The Aga Khan University: ​​Institute for the Study of Muslim Civilisations

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

  1. کتابخانه آقاخان فضایی اختصاصی است که بیش از دو طبقه دارد و روی تراس یادگیری باز می شود.

بعد از ISMC

مکان ها

لندن

Address
The Aga Khan University (International) UK
210 Euston Road

NW1 2DA لندن, انگلستان, بریتانیا

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید: