ICADE business school

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

ICADE business school ، به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از دانشکده اقتصاد و مدیریت بازرگانی در دانشگاه کامیلا پونتفیکال ، از سابقه طولانی آموزش متخصصان مشاغل بهره می برد. کیفیت مدرسه و شهرت ما برای ارائه دوره های مربوطه و موضوعی ، و برای تحول مداوم در انطباق با نیازهای اجتماعی و اقتصادی ، بیش از 50 سال تجربه پشتوانه دارد. ما مفتخریم که یکی از قدیمی ترین موسسات تاریخ دانشگاه های اسپانیا با ده ها سال موفقیت در آموزش متخصصان مشاغل باشد. این تجربه دیرینه کیفیت برنامه های ما را در زمینی مطلوب ریشه می دهد. ICADE business school بیانگر یک تعهد استراتژیک به آینده است و بهترین های گذشته را با آموزش های نوآورانه ، تحقیق و انتقال دانش در حوزه تجارت ترکیب می کند.

مکان ها

مادرید

Address
C/ Rey Francisco, 4
28008 Madrid

28008 مادرید, جامعه مادرید, اسپانیا