Grupo IOE

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

EEO گروه می افزاید: 5 از شرکت های معتبر آمریکایی، اسپانیایی و لاتین اختصاص داده شده به مدیران آموزش و دیگران است.

در مجموع ما آموزش یارانه در مورد شرکت های 3500، در علاوه بر این به دیگران، از جمله شرکت های چند ملیتی شناخته شده است، که رهبران EEO گروه در اسپانیا، توسط تعداد کل شرکت که خدمات ما دریافت خواهید کرد.

کار ما این است به آموزش یارانه اقتباس به نیازهای مشتریان، به طوری که در علاوه بر داشتن نزدیک به 400 معلمان و آموزش متنوع و عملی متناسب با تقاضا، ما با یک تیم از حدود 50 حرفه ای اختصاص داده شده به توسعه کار آموزش و مدارک جدید، به خصوص تطبیق آموزش فقط آنچه شما نیاز تم.

نماد ارزش از سازمان ما تواضع و نظم و انضباط، ما گوش بنابراین صمیمانه، در صورت لزوم، نیاز خود را برای آموزش بسیار ویژه ای به ما نزدیک است.

ما حفظ ارزش های کشت و گروه EOI

 • تعهد و وفاداری به شرکت و مشتری می باشد.
 • بهبود مستمر کیفیت، اثربخشی و بهره وری.
 • بهبود حرفه ای مبتنی بر یادگیری مداوم است.
 • ابتکار حرفه ای و وضوح. ابداع
 • صداقت، مسئولیت و اعتماد در آنها، بر اساس ارتباطات باز، صادقانه و روشن است.
 • همه از احترام، تحمل و درک.
 • ساخت و ساز از یک شرکت و تیم خود را بر اساس نگرش مثبت، توسعه محیط کار و کیفیت است.
 • کار و ارزش تلاش و اهمیت آشتی از این با زندگی شخصی.
 • همسالان، تیم حرفه ای.
 • فروتنی تضمین آینده فرفورژه در این رشته است.

ماموریت

هدف اصلی از طرح های کسب و کار انتقال دانش، مهارت و نگرش از طریق برنامه های آموزشی برای کارگران و شرکت در اسپانیا است.

این همه به منظور به انتظارات مشتریان، برخی از بهترین شرکت ها در اسپانیا، و توسعه حرفه ای از افرادی که کارکنان IOE گروه را تشکیل می دهند.

VISION

طرح از تصویر آینده ما این است که یک متحد بزرگ کسب و کار، دانشجویان و کارگران در ماموریت که آنها دریافت آموزش کار خوب، به طوری که مشتریان ما دریافت بهترین عملکرد و بهبود رقابت.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
 • اسپانیایی

از دوره های ارشد بازدید کنید » بازدید کنید MBA » بازدید کنید کارشناسی ارشد - OnlineStudies »

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید:

کارشناسی ارشد

MASTER EN DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO

Online & Campus Combined تمام وقت September 2018 اسپانیا Barcelona Madrid Murcia Valencia کلمبیا Bogotá مکزیک Mexico City پرو Lima برزیل São Paulo + {تعداد} بیشتر

El objetivo de este curso es adquirir los conocimientos necesarios sobre las bases del análisis organizacional desde el punto de vista de la gestión por competencias. [+]

El objetivo de este curso es adquirir los conocimientos necesarios sobre las bases del análisis organizacional desde el punto de vista de la gestión por competencias.

Formar a los trabajadores para la adquisición de las habilidades transversales necesarias para el desempeño del trabajo en los nuevos marcos culturales del actual sistema productivo.

Puede realizar cualquier consulta y solicitar la GUÍA DIDÁCTICA de este programa formativo rellenando el Formulario de MÁS INFORMACIÓN.

[-]

MASTER EN LOGÍSTICA, COMPRAS Y TRANSPORTE

Online & Campus Combined تمام وقت September 2018 اسپانیا Barcelona Madrid Murcia Valencia کلمبیا Bogotá مکزیک Mexico City پرو Lima برزیل São Paulo + {تعداد} بیشتر

El Máster en Logística y Transporte tiene como objetivo dotar al alumno de los conocimientos y habilidades que le permitan gestionar de forma eficiente ambas áreas, calificadas como decisivas para afrontar la creciente competitividad y el continuo cambio tecnológico. [+]

La situación económica ha cambiado de forma acelerada en los últimos años.

La creciente globalización y el cambio del nivel tecnológico son dos de los aspectos que más han influido en la evolución del mundo empresarial, generando un gran aumento de los intercambios de bienes y servicios. Por tanto, la empresa actual se plantea casi como una obligación el correcto conocimiento de la Logística y el Transporte, tanto nacional como internacional. El Máster en Logística y Transporte tiene como objetivo dotar al alumno de los conocimientos y habilidades que le permitan gestionar de forma eficiente ambas áreas, calificadas como decisivas para afrontar la creciente competitividad y el continuo cambio tecnológico.... [-]


MASTER EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Online & Campus Combined تمام وقت September 2018 اسپانیا Barcelona Madrid Murcia Valencia کلمبیا Bogotá مکزیک Mexico City پرو Lima برزیل São Paulo + {تعداد} بیشتر

Con el Máster en Prevención de Riesgos Laborales el alumno aprenderá a diseñar un plan de prevención de riesgos laborales para alcanzar el objetivo de disminuir la incidencia de accidentes y enfermedades laborales en la empresa. [+]

Con Acreditación Universitaria

Los accidentes y enfermedades debidos al trabajo son una lacra para la empresa que los sufre. Afectan a la productividad y deterioran el clima laboral. Disminuir su frecuencia y gravedad es tarea de los profesionales de la prevención de riesgos laborales.

Con el Máster en Prevención de Riesgos Laborales el alumno aprenderá a diseñar un plan de prevención de riesgos laborales para alcanzar el objetivo de disminuir la incidencia de accidentes y enfermedades laborales en la empresa.

Objetivos Conocer las técnicas preventivas de las diferentes disciplinas de seguridad y salud ocupacional y su aplicación. Conocer la legislación internacional y nacional en materia de seguridad y salud laboral. Aprender las técnicas de formación de adultos. Aprender a elaborar planes de prevención de riesgos laborales. Conocer y aplicar los sistemas de gestión de seguridad y salud basados en la norma OHSAS 18000. [-]

MASTER EN TRAFFIC MANAGEMENT: SEO, SEM, SMM

Online & Campus Combined پاره وقت September 2018 اسپانیا Barcelona Madrid Murcia Valencia کلمبیا Bogotá مکزیک Mexico City پرو Lima برزیل São Paulo + {تعداد} بیشتر

El Master está diseñado para profesionales interesados en diseñar estrategias y aplicar herramientas propias digitales para obtener la máxima rentabilidad en entornos digitales. [+]

El Master está diseñado para profesionales interesados en diseñar estrategias y aplicar herramientas propias digitales para obtener la máxima rentabilidad en entornos digitales. Nace con la necesidad de crear una serie de técnicas de marketing que permitan a la empresa a atraer a potenciales clientes. Se basa en los procesos de atracción, conversión y automatización, de forma que en el último paso se consiga la identidad completa del visitante de la web. De esta forma, podrá realizarse una publicidad más segmentada.

Objetivos Diseñar, desarrollar y gestionar un Plan de Marketing Digital, coherente con el Plan General de Marketing. Tendrás una visión estratégica de las Redes Sociales y qué, cómo y cuándo pueden aportar valor al plan de marketing. Escoger y aplicar las herramientas de marketing digital para alcanzar los objetivos en cada una de las estrategias de marketing Crear campañas on-line efectivas, analizar los resultados y tomar decisiones correctas Estudiar el cambio de paradigma comunicativo y la aparición de la reputación digital. Formar en la concepción y en la ejecución de planes estratégicos abiertos. Conocer la gestión de comunidades virtuales y la vinculación entre digital y analógico. Analizar casos de éxito de community management. Aportar ventajas competitivas a las empresas [-]

Máster en Gestión Contable y Fiscal

Online & Campus Combined پاره وقت September 2018 اسپانیا Barcelona Madrid Murcia Valencia کلمبیا Bogotá مکزیک Mexico City پرو Lima برزیل São Paulo + {تعداد} بیشتر

El programa está diseñado para que el participante adquiera conocimientos especializados en contabilidad financiera, de sociedades, de costes y fiscalidad, de tal forma que le permita asumir la gestión contable y fiscal efectiva de su empresa y otras empresas. [+]

El programa está diseñado para que el participante adquiera conocimientos especializados en contabilidad financiera, de sociedades, de costes y fiscalidad, de tal forma que le permita asumir la gestión contable y fiscal efectiva de su empresa y otras empresas.

Los alumnos adquirirán:

Competencias profesionales para

Capacidad para realizar y comprender todo el proceso contable de una empresa. Capacidad para preparar la contabilidad real con el fin de traspasarla a las liquidaciones fiscales Realizar análisis económico-financieros de la empresa Realizar un estudio completo de la rentabilidad de la empresa mediante la contabilidad de costes y el análisis de balances. Capacidad analítica y de síntesis para resolver problemas complejos. Capacidad para el desarrollo de lo jurídico-tributarios en un amplio contexto. ... [-]

ویدئو ها

Fundación Tripartita

تماس
آدرس محل سکونت
Carrer Arbres, 1
Barcelona, 08912 ES
رسانه های اجتماعی
آدرس محل سکونت
Madrid, ES
آدرس محل سکونت
Murcia, ES
آدرس محل سکونت
Valencia, ES
آدرس محل سکونت
Bogotá, CO
آدرس محل سکونت
Mexico City, MX
آدرس محل سکونت
Lima, PE
آدرس محل سکونت
São Paulo, Bahia, BR