UniEVANGÉLICA

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

به عنوان یکی از بهترین دانشگاه (مرکز UNIVERSITARIO)، در Goiás، UniEVANGÉLICA است زیرساخت های برجسته با کتابخانه های عالی، آزمایشگاه های مدرن و استادان واجد شرایط است. موسسه توسعه فعالیت های علمی در خدمات آموزش، پژوهش و جامعه، آماده studentsfortheinnovativeandcompetitiveemploymentworld. UniEVANGÉLICA در سال 2004 معتبر بود و تلاش برای آماده سازی دانش آموزان برای زندگی متعهد به خدمات و رهبری در سراسر جهان، آوردن آموزش با کیفیت نه تنها در دانشگاهیان اما برای زندگی است. UniEVANGELICA به AEE (ASSOCIACAO Educativa Evangélica) یک جامعه دانشگاهی مسیحی وابسته است. AEE در سال 1947 تاسیس شد، با اعتقاد به این که آموزش و پرورش تحت اصول کتاب مقدس یک بنیان قوی و محکم به جامعه است.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی

بازدید کنید Courses »

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید: