University College London (UCL) Institute of Cardiovascular Science

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

موسسه علوم قلب و عروق UCL در سال 2011 راه اندازی شد و قصد دارد که مرکز مركز برتر جهان در زمینه پیشگامان راهبرد یكپارچه در زمینه داروهای قلبی عروقی پیشگیرانه و درمانی باشد. موسسه علوم قلب و عروق UCL در دانشكده علوم جمعیت علوم انسانی UCL با همكاری دانشمندان پایه و بالینی UCL و متخصصین بالینی از بیمارستان های شغلی UCL همراه است.

در باره

موسسه علمی قلب و عروق UCL دانشمندان بالینی و بالینی از UCL و متخصصان بالینی از بیمارستان های شغلی UCL را به ارمغان می آورد:

  • پژوهش های نوآورانه برای پیشگیری و درمان بیماری های قلب و گردش خون
  • آموزش و آموزش جهانی در علوم قلب و عروق
  • توسعه سیاست مدرن برای مدیریت بیماری های قلبی عروقی موثر است

در حال حاضر حدود 140 عضو و 40 دانشجوی پژوهشی که در مراکز تحقیقاتی مختلف در محوطه دانشگاه بلومزبری و در بیمارستان های شغلی UCL مستقر هستند.

تحقیقات ما وسیع است، علم آزمایشگاهی مبتنی بر کشف، ترجمه بالینی و پزشکی تجربی، و همچنین ارزیابی، اجرای و سیاست های مراقبت های بهداشتی است. بسیاری از کارهای بین رشته ای است که با مهندسی UCL، فناوری نانو، شیمی، علوم رفتاری و موسسه ژنتیک UCL همکاری می کنند. ما با همکاری دانشمندان و دانشمندان قلب و عروق در دانشگاه ییل از طریق همکاری ییل ییل، یک پیوند شکوفایی داریم.

درس دادن

دانش آموزان موسسه علوم قلب و عروق UCL از همکاری مولد دانشمندان و محققین بالینی و قرار گرفتن در معرض جنبه های بالینی فعالیت های تحقیقاتی و دسترسی به امکانات کلاس جهانی بهره مند می شوند.

فعالیت های اصلی ما همکاری نزدیک بین صنعت، پزشکان و دانشگاهیان است. درآمد قابل توجهی از کمک های علمی و سازمان های خیریه از نقش ما به عنوان رهبر در تحقیقات قلب و عروق در انگلستان حمایت می کند.

ما یک برنامه مربی «دوست» را برای پشتیبانی، الهام بخشیدن و هدایت دانش آموزان به منظور ارتقای شغلی خود در هر دو موسسه و در کل جامعه علمی به کار می بریم.

پژوهش

تحقیقات ما وسیع است، علم آزمایشگاهی مبتنی بر کشف، ترجمه بالینی و پزشکی تجربی، و همچنین ارزیابی، اجرای و سیاست های مراقبت های بهداشتی است. بسیاری از کارهای بین رشته ای است که با مهندسی UCL، فناوری نانو، شیمی، علوم رفتاری و موسسه ژنتیک UCL همکاری می کنند.

مکان ها

لندن

Address
Gower Street
WC1E 6BT لندن, انگلستان, بریتانیا

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید: