Hibernia College

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

Hibernia College

ماهیت انعطاف پذیر دوره های تدریس ابتدایی و بعد از ابتدایی به شما امکان می دهد مکان تحصیل را انتخاب کنید. تاریخ شروع هر دو در بهار و پاییز است.
الزام داشتن تجربه تدریس قبلی برای واجد شرایط بودن برای شرکت در دوره های تحصیلی الزامی نیست.
مدل آنلاین ما موفقیت آمیز است زیرا متعهد است به دانشجویان کمک کند تا اهداف علمی و شغلی شما را برآورده سازند ، بدون آنکه سبک زندگی خود را به کار گیرند. یادگیری آنلاین - بصورت آفلاین.

تدریس مدارس ابتدایی و متوسطه - فرصت های شغلی

مکان ها

دوبلین

Hibernia College

Address
Hibernia College Dublin
Block B, The Merrion Centre,
Merrion Road,
Dublin 4.

دوبلین, شهرستان دوبلین, ایرلند
تلفن
+353 1 661 0168