Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER)

مقدمه

Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER)

The Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) is dedicated to distance and presence education.

The Fundacion Universitaria Iberoamericana (Ibero-American University Foundation - FUNIBER) uses as its framework the two worlds of university and training.


FUNIBER’s purpose is to broadcast and share Spanish knowledge with Ibero-American people. Since its foundation in 1997 in Barcelona, Spain, FUNIBER has grown continuously to become an academic and professional network across twenty five countries .

FUNIBER is a scientific and investigative university institution that ties professional universities and institutions to offer a Global Education that respects local identities. FUNIBER’s three fundamental operative axes are:

-- Promote the creation of inter-university programmes (programmes between universities). FUNIBER promotes programmes that permit access to double-titled academic degrees. The studies are for Masters, but there are post-degree programmes integrated among them. On the one hand, Diplomas, Specializations, and Extension Courses, among others, that are of a shorter duration. On the other, classroom-based studies for a Doctorate Degree.


-- To support the development and activities of International Cooperation Projects. FUNIBER promotes cooperation and economic development, which is why it works in the field of training and participates in cooperation and development activities with a range of institutions who work on projects of development and/or international cooperation.


-- Solutions to custom-made education and knowledge management for businesses and institutions. On the one hand, FUNIBER develops and works with businesses, corporations, and business groups in a consultative role oriented towards the generation of custom-made educational programs. On the other, FUNIBER provides consultation in knowledge management processes, contributing innovations and solutions that go from strategic-knowledge management models to systems based on TICs of Knowledge Corporative Portals.

The growing and global presence of FUNIBER is due to a teaching model that promotes the collaboration and cooperation among nations to enrich people formation. This model is the result of more than eight years of experience of FUNIBER teaching graduate distance semi-attending and non attending virtual international projects of cooperation and formation with enterprise. This guarantees a model that supply effective results in relation to the teaching investment assumed versus the return in knowledge formation and personal and organizational learning. All of this because FUNIBER’s educative model guarantees a high quality global formation.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • اسپانیایی

از دوره های ارشد بازدید کنید »

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید:

کارشناسی ارشد

استاد در فعالیت های بدنی: آموزش و ورزش مدیریت

Online پاره وقت 6 - 24  اسپانیا

فعالیت بدنی یک عامل مهم برای حفظ کیفیت زندگی و سلامت مردم در مراحل مختلف زندگی است.علاوه بر این اگر ما در نظر است که می تواند هر دو برای پیشگیری و درمان بیماری های خدمت [+]

فعالیت بدنی یک عامل مهم برای حفظ کیفیت زندگی و سلامت مردم در مراحل مختلف زندگی است. علاوه بر این اگر ما در نظر است که می تواند هر دو پیشگیری و درمان بیماری های مربوط به عدم فعالیت خدمت می کنند. برای فعالیت بدنی یک ابزار واقعا مفید است، اما باید به حساب در آموزش های خاص برای مربیان ورزشی و مدیریت ورزش را کسری بودجه بزرگ، برای رسیدن به یک تغییر محسوس در مربیان، نهادها و موسسات که این ارائه خدمات و در نتیجه رسیدن به وضعیت مطلوب بهداشت و رفاه توسط یک متخصص در این زمینه.برنامه اصلی در فعالیت بدنی: آموزش و مدیریت ورزشی برای تمام حرفه ای که به دنبال تعمیق دانش خود را از عمل و جهت تربیت بدنی و همه جنبه های مربوط به مدیریت مراکز ورزشی در نظر گرفته شده. مدت زمان، اعتبار و ساختار مدرک تحصیلی تکمیل برآورد از استاد در مدت زمان فعالیت بدنی: آموزش و مدیریت ورزشی 2 سال است. با توجه به توزیع از زمان بیان می کند که: - به عنوان یک برنامه از راه دور و نمی منوط به کلاس، نه خاص مجموعه ای تاریخ شروع، به طوری که دانش آموز می تواند در هر زمان ثبت نام، ارائه وجود دارد مکان در دسترس است. - با اهداف علمی و آموزشی در دسترس برای یک دوره حداقل شش ماه برنامه می باشد. - حداکثر زمان در دسترس است برای برنامه 24 ماه است.در این دوره، دانش آموز باید تمام ارزیابی برای برنامه گذشته است. بورس های تحصیلی بنیاد دانشگاه Iberoamericana (FUNIBER) دوره اختصاص یک بازی اقتصادی با بورس تحصیلی FUNIBER فوق العاده ای در آموزش و پرورش. برای درخواست، درخواست شما به سادگی به اعطای داده پورتال صفحه اصلی وب سایت مورد نیاز ارسال و کمیته ارزیابی خواهد شد مناسب بودن یک نامزد برای جایزه کمک های مالی در قالب آموزش کمک های مالی FUNIBER را بررسی کند. [-]

