Gasma Gatronomy & Culinary Management Campus

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

4. حرفه بین المللی

پردیس جدید دارای یک ماموریت بین المللی روشن است. Gasma ترویج توافقنامه های بین المللی و به سمت یک بازار جهانی گرا. علاوه بر این، دانش آموزان را تشویق به استفاده از زبان انگلیسی بر اساس فعالیت های آموزشی.

مراکز دیگر ارائه مطالعات متمرکز بر مهارت های آشپزی، اما Gasma رود یک قدم بیشتر و ادغام مدیریت آشپزی به فعالیت های روز به روز دانش آموزان.

پردیس اجرا می شود دوره ها و کارگاه های آموزشی برای هر دو gastronomes حرفه ای و آماتور. علاوه بر این، محوطه دانشگاه رستوران خود را برای برآوردن کام بیشتر خواستار است.

مکان ها

Castellón de la Plana

Address
GASMA - campus de Gastronomía y Management Culinario
Avda. Enrique Gimeno, 67
12006 Castellón de la Plana,

Castellón de la Plana, جامعه والنسی, اسپانیا

بورسیه تحصیلی Keystone

گزینه‌هایی که بورسیه ما می‌تواند به شما ارائه دهد را بشناسید