IED – Istituto Europeo di Design Florence

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

فلورانس دارای یکی از میراث جهانی مهم ترین هنری و فرهنگی، اما آن را نیز یک شهرستان با سابقه ای طولانی در طراحی ایتالیایی.

آن است که در قلب منطقه خانه به تعالی تولید عمده است که با توجه به فلورانس شهرت بین المللی در زمینه های دلخواهی اعم از مد و ساخت هنری برای طراحی و نوآوری در فن آوری قرار گرفته است.

در چنین مکان غیر قابل مقایسه برای کسانی که مایل به دنبال هنر و نوآوری معاصر، IED در مورد روش های برای افزایش مزایای در هم پیچیده تخصص های محلی را با تمام فرهنگ های مختلف مواجه می شوند، تمرکز دارد.

ارتباط با فضیلت بین کیفیت بالا ساخت هنری و صنعت یکی از ویژگی های سنتی از کیفیت محصولات در فلورانس و اطراف آن است.

IED فلورانس نشان دهنده این رابطه ویژه ای است که، هنگامی که به آموزش کاربردی، ترجمه را به ترکیب همه این مهارت هر دو قدیمی و contemporary- که در اساس حرفه های جدید می باشد.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
  • ایتالیایی

از دوره های ارشد بازدید کنید »

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید:

کارشناسی ارشد

Master in Brand design and management: food, wine and tourism

Campus تمام وقت 11  March 2017 ایتالیا Florence

Barcelona and Florence are two of the main touristic destinations in Europe, both of them attract tourist thanks to a unique blend between art, culture and a great quality of life and hospitality. Nowadays launching and empower a brand in these fields needs transversal skills and a 360° vision. Territoriality is not a limitation anymore but a key value for being globally recognisable. Both Tuscany and Catalunya are regions that build their branding strategies on that value and they are succeeding in it. [+]

THIS PROGRAM IS TAUGHT IN ENGLISH One-year Dual Masters Course in Barcelona and Florence. The overall aim of this course is to meet the growing demand for qualified professionals able to offer a new managerial approach to the tourism/food and beverage sector in the touristic/hospitality and catering industry. The course’s structure, which includes a detailed curricula based on Brand design and management, prepares future innovative professionals in the fields of tourism, hospitality, food and wine services. The Master’s main goal is to encourage the development of professional proficiency by implementing an active approach based on “Learning by doing” that blends expertise and listening skills through both practical and theoretical methods related to “Design Thinking”. The aim is to train strategy and communication experts in identity-building and values related to brands in the food, wine and tourism industry. The Master will be held in Barcelona and Florence, two cities bound by a long-standing history of tourism, wine and restaurant industry. Firenze The Florence section of the Master Program in BRAND DESIGN AND MANAGEMENT: Food Wine and Tourism aims at the creation of a professional figure that is specialized in Brand Design Management in the Food, Beverage and Tourism fields. The courses focus on the specific abilities of managing the different steps of creating a Brand from the analysis of contents. The participants gain expertise in the fields of Brand and management for a wide range of different contests. The Tourism industry is based upon a relation between Brand, hosts and guests which involves numerous variables. It is perhaps the fastest growing industry internationally and it plays an important role in local, regional and global economies. Hotels, restaurants, resorts, and conference venues, whether family or corporate run, are staffed with a wide selection of professionals Brand-oriented. The courses has the specific objectives to develop mental and professional skills for the participants who want to become experts of Strategic Planning, Branding and Communication in the fields of Tourism Food and Beverages. Barcelona If in Florence we put the bases to create a Brand Design Manager and Strategic Planner in the Food, Beverage and Tourism fields, once arrived to Barcelona students have the chance to face new challenges connected to Service Design and Project Manageent to reinforce their profile with innovation tools. The industries related to tourism, food and wine are deeply connected to customers and their needs. A strategic planner in this field needs analysis’ capacity and critical thinking applied to user research to detect new business opportunities. The courses are complemented with seminars, conferences and workshops given by international and highly recognized specialists. Visits to local realities are included in the study plan to show to the students the best practices of institutions, companies and brands related to Tourism, food and wine. The full program is divided into 6 macro-areas Invited lecturers: Masa Kogure Founder Table4Two International Francesco Sanapo Coffee expert [-]

Master in Design - Innovazione e Prodotto per l’Alto Artigianato

Campus تمام وقت 12  March 2017 ایتالیا Florence

Il Master in Design - Innovazione e Prodotto per l’Alto Artigianato punta a sviluppare nei futuri Designer la comprensione del prodotto artigianale come fusione di esperienze provenienti dalla tradizione (saper fare) e processi d’innovazione a favore dell’eccellenza “pensata e realizzata in Italia”. Si pone l’attenzione sulla conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) del prodotto, dei suoi valori tangibili e intangibili e del valore dell’eccellenza produttiva applicata (applying knowledge and understanding). Il background conoscitivo funge da piattaforma indispensabile per sviluppare nel Designer specializzato in Alto Artigianato competenze legate al design strategico, al re-design o alla concezione ex novo di prodotti che esprimano nuove energie creative nell’ambito dei distretti manifatturieri di eccellenza. [+]

QUESTO PROGRAMMA E' INSEGNATO IN ITALIANO A chi è rivolto: Il Master in Design - Innovazione e Prodotto per l’Alto Artigianato è aperto a candidati in possesso di titolo accademico di I Livello, di durata triennale, nei settori di Architettura, Ingegneria, Moda e Design. In fase di ammissione sono valutati in particolare l’attitudine alla progettazione laboratoriale, la conoscenza/curiosità rispetto a materiali e materie prime. È richiesta una conoscenza della lingua di erogazione del corso equivalente al Livello B2 (QCER). Il Master in Design - Innovazione e Prodotto per l’Alto Artigianato propone un percorso formativo in aula in cui si sviluppano lezioni teoriche frontali e attività di progetto, seguite e supportate dai docenti. All’interno dei corsi sono ospitati attori della manifattura di alta gamma per fornire una lettura immersiva dei processi di produzione del prodotto di design contemporaneo, poi connessa con le tendenze della comunicazione e del mercato internazionali. Le attività di ricerca e progetto in aula si sviluppano su brief aziendali esterni. Nello sviluppo delle attività di progetto è offerta agli studenti la possibilità di interagire direttamente con le aziende partner, visitando show room aziendali o direttamente le aziende della filiera di produzione ma anche musei e laboratori storici. La didattica è strutturata in trimestri dedicati a specifici ambiti tematici del settore artigianale, approfonditi attraverso lo studio critico del sistema (area History and Culture), conoscenza dei processi e dei metodi di progettazione (Design Methods) e conoscenza dei processi di comunicazione del prodotto e della filiera (Communication Labs). Il Master in Design - Innovazione e Prodotto per l’Alto Artigianato sviluppa nello studente autonomia di giudizio nella scelta e nella definizione dei contenuti chiave del valore dei prodotti, abilità comunicative, capacità di sviluppare i contenuti di una propria strategia progettuale. Gli studenti imparano a sviluppare strategie di re-design di prodotto, che mirano al riposizionamento e alla promozione dell’artefatto di alto artigianato sul mercato contemporaneo, e innovazioni tecnologiche nei processi manifatturieri attraverso processi di advanced manufacturing (es. rapid prototyping o tecnologie dell’interazione). L’ultima parte del percorso formativo è dedicata allo sviluppo del progetto finale o Progetto di Tesi, in collaborazione con aziende di settore, durante il quale ogni singolo studente sviluppa una delle tre tematiche caratterizzanti affrontate nei trimestri precedenti. [-]

استاد در طراحی گرافیک

Campus تمام وقت 10  January 2017 ایتالیا Florence

استاد در طراحی گرافیک یک مسیر است که در یک رابطه مداوم بین زمینه های مختلف توسعه یافته، یکپارچه سازی دانش از ابزار و فن آوری، فرهنگ پروژه و روش با حساسیت نسبت به ارتباطات بصری و بازنمایی آن ارائه می دهد. توجه خاص خواهد شد به جنبه های رسانه های جدید و به مرزهای جدیدی از ارتباطات وب، به منظور ایجاد چهره های حرفه ای که قادر به اقدام در یک سناریو در حال تکامل داده شده است. گرافیک شکل طراحی شده، امروز است، به خصوص پویا؛ نه تنها یک متخصص در زبان ویژوال، بلکه یک مدیر استراتژی ارتباطات بر اساس نشانه آن است که در حمایت جسمی در هر دو مکان های واقعی و محیط های مجازی بیان شده است. طراح گرافیک کار می کند در تبلیغات و شرکت ها، در آژانس های وب، در انتشاراتی ها و یا به عنوان یک خبرنگار آزاد در مرکز خود را. او قادر به تعامل با مشتریان متعدد در زمینه های مختلف به لطف به تطبیق پذیری توسعه یافته است. این رقم حرفه ای، در واقع، دارای ابزار لازم برای نگه داشتن به روز و پیش بینی بار، ارائه راه حل های نوآورانه را به مشتریان خود. [+]

این برنامه زبان انگلیسی تدریس استاد در طراحی گرافیک با هدف پر کردن شکاف است که اغلب بین مسیرهای مطالعه در دسترس و جهان حرفه ای همیشه بیشتر خواستار، به خصوص در شرایط تجارب و مهارت به دست آورد ایجاد شده است. هدف کارشناسی ارشد برای فارغ التحصیلان و یا حرفه ای در زمینه های گرافیک، معماری، طراحی، هنرهای زیبا و تبلیغاتی طراحی شده است. شرکت کنندگان با (دو سال) تجربه کافی در زمینه های مدیریت، ارتباطات، بازاریابی، روابط عمومی و یا ارتباطات بصری (گرافیک، محصول، داخلی، تبلیغات، عکاسی، وب و یا اجتماعی) نیز استقبال می کنیم. روش و ساختار استاد یک کامل و بیان تشکر یک برنامه به یک ساختار آموزشی متعادل، سازمان یافته در سه حوزه اصلی: فرهنگی، ابزارها و تکنیک و پروژه. اهداف اصلی منطقه فرهنگی شامل کسب مفاهیم و یک روش موثر ارتباطات از انواع مختلفی از پروژه ها. این منطقه شامل سخنرانی ها، کلاس ها، کارگاه های آموزشی و مطالعات فردی است. بخش دوم از ابزارها و تکنیک با هدف استفاده از طراحی گرافیک در زمینه های گوناگون با توجه خاص به مناطق در حال توسعه (ویدئو، ارتباطات اجتماعی، UI تلفن همراه / UX، طراحی رابط و چاپ و نشر دیجیتال). منطقه پروژه عمدتا عملی و استراتژیک است و با هدف مدیریت کامل یک پروژه ارتباطات در تمام مراحل آن در همکاری با شرکت ها و یا سایر شرکای خارجی. درس و کلاس ها همه به عنوان دادخواستها و کارگاه های آموزشی کار سازماندهی شده است. شرکت کنندگان بر اساس دادخواستها واقعی که از همان آغاز در یک زمینه که بازسازی پویایی شرکت کار و استودیو در زمینه های مختلف از قبیل استودیو ارتباطات، شرکت و یا بخش های بصری در نهادهای قرار داده کار می کنند. اساتید از کارشناسان و متخصصان در زمینه های مربوطه آموزش انتخاب شده است. [-]

کارشناسی ارشد در مدیریت هنرهای

Campus تمام وقت 11  January 2017 ایتالیا Florence

استاد در مدیریت هنر یک دوره میان رشته ای کامل غوطه ور 11 ماه است، که واقعا منحصر به فرد با توجه به فرمول گرد آن است. طرح مطالعه در دو مکان معتبر از فلورانس و رم تقسیم شده است، علاوه بر این از ونیز، با کارگاه آموزشی یک هفته، به تعامل با دانش آموزان در یک تور بزرگ از هنر و آموزش و پرورش معاصر، با تمرکز بر مشاغل از آینده است. مدیر هنرهای عمل با یک روش بسیار میان رشته ای و در نظر گرفته شده به عنوان یک شکل اساسی در فعالیت های نهادهای دولتی و خصوصی، با بسیاری از نرم افزار حرفه ای مناطق. با استفاده از این استاد، IED یک رقم مرکزی برای زندگی از نهادهای فرهنگی، درگیر در مدیریت پروژه هنر، قادر به شناسایی محتوای نوآورانه، و ساختار یک برنامه جامع رویداد، برنامه ریزی و توسعه جذب سرمایه و مدیریت منابع شکل. همکاری با نهادهای فرهنگی بزرگ، از جمله Fondazione پالازو Strozzi، MIBAC، Federculture و پگی گوگنهایم مجموعه، تضمین می کند که دانش آموزان معلمان مشهور ترین و تجربه منحصر به فرد در زمینه داشته باشد. [+]

