EAE Business School

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

EAE مدرسه کسب و کار EAE یک نهاد بین المللی آموزش عالی در زمینه مدیریت است. با بیش از 50 سال تجربه در آموزش و پرورش کسب و کار آن آموزش برای بیش از 56،000 مدیران اجرایی و مدیران فراهم کرده است. هر دانش آموزان سال از بیش از 45 ملیت به دست آوردن صلاحیت حرفه ای در EAE به نگه داشتن موقعیت مسئولیت در دنیای کسب و کار. EAE در حال حاضر خارج از دانشگاه در بارسلونا و مادرید و آن ارائه آموزش آنلاین از طریق مدرسه کسب و کار آنلاین. این یکی از وسیع ترین محدوده از دوره های کارشناسی ارشد در اسپانیا، مدرک کارشناسی ارشد در مدیریت بازرگانی و حدود صد در شرکت آموزش و یادگیری مادام العمر دوره ارائه می دهد. EAE است همچنین سه شعبه بین المللی در دفاتر لیما (پرو)، بوگوتا (کلمبیا) و (مکزیک) که تقویت نهادی لینک ما را با امریکا لاتین. EAE توافق با حدود یک صد نهادهای دانشگاهی و مدارس کسب و کار از 38 کشور، 16 آمریکایی، 17 اروپا، آسیا و سه دو کشور آفریقایی امضا کرده است. EAE ترویج تبادل علمی، فرهنگی و حرفه ای بین آنها است. برنامه های بین المللی در EAE مدرسه کسب و کار برنامه ها بین المللی در EAE مدرسه کسب و کار می تواند کلیدی برای کار حرفه ای خود را. در حال وقوع در بارسلونا و مادرید، مراکز کسب و کار مهم در جنوب اروپا، فرصت های زیادی در انتظار به در این شهرستانها متنوع و جهان وطنی بررسی شود در حالی که یادگیری مجموعه مهارت های جدید. جهانی شدن با کمک EAE مدرسه کسب و کار و برنامه های بین المللی ما

توسعه مهارت های شخصی خود را کار کردن در گروه با دانش آموزان از سراسر جهان معلمان متخصص و حرفه ای شما را از طریق آخرین تکنولوژی کسب و کار و شیوه های هدایت کند. لذت بردن از فرصت از طول عمر به ملاقات آینده شرکای کسب و کار خود را جهانی یادگیری زبان اسپانیایی برای باز کردن درب به بازارهای جدید در اروپا و امریکا لاتین

استادان ما در 250 توسط روزنامه ال موندو رتبه بندی شده و در یکی از بهترین در اسپانیا. به MBA بین المللی به راه راست برای رسیدن به اهداف خود را در این محیط کسب و کار تا به حال جهانی است.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
  • اسپانیایی

بازدید کنید MScs » از دوره های ارشد بازدید کنید » بازدید کنید کارشناسی ارشد - OnlineStudies » بازدید کنید دوره های یک ساله MBA » بازدید کنید Courses » بازدید کنید کارشناسی » بازدید کنید EMBAs »

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید:

کارشناسی ارشد

Master en Bolsa y Mercados Financieros

Campus تمام وقت 12  October 2018 اسپانیا Barcelona Madrid + {تعداد} بیشتر

El Máster en Bolsa y Mercados Financieros está diseñado para preparar directivos financieros que sepan afrontar los cambios económicos con la solvencia y anticipación necesarias que exigen las organizaciones actuales. [+]

Durante los últimos años la evolución de la economía mundial y los mercados financieros se ha visto afectada por cinco factores:

La creciente globalización de la actividad económica en general y de la financiera en particular. El acelerado proceso de concentración económica y financiera. El aumento de la competitividad empresarial. La liberalización de los mercados. Los cambios en la gestión de las empresas, cada vez más orientadas a la creación de valor.

