University of Padova

مکان ها

پادوا

University of Padova

Address
Via 8 Febbraio, 2
35122 Padova

35122 پادوا, ونتو, ایتالیا
تلفن
+39 049 827 5111

گالری

برنامه ها

کارشناسی ارشد
این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید:
این فرم را تکمیل کنید، سپس تیم پذیرش دانشگاه به شما پاسخ خواهد داد.