درجه کارشناسی ارشد در پروژه های معماری و شهرسازی

Online پاره وقت 21 - 2  اسپانیا

منطقه پروژه در حال حاضر نقش قوی در توسعه حرفه ای از مدیران از حرفه متنوع ترین صورت گرفته است، برای همه درگیر [+]

منطقه پروژه در حال حاضر نقش قوی در توسعه حرفه ای از مدیران از حرفه متنوع ترین صورت گرفته است، برای همه درگیر، با نقش های مختلف در توسعه و اجرای یک پروژه. این منطقه از معماری و شهرسازی به عنوان یک کل شکی نیست که توسعه و اجرای بیشتر در طول تاریخ از آن زمان بسیار مفهوم را داشت، بنابراین نیاز به توسعه یک برنامه است که مطابق خواسته های حرفه ای فعلی، متخصص در پروژه های شهری-معماری است.به این دلیل، استاد در توسعه پروژه های معماری و برنامه ریزی، تحت یک طرح ابتکاری آموزش برای این منطقه سازماندهی، زیرا نه تنها موازی اجرا می شود سه حوزه کلاسیک جهان پروژه، از جمله: طراحی، مدیریت و اداره بلکه آن را آن را می سازد از وسط با پنج موضوع مربوط به منطقه: - تجزیه و تحلیل و تئوری معماری و شهر سازی. - پروژه های توسعه روش. - پیاده سازی و مدیریت پروژه می باشد. - فن آوری های به پروژه های معماری و شهرسازی استفاده شود. - محیط زیست در پروژه های معماری و شهرسازی. - در نتیجه اجازه می دهد یک منطقه بسیار تخصصی از تمامی روش های لازم برای عملکرد صحیح پزشک خصوصی در مناطق خصوصی و / یا تشکیل دولت.در نهایت، مهم است که توجه داشته باشید که همپوشانی از 5 تم ذکر با سه حوزه سنتی پروژه، و ترکیبی از تئوری و عمل از کاربرد فوری به صورت یک برنامه آموزشی با تمرکز بر تقویت ظرفیت، مهارت ها و دانش - طراحی یک پروژه؛ - مدیریت پروژه خود را از شروع به پس از مرگ بازتاب. و، - مستقیم تمام انسان فردی و جمعی و فنی به اهداف پروژه و منافع منابع تحت تاثیر قرار. مدت زمان، اعتبار و ساختار مدرک تحصیلی دوره کارشناسی ارشد تخمین زده در طول مدت معماری و شهرسازی پروژه 900 ساعت (90 اعتبارات) است.با توجه به توزیع از زمان بیان می کند که: - به عنوان یک برنامه از راه دور و نمی منوط به کلاس، نه خاص مجموعه ای تاریخ شروع، به طوری که دانش آموز می تواند در هر زمان ثبت نام، ارائه وجود دارد مکان در دسترس است. - با اهداف علمی و آموزشی در دسترس برای یک دوره حداقل بیست ماه برنامه است. - حداکثر زمان در دسترس است برای برنامه بیست و چهار ماه است. در این دوره، دانش آموز باید با موفقیت به تصویب تمام فعالیت های ارزیابی، و پروژه کارشناسی ارشد نهایی و یا پایان نامه تایید شده است. - ساختار برنامه اعتبارات اصلی در معماری و پروژه های شهری در جدول زیر نشان داده شده است.... [-]


ویدئو ها

¿Por qué estudiar en FUNIBER?

Opiniones sobre esperiencia FUNIBER:

Opiniones de alumnos FUNIBER-Colombia:

تماس

FUNIBER

آدرس Paseo Garcia Faria 29
08005 Barcelona, Spain
وب سایت http://www.funiber.org/
تلفن +34 902 11 47 99