Estas características han dado lugar a la aparición de nuevos productos y mercados financieros, así como a cambios importantes en las técnicas de gestión de los recursos financieros. La consecuencia principal es que se han producido unas transformaciones profundas en las funciones y objetivos de los departamentos financieros. Actualmente, el director financiero ya no debe ejercer solo tareas de control, aunque estas siguen siendo de su responsabilidad, sino que su valor añadido como profesional vendrá dado por su capacidad de análisis y resolución de problemas, por lo que sus acciones y competencias deben estar orientadas a una mayor involucración en la gestión estratégica del valor de la empresa. El mercado demanda responsables financieros más flexibles por dos razones: la responsabilidad del Director Financiero dentro de las diferentes áreas de la empresa se está expandiendo y el dinamismo de la economía los obliga a estar cada vez más alerta desde el punto de vista financiero.... [-]


Master en Business Intelligence e Innovación Tecnológica

Campus پاره وقت 12  October 2018 اسپانیا Barcelona Madrid + {تعداد} بیشتر

El Máster en Business Intelligence e Innovación Tecnológica está diseñado para la formación de directivos en el área de las nuevas tecnologías de la información y business intelligence, siempre con la visión de cumplir con lo que demandan las empresas e instituciones en cada momento. [+]

Business Intelligence (BI) se ha convertido en un aspecto vital y en un motor económico importante para el mundo empresarial en los últimos años. Este concepto abarca diversos campos científicos y tecnológicos, como data mining, data-business warehouse, dashboards, content analytics, business process management o visual analytics, y requiere poseer competencias en los ámbitos de sistemas de la información, ciencia de la toma de decisiones, ingeniería de software, innovación y gestión empresarial. Así, la gestión tecnológica se ha convertido en un factor clave para garantizar el éxito empresarial.

Las empresas que implantan proyectos tecnológicos innovadores, con profesionales especializados en esta área, son más competitivas en un mercado cuyas necesidades son cambiantes de forma constante y rápida. Actualmente, se requieren profesionales altamente capacitados y con visión innovadora, con el objetivo de manejar y gestionar las tecnologías de la información.... [-]


Master en Dirección Contable y Financiera

Campus پاره وقت 12  April 2018 اسپانیا Barcelona Madrid + {تعداد} بیشتر

El Máster en Dirección y Gestión Financiera está diseñado para preparar directivos financieros que afronten los cambios económicos con la solvencia y anticipación necesaria que exigen las organizaciones actuales. [+]

Durante los últimos años la evolución de la economía mundial y los mercados financieros se ha visto afectada por cinco factores:

• La creciente globalización de la actividad económica en general y de la financiera en particular.• El acelerado proceso de concentración económica y financiera.• El aumento de la competitividad empresarial.• La liberalización de los mercados.• Los cambios en la gestión de las empresas, cada vez más orientadas a la creación de valor.

Estas características han dado lugar a la aparición de nuevos productos y mercados financieros, así como a cambios importantes en las técnicas de gestión de los recursos financieros. La consecuencia principal es que se han producido transformaciones profundas en las funciones y objetivos de los departamentos de este ámbito.... [-]


Master en Marketing Online y Comercio Electrónico

Campus تمام وقت 12  October 2018 اسپانیا Barcelona Madrid + {تعداد} بیشتر

El Máster en Marketing Online y Comercio Electrónico está diseñado para formar profesionales del Marketing que sepan incorporar nuevos canales, medios y lenguajes en su estrategia comercial y de relación con el cliente. [+]

La tecnología y el nuevo ecosistema digital, sobre todo Internet y las redes sociales, han cambiado la forma en que nos informamos y compramos como consumidores, así como la manera de comunicarnos y relacionarnos con nuestros clientes. Los principales factores que explican este cambio son:

• Internet es un medio de comunicación masivo, bidireccional y utilizado en todo el mundo.• El protocolo de Internet permite ser soportado por múltiples dispositivos: TV, smartphones, tablets, ordenadores e incluso electrodomésticos.• Internet permite medir los resultados de cualquier campaña o acción que realicemos.• Internet facilita terminar la transacción dentro del mismo medio de comunicación.• Internet supone la ruptura con los modelos tradicionales de distