توضیحات رسمی را مطالعه کنید

مأموریت مدرسه این است که یک طبقه بین المللی رهبران، مدیران، کارآفرینان و افراد خلاق را در زمینه های کلیدی پیشرفت ساخته شده در ایتالیا مانند هنر، معماری، طراحی، مد و فرهنگ ایجاد کنیم.

در BAU International Academy of Rome شما مجموعه ای از برنامه های گواهینامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد در DESIGN، FASHION و 4.0 صنعت را به ارمغان می آورد که منجر به درجه یک دانشگاه ایتالیایی Telematic می شود. همچنین مجموعه ای ویژه از غرق شدن کامل "در برنامه های شاد کردن شغل" تابستان امسال در زمینه های تغذیه

-

برنامه‌های آموزش داده شده در:
  • انگلیسی