UdG - Master Smart Healthcare

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

ما فن قادر به مقابله با چالش های جدید مطرح شده توسط مدیریت بهداشت و درمان با بهره برداری از پتانسیل کامل از فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش.

خلاقانه

استاد که موجب افزایش استعداد خود را از طریق یک مدل منحصر به فرد. یک راه هوشمندانه برای ترویج ظرفیت خود را برای انجام طرح های ابتکاری جدید در بازار است.

چند رشته ای

دوره های رشته های مختلف مانند هوش مصنوعی، پردازش بهداشت و درمان، مدیریت کیفیت و استاندارد، برای پاسخ به چالش های موجود در خدمات سلامت است.

نزدیک تر

روش چهره به چهره بهترین راه برای اتصال با ظرفیت آموزشی خود را است. ارتقای مهارت های شخصی و فردی در یک زمینه است که همواره در حال تغییر بسیار ضروری است.

سازنده

هدف از این هوشمند بهداشت و درمان استاد است که برای ساخت قطعه قطعه عناصر مورد نیاز برای رسیدگی به چالش های فعلی با ارائه استراتژی برای اطمینان رقابت خود را در بازار کار است.

مکان ها

جیرونا

Address
Office Building Politecnica IV, UDG Campus Montilivi
17071 جیرونا, کاتالونیا, اسپانیا

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید: