American University of Afghanistan

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

دانشگاه آمریکایی افغانستان تنها دانشگاه خصوصی، نه برای سود، غیر حزبی و شرکت آموزشی افغانستان است. این درب آن را در سال 2006 با ثبت نام اولیه از 50 دانش آموز را باز کرد، و امروز ثبت نام بیش از 1،700 دانش آموزان تمام و پاره وقت. این 11 فولبرایت تولید کرده است و حفظ همکاری با دانشگاه های معتبر ترین در جهان، از جمله دانشگاه استنفورد، دانشگاه جورج تاون و دانشگاه کالیفرنیا شبکه می باشد. ماموریت دانشگاه آمریکایی افغانستان به ارائه کلاس جهانی آموزش عالی است که آماده رهبران به پاسخگویی به نیازهای افغانستان و منطقه اختصاص یافته است. چشم انداز دانشگاه امریکایی افغانستان را در میان دانشگاه های بین المللی برجسته آمریکایی رتبه، خدمت به عنوان یک مدل برای نه برای سود آموزش عالی خصوصی در کشور و منطقه است. دانشگاه خواهد شد برای برنامه های دانشگاهی و حرفه ای است که در مطالعات آزاد ساخت و ارائه آموزش روشن در زمینه های کلیدی که در خدمت توسعه کشور و ترویج آرمان های دانش آموزان خود شناخته شده است. AUAF از یک بزرگ، دانشگاه جذاب است که با عالی، تا به روز امکانات و ظرفیت های فنی مجهز به کار گیرند. دانشگاه یک متنوع، بسیار تحصیل هیئت علمی بین المللی برای جذب و آموزش بهترین دانشجویان دختر و پسر در این کشور در یک محیط پر رونق از پرس و جو اجتماعی و علمی به کار گیرند. فارغ التحصیلان قادر خواهد بود به تفکر انتقادی، مقابله با چالش های جهان سرعت در حال تغییر، قابل رقابت با فارغ التحصیلان دانشگاه های دیگر در سطح جهانی، دستیابی به دانش فنی و الکترونیکی، توسعه شرکت های جدید و فرصت های شغلی، و فرض کنیم موقعیت های رهبری در کسب و کار، آموزش و پرورش، خدمات اجتماعی ، دولت، قانون، روابط بین الملل، و بخش های دیگر. با هم، دانشگاه و اجزای آن به پیشرفت و رفاه کشور و منطقه کمک خواهد کرد. ارزش دانشگاه آمریکایی افغانستان به شفافیت دقیق در تمام زمینه متعهد آن را به عنوان پیشرفت آزادی علمی و پیگیری نامحدود از دانش است. این احترام به اصول برابری و انصاف بدون توجه به جنسیت، قومیت، مذهب، یا خویشاوندی، و بر اساس انتخاب انجام دهد. این بورس تحصیلی اصلی، صداقت علمی، آموزش شایسته و خدمات عمومی در دانشکده، کارکنان و دانشجویان آن esteems. AUAF پذیرای تنوع و جامعه، درک که مسئولیت شخصی و رفتار اخلاقی افزایش دستاوردهای جمعی از دانشجویان و دیگر ترکیبات دانشگاه. این باور است که مسئولیت دانشگاه فراتر از دانشگاه و فارغ التحصیلی دانش آموزان به موقع از در آغوش اشتغال در آینده و موفقیت تحصیلی از فارغ التحصیلان دانشگاه می رسد. این دانشگاه به بازی یک نقش فعال در گسترش خدمات آموزشی به مردم، سازمان ها، کسب و کار، و سازمان های افغانستان متعهد است.

مکان ها

کابل

Address
The American University of Afghanistan Darulaman Road Kabul Afghanistan
کابل, کابل, جمهوری اسلامی افغانستان