این برنامه زبان انگلیسی تدریس این مسیر مطالعه به فارغ التحصیلان در علوم انسانی و زمینه های هنری از سراسر جهان که می خواهند به توسعه دانش هنری خود را از طریق مطالعه تور که لمس شهرستانها هنری ایتالیایی اصلی باز می شود. شرکت کنندگان مسیر آموزشی خود مشغول به تحصیل افراد و نهادهای مربوط به مدیریت جهان هنری و فرهنگی را تکمیل کنید. استاد در مدیریت هنر به دو ماژول عملیاتی، با یک دوره مشخص از مطالعه در رابطه با شهرستان که در آن صورت می گیرد، هر که شامل معاینه و یک پروژه نهایی مشخص تقسیم شده است. برخی از افراد از دوره کاهش در سراسر ماژول ها، در حالی که دیگران خاص و منحصر به فرد به هر مکان می باشد. کارشناسی ارشد با همکاری Fondazione پالازو Strozzi در فلورانس، MIBAC (وزارت ایتالیایی میراث فرهنگی و فعالیت های) در رم و مجموعه گوگنهایم پگی در ونیز برگزار می شود. در پایان این دوره، دانش آموزان آماده به کار در هنر و شرکت های فرهنگی و موسسات (به عنوان مثال موزه ها، پایه ها، گالری ها، جشنواره ها، خانه حراج)، در به اصطلاح بخش فرهنگی (ملی و نهادهای فرهنگی، انتفاعی بین المللی خواهد بود و غیر انتفاعی)، در مناطق مربوط به هنر معاصر و با شرکت های بزرگ سرمایه گذاری در بازار فرهنگی (بانک ها، شرکت های بیمه، موسسات بانکی، شرکت های مدیریت رویداد، سازمان تجارت عادلانه، پایه هنر، شرکت های تولید نمایشگاه، و یا شرکت های فعال در جهان ارتباطات) . فلورانس - طراحی نمایشگاه ها و رویدادهای ماژول فلورانس در حال توسعه مهارت های خاص برای مدیریت مراحل مختلف سازمانی یک رویداد فرهنگی متمرکز است: از طراحی تا شناسایی همکاران و حامیان مالی، به مدیریت ارتباطات و ایجاد محتوا. به عنوان یک گروه، با حمایت از معلمان و هماهنگ کننده دوره، دانش آموزان برنامه ریزی ایجاد خواهد شد و یک یا چند رویدادهای فرهنگی با مشتریان واقعی است. رم - کارگردانی هنری: تمرکز بر جشنواره هدف از این ماژول است که به توسعه یک روش جدید برای مدیریت میراث هنری. ترم کارشناسی ارشد در رم ترکیبی از فرهنگ بزرگ است که در شهرستان بازی می کند در سطح بین المللی با نشاط از زمینه های که مشخصه فرهنگ شهری آن است. با حمایت از فن آوری های جدید، دانش آموزان همگرایی فرهنگی ممکن است که باعث تحریک علاقه و مشارکت اکتشاف. ونیز - کارگاه 1 هفته با مشارکت مجموعه پگی گوگنهایم، دانش آموزان در یک کارگاه آموزشی یک هفته در ونیز شرکت خواهد کرد. آنها از نهادهای اصلی مراجعه و دیدار با حرفه ای از پگی گوگنهایم. پگی گوگنهایم مجموعه یکی از موزه های مهم در ایتالیا برای هنر اروپایی و آمریکایی از نیمه اول قرن بیستم است. این است که در خانه جمع معروف پگی گوگنهایم، در پالازو Venier دی لئونی در گراند کانال در ونیز واقع شده است. [-]

کارشناسی ارشد در کسب و کار مد

Campus تمام وقت 11  March 2017 ایتالیا Florence

استاد در مد کسب و کار برای حرفه ای و فارغ التحصیلان که مایل به کسب مهارت های حرفه ای در فن آوری های جدید اعمال شده به ارتباطات صنعت مد طراحی شده است. فلورانس، با حوادث آن Pitti اومو، Pitti Filati، Pitti ها Bimbo و پرنعمت است در سراسر جهان به عنوان یک مرکز صنعت مد ایتالیایی و فرایند تولید مد کامل به شی از مد بر روی صفحه نمایش، که ادغام فن آوری های پیشرفته به رسمیت شناخته شده، از مواد اولیه، سنتی تکنیک ها و صنایع دستی در حمایت از محصولات و خدمات ارتباطی ابتکاری. IED فلورانس خود را در خانه از کارشناسان از همه پویایی صنعت مد، مدیر مد کسب و کار، قادر به مقابله با مدیریت کسب و کار مد، حوادث مد، روابط عمومی، تبلیغات، چاپ و نشر، رسانه های جدید (مطبوعات، وب، TV) است. [+]

