Swiss School of Management, Rome Italy

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

برنامه های درسی جامع ما با تأکید بر مهارت های عملی مانند نمایش و سخنرانی در سطح عمومی ، حساسیت فرهنگی و کار تیمی بیشتر پشتیبانی می شود. پس از فارغ التحصیلی با مدرک شناخته شده بین المللی دانشجویان ما؛ به طیف گسترده ای از مفاهیم مدیریت بین المللی فرمان دهید ، استراتژیک فکر کنید ، هنر انگیزه را درک کنید و توانایی انجام تجزیه و تحلیل تجاری مستقل و راه حل های فریم را برای مشکلات پیچیده تجارت داشته باشید.

مکان ها

رم

Swiss School of Management, Rome

Address
Swiss School of Management
c/o University of Washington Rome Center
Piazza del Biscione 95

00186 رم, لاتزیو, ایتالیا
تلفن
+39 338 778 44 37

اعتیار سنجی ها