for a masters degree takes commitment and an investment of time, money and effort. You will be taught by experienced educational professionals and have one-to-one tutor support throughout your postgraduate studies. As well as small group learning and support the University of Bolton has excellent libraries, 24/7 IT facilities and campus-wide WiFi for all students. What you will learn The course will enhance your existing knowledge of the field of numeracy and mathematics education by critical analysis of government policy in this area. You will have the opportunity to share your experiences and observations as basic skills practitioners and will research, critique and analyse UK and international policy in numeracy and mathematics education. You will also increase your knowledge of the historical development of numeracy provision and the impact of policy decisions on standards and achievement. The course will give you the opportunity to debate and analyse cultural origins in order to establish what impact these have on achievement and enjoyment of numeracy and mathematics. What you will study In studying this course you will develop an awareness of research and build your skills in using Information and Communication Technology (ICT) to carry out basic procedures essential to a masters degree programme. You will investigate recent developments in the provision of basic skills / skills for life and its impact on the work of educational institutions. You will examine the learning and achievement of basic skills learners, taking into account that there are many factors which affect learning and achievement. In addition, you will examine key theoretical issues that impact on adult numeracy provision and also theoretical aspects of teaching and learning numeracy and mathematics including the philosophy of mathematics and issues in the psychology of learning and teaching mathematics. The MA Policy and Practice in Basic Skills Education (Numeracy) requires 180 credits. The Postgraduate Diploma in Policy and Practice in Basic Skills Education (Numeracy) is an exit award worth 120 credits. The Postgraduate Certificate in Policy and Practice in Basic Skills Education (Numeracy) is also an exit award worth 60 credits. The course consists of five core modules, one optional module and a dissertation. Core modules (100 credits) - Research Awareness and Support Skills (20 credits) or, where more appropriate, Research Methods - Field Studies (20 credits); - Curriculum Policy and Practice in Basic Skills Education (20 credits); - Facilitating Learning in Basic Skills Education (20 credits); - Policy and Practice in Numeracy/Mathematics Education (20 credits); - Theoretical Approaches to Teaching and Learning Numeracy/Mathematics (20 credits). Option modules (20 credits) You should also choose one module from the following: - ESOL (20 credits); - Organisational Management (20 credits); - The Right to Communicate (20 credits). Dissertation (60 credits) You must undertake a dissertation in a subject consistent with policy and practice in basic skills education (numeracy). Entry requirements Normally, you should have at least an upper second class (2.1) honours degree and a PGCE (or equivalent). If English is not your first language you will also normally need IELTS 6.5 (or equivalent). If you do not have the required English level, you can study English with us from IELTS 4.0 (or equivalent). [-]

MA in Teaching and Learning

Campus تمام وقت 1 - 5  August 2017 بریتانیا Bolton

The MA in Teaching and Learning will support your professional development as a practitioner in the health and education sectors. This is a new award and it indicates an innovative engagement in pedagogical issues. It carries considerable weight as a recognition of high professional standards. The course will give you an understanding of the principles and practice of effective teaching, including planning, assessment, evaluation, curriculum... [+]

Teaching and Learning - MA The MA in Teaching and Learning will support your professional development as a practitioner in the health and education sectors. This is a new award and it indicates an innovative engagement in pedagogical issues. It carries considerable weight as a recognition of high professional standards. The course will give you an understanding of the principles and practice of effective teaching, including planning, assessment, evaluation, curriculum development and the professional ethics of teaching and learning. Throughout the course you will draw on and focus upon your work-based experiences as the basis of your studies, utilising your knowledge, scholarship and professional enquiry skills. The development of your learning will be facilitated through reflection with, and support from, peers, mentors and tutors. About the course The course will support your continuing personal and professional development as a practitioner in your chosen educational context. It has been developed by academic staff and practitioners working in education and the course content will therefore incorporate a broad range of issues relevant to your role. It is at a higher level than a teaching qualification and represents the government’s intent to further develop those engaged in teaching and learning enabling them to gain a qualification which reflects their professionalism and status. Special features The MA in Teaching and Learning represents an award at a significantly higher level than a teaching qualification and is new to all educational sectors. Gaining it indicates significant engagement in pedagogical issues and carries considerable weight as a recognition of high professional standards. What you will learn In addition to developing your knowledge and expertise in your chosen area of study, you will be able to relate this to your own professional context in order to address areas of concern and development needs in an informed manner. You will also be in a position to understand the relevance and application of theories, concepts, models, methodologies and techniques applied to your practice. What you will study To obtain the MA Teaching and Learning you are required to achieve 180 credits. You will study three of the following core modules: Research Awareness and Support Skills (20 credits); Organisational Management (20 credits); Curriculum Studies (20 credits); Research Methods – Field Studies (20 credits). In addition, you will study the two following specialist modules: Planning and Enabling Teaching, Learning and Assessment for Professional Practice (30 credits); Developing and Evaluating Approaches to Supporting and Managing Learning (30 credits). You will also undertake a dissertation worth 60 credits. Course tutors can answer any questions on module choice. Entry requirements Normally, you should have at least an upper second class (2.1) honours degree and a PGCE (or equivalent). You will be interviewed as part of the application process. You must also have current appropriate employment. If English is not your first language you will also normally need IELTS 6.5 (or equivalent). If you do not have the required English level, you can study English with us from IELTS 4.0 (or equivalent). [-]

ویدئو ها

Welcome to the University of Bolton

What is it like at the University of Bolton?

University of Bolton Let's Work Together

تماس

University of Bolton

آدرس Deane Road
BL3 5AB United Kingdom
وب سایت http://www.bolton.ac.uk/International
تلفن +44 1204 903110