این برنامه زبان انگلیسی تدریس شرایط ورود: استاد در مد کسب و کار فارغ التحصیلان، کسانی که دیپلم در مدارس خصوصی در سطح دانشگاهی در زمینه های مد، ارتباطات و بازاریابی، و جوانان حرفه ای با تجربه در زمینه به دست آمده خوش آمدید. روش و ساختار: استاد در مد کسب و کار به عنوان هدف اصلی آن توسعه مهارت های و مهارت های شغلی (خلاق و ارتباطی) از شرکت کنندگان از طریق یک رویکرد انتقادی، تحلیلی و غیر مستقیم به سیستم مد و روش تدریس تجربی است که تئوری و عمل ترکیبی. این دوره شامل مطالعه و تجزیه و تحلیل عناصر فرهنگی، تاریخی و اجتماعی و اقتصادی که جهان از مد معاصر را تعریف کنیم. این برنامه ساخت یافته است به ارائه فرصت برای دانش آموزان به کار با نام تجاری مد ایتالیایی در موارد واقعی، و به تحقیق، همراه با طراحان و متخصصان در سیستم مد معاصر، دانش از تمامی مراحل کار از صنعت ارتباطات. توجه خاص به استراتژی های یکپارچه است که به طور فزاینده ای شامل استفاده از رسانه های جدید و رسانه های اجتماعی داده شده است. البته در استفاده از رسانه های دیجیتال و تکنیک های ارتباطی ویروسی، تمرکز دارد. دانش آموزان انتقادی موضوعات طراحی و مدیریت، و چگونه به کار در تیم را بررسی کند. تاریخ، ارتباطات، بازاریابی، نشانه شناسی، ارتباط تصویری: موضوع از مد است در تمام اشکال آن بررسی شده است. توجه خاص به حوادث مد (نمایشگاه، مد نشان می دهد، حوادث در نمایشگاه ..) و ارتباطات خود را از طریق دفتر مطبوعاتی داده می شود، با تمرکز بر نقش همه حرفه ای درگیر (PR، سبک و عکاسان) و اثر متقابل آنها. مفاهیم مورد بررسی قرار گیرد و به عمل در کلاس بر اساس پروژه های بتن و همکاری با شرکت های قرار داده است. مهارت های کسب شده توسط شرکت کنندگان شامل سازمان از رویدادهای و ارتباط موثر خود را از طریق یک رویکرد استراتژیک و تجزیه و تحلیل انتقادی دقیق است که می تواند به هر پروژه اعمال می شود. از تجارت بصری، فرآیندهای تولید، از طرح کسب و کار به ارائه حرفه ای از کالا و یا رویداد به مشتری: سیستم ایتالیایی طراحی از دیدگاه های مختلف مورد تجزیه و تحلیل. این برنامه از بازدیدکننده داشته است به شرکت های بزرگ محلی و جلسات با مدیران صنعت مد، همراه با کلاس های نظری و عملی انتظار می رود، کمک به در تماس با بازار واقعی دریافت کنید. پروژه نهایی این فرصت برای توسعه، با حمایت از معلمان و معلمان، ایده پروژه دانش آموزان ارائه می دهد. بر اساس منافع شخصی و آرمان، دانش آموزان ایجاد یک پروژه، در نمایشگاه بین المللی Pitti در فلورانس ارائه شود. همان پروژه در یک راه عملی در پایان دوره مفید است، همراه با پروژه های دیگر در طول سال به عنوان یک نمونه کارها برای یک کار حرفه ای انجام شده،. [-]

ویدئو ها

IED Florence campus

Unraveling fashion, a knitting experience_Workshop_day 1

Three Year Diploma_Fashion Communication and Digital Media

تماس

Istituto Europeo di Design

آدرس 50122 Firenze, Italy
وب سایت http://www.ied.it/firenze/home
تلفن +39 055 29821