University College Barcelona- Universidad Internacional de Canarias

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

دانشگاه بین المللی جزایر قناری یک جوان اما نه بدون نهاد تجربه است. به رسمیت شناختن اخیر به عنوان یک دانشگاه رسمی توسط وزیر آموزش و پرورش اسپانیایی پس از 28 سال از فعالیت سخت آموزش سازمان یافته و در زمینه مدیریت کسب و کار و بیش از 2000 دانش آموزان آموزش داده می شود. دانشگاه بین المللی جزایر قناری متولد شده با تعهد به فرم، از پایه دانشگاه، مردم بسیار ماهر قادر به تولید ثروت و کمک به توسعه اقتصادی از جزایر قناری (اسپانیا). دانشگاه بین المللی از جزایر قناری خواهد شد بر اساس: 1. آموزش به مردم از صداقت.

  1. اطمینان از آموزش رایگان.
  2. بین المللی از شرکت های.
  3. آموزش دانشگاه شخصی و دو زبانه و پژوهش روشن حرفه حرفه ای است.

دانشگاه کالج یک موسسه آموزشی ترویج شده توسط یک گروه از متخصصان و کارشناسان در آموزش و پرورش دانشگاه و متعهد به تعالی دانشگاهی و توسعه شخصی است. این یکی از پیشگامان و سازمان منحصر به فرد در کاستا دل سل و بارسلونا درگیر در ایجاد آموزش خلاقانه و با کیفیت و آموزش داده شده توسط یک معلم با آموزش گسترده و تجربه حرفه ای است.

اصطلاح دانشگاه کالج دارای یک سنت طولانی در جهان و انگلیس که قدمت آن به قرن سیزدهم. اخیرا، با بهره گیری از این موسسات طراحی آغاز مدارک آموزش فعالیت های آموزشی خود را دیگر دانشگاه تاسیس تثبیت و پردازش به عنوان به رسمیت شناختن رسمی.

دانشگاه کالج بارسلونا، فعالیت خود را در کسپ بارسلونا پردیس آغاز شد و همکار مرکز با دانشگاه بین المللی قناری است.

این پیشنهاد آموزش های برنامه های گسترده ای از کارگاه های آموزشی، سمینارها و دوره های تخصصی نیز در حرفه ای ها و شرکت با هدف تکمیل شده است.

هدف آموزشی کالج دانشگاه است که به ارائه آموزش و پرورش دانشگاه دقیق است که دانش آموزان آماده به موفقیت مقابله با دسترسی به اشتغال است. طراحی برنامه در پاسخ به نیازهای بازار کار دائما در حال تحول و تقاضا حرفه ای همه کاره و صالح.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
  • Spanish (Spain)

از دوره های ارشد بازدید کنید »

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید:

کارشناسی ارشد

Máster en Logística Integral (Semipresencial y online)

Campus or Online پاره وقت 9 - 9  March 2017 اسپانیا Barcelona

El Máster en Logística Integral se centra en la formación de profesionales del área de operaciones que sepan diseñar, implantar y mantener una visión estratégica de los procesos logísticos de la empresa tanto a nivel nacional como internacional y, concretamente, de la logística y la gestión integral de la cadena de suministros. [+]

Por qué? Vídeo de Presentación de la edición en Español Vídeo de Presentación de la edición en Inglés ¿Por qué estudiar el Máster en Logística Integral? Conocerás la logística con una visión integral, como un campo heterogéneo, dinámico y con un espléndido futuro. Entenderás el proceso de evolución del mercado en el que en otras áreas está ganando peso la logística en detrimento de la manufactura. Aprenderás el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, omnipresentes en los entornos logísticos, que están experimentando un avance espectacular en los últimos años. Desarrollarás las capacidades necesarias para tomar decisiones en el área de operaciones teniendo en consideración sus repercusiones en la estrategia empresarial global, en escenarios cada vez más complejos, dinámicos e internacionales. Presentación del Programa El Máster en Logística Integral se centra en la formación de profesionales del área de operaciones que sepan diseñar, implantar y mantener una visión estratégica de los procesos logísticos de la empresa tanto a nivel nacional como internacional y, concretamente, de la logística y la gestión integral de la cadena de suministros. Objetivos 1. Aportar una visión estratégica y adaptada de la cadena global de suministros. 2. Proporcionar a los participantes una sólida formación en la gestión de la cadena de suministros, así como las últimas tendencias y novedades dentro de la gestión empresarial. 3. Introducir al alumno en los aspectos y tendencias logísticas internacionales. 4. Mostrar cómo liderar las operaciones logísticas en cadenas de suministro locales e internacionales. 5. Desarrollar los conocimientos y buenas prácticas en los modelos de cooperación con proveedores y clientes. 6. Diseñar, implantar y realizar el control de la cadena de suministro aportando una visión estratégica integral en la empresa. Metodología La metodología docente de los programas del University College se ha conformado a partir de la amplia experiencia de su profesorado y equipo directivo. En todos los casos la docencia se adapta a las necesidades de los alumnos y su disponibilidad de tiempo. University College Barcelona introduce en sus masters la metodología del caso desarrollada por la prestigiosa Universidad de Harvard. Los alumnos podrán trabajar sobre casos reales e inéditos desarrollados por la Harvard Business School. Es un método pedagógico innovador que permitirá al alumno investigar soluciones a problemas reales y desarrollar su capacidades de organización y gestión. Los estudios del University College se ofrecen en tres modalidades: Docencia presencial: Se corresponde con la metodología tradicional en la que existe una interacción directa y continuada del profesor con sus alumnos en el entorno físico de la clase. Docencia semipresencial (Blended Learning): Se caracteriza porque una parte del proceso formativo es presencial y otra parte se hace a distancia o de manera virtual. Esta modalidad es especialmente adecuada para quienes deben hacer compatible el seguimiento de un programa con el ejercicio profesional. Docencia a distancia: Es aquella en que todo el proceso se realiza de forma no presencial. Esta modalidad se dirige a aquellas personas para las que no es posible desplazarse físicamente al centro formativo, bien por lejanía o limitaciones en su disponibilidad de tiempo. En cualquiera de la modalidades los alumnos: Tienen a su disposición un Campus Virtual en el que pueden acceder las 24 horas del día para consultar contenidos de asignaturas, enviar trabajos, completar ejercicios de autoevaluación, acceder a calificaciones y contactar con el profesorado y sus compañeros. Cuentan con tutor individual que les acompaña y asesora en todo su itinerario formativo. Audience El Máster en Logística Integral está dirigido a graduados universitarios y a profesionales que desean desarrollar sus conocimientos y habilidades en el ámbito logístico y las áreas que integran su proceso, para lograr la capacidad de gestión requerida en el mundo empresarial, teniendo en cuenta los actuales retos y riesgos específicos que afronta este sector en el entorno del comercio global. [-]

کارشناسی ارشد در مدیریت کسب و کار بین المللی (semipresencial و آنلاین)

Campus or Online پاره وقت March 2017 اسپانیا Barcelona

مدیریت بین المللی، مدیریت بازاریابی بین المللی، مدیریت صادرات، مدیریت تجارت بین المللی، مدیریت منطقه بین المللی، و غیره: آن را به شما یک فرصت برای موقعیت های کاری که در تقاضا در حال حاضر مانند اعمال را [+]

¿چرا استاد در مدیریت کسب و کار بین المللی؟ ارائه تصویری مدیریت بین المللی، مدیریت بازاریابی بین المللی، مدیریت صادرات، مدیریت تجارت بین المللی، مدیریت منطقه بین المللی، و غیره: آن را به شما یک فرصت برای موقعیت های کاری که در تقاضا در حال حاضر مانند اعمال را شما توانایی کارآفرین خود را (روح) توسعه شما به عنوان یک فرمان بهتر از کسب و کار بین المللی و جدید مدیریت کسب و کار الکترونیکی جهانی است. شما خواهید ارتباطات و مذاکره مهارت های خود را در حالی که به اشتراک گذاری تجارب حرفه ای در یک محیط چند فرهنگی را بهبود بخشد. این برنامه استاد یک فرصت برای به دست آوردن کارآموزی در شرکت ها و موسسات مختلف ارائه می دهد. ارائه برنامه حداکثر چالش است که شرکت امروز با آن مواجه بین المللی فعالیت های آن است، با توجه به اقتصاد داخلی کوچک هستند نسبت به ادامه پیشرفت و رشد است که با تهاجم فن آوری های جدید رخ داده است. برای این چالش لازم است که مدیران باید آموزش های فعلی و خاص به درک زمینه های مختلف از توسعه سرمایه گذاری از جمله کارکنان به رهبری و یا مدیریت منابع بازاریابی در زمینه بین المللی. هدف اصلی استاد است که به ایجاد نسل جدیدی از متخصصان و مدیران که باید از ابزار مدرن ترین برای پیاده سازی استراتژی است که ارزش به همه فرآیندهای کسب و کار در محیط های بین المللی اضافه بدهد. اهداف 1. به دانش آموزان ما با سطح تحصیلات بالا را به بهترین کیفیت. 2. به دانش آموزان ما با ابزار استراتژیک کافی برای توضیح و پیاده سازی یک استراتژی کسب و کار بین المللی است. 3. به توسعه توانایی های استراتژیک است که لازم است برای مدیریت شرکتهای تابعه تجاری و تولید در بازارهای خارجی. 4. برای فعال کردن دانش آموزان ما به درک عملکرد بازارها در محیط های مختلف بین المللی است. روش شناسی روش تدریس از برنامه های دانشگاه کالج از تجربه گسترده از تیم کارکنان و مدیریت آن تشکیل شده است. در تمام موارد آموزش به نیازهای دانش آموزان و در دسترس بودن زمان طراحی شده است. دانشگاه کالج بارسلونا وارد استادان آن روش مورد توسعه یافته توسط دانشگاه معتبر هاروارد. دانش آموزان در موارد واقعی توسعه یافته توسط دانشکده کسب و کار هاروارد کار خواهد کرد. این روش تدریس ابتکاری است که اجازه خواهد داد که دانش آموزان به بررسی راه حل برای مشکلات واقعی و توسعه قابلیت های سازمانی و مدیریت آنها است. مطالعات در دانشگاه کالج ارائه: حضور در کلاس های کلاس درس: مربوط به روش سنتی است که در آن تعامل معلم مستقیم و مستمر با دانش آموزان در محیط کلاس درس فیزیکی وجود دارد. یادگیری تلفیقی در مشخص است که بخشی از فرایند آموزش چهره است و بخش دیگر از راه دور و یا عملا انجام می شود. فرایند یادگیری است که توسط دانش گسترده و تجربه، هم در حوزه های دانشگاهی و کسب و کار کارکنان آموزشی تقویت شده است. آنلاین: این یکی که در آن کل فرایند است که در شیوه ای غیر تماسی انجام داده است. این حالت است که در آن مردم برای آنها آن است که ممکن به لحاظ جسمی به مرکز آموزش حرکت نمی کند، یا با فاصله و یا محدودیت در دسترس بودن از زمان است. حالت مطالعه: دسترسی به یک دانشگاه مجازی که در آن می توان آنها را دیده 24 ساعت شبانه روز را به بررسی محتوای دروس، ارائه شغل، تمرینات خود ارزیابی کامل، دسترسی به مدارک و تماس با استادان و دانشجویان دیگر. آنها یک فرد است که همراه و توصیه آنها را در سراسر معلم برنامه سفر های شکل گیری خود را دارند. حضار 1. به دانش آموزان ما با سطح تحصیلات بالا را به بهترین کیفیت. 2. به دانش آموزان ما با ابزار استراتژیک کافی برای توضیح و پیاده سازی یک استراتژی کسب و کار بین المللی است. 3. به توسعه توانایی های استراتژیک است که لازم برای مدیریت شرکتهای تابعه تجاری و تولید در بازارهای خارجی است. 4. برای فعال کردن دانش آموزان ما به درک عملکرد بازارها در محیط های مختلف بین المللی است. برنامه کارآموزی حرفه ای دانش آموزان می توانند با توسعه پروژه های خاص در شرکت، که به نوبه خود می تواند ارائه در پایان نامه کارشناسی ارشد، اجازه قبلی از استاد ثبت نام تمرین. این به معنی این علاقه و انگیزه افزایش توسط دانش آموز و شرکت منبع نوآوری، منابع و روش های جدید بستن جشن بعد از این همه یادگیری و تجربه در طول دوره مطالعه خود را، شما این فرصت را به جشن می گیرند با هم تیمی های خود را در یک رویداد بسته شدن بزرگ است. جایی که آنها را یک رویداد خاص طراحی شده به مناسبت پایان دوره مطالعه خود را و شروع مرحله موفق ترین زندگی خود لذت ببرید. [-]

تماس
آدرس محل سکونت
Calle Caspe 130
Ed.Colegio Oficial de Agentes Comerciales
Planta 3. Despacho 2

Barcelona, 08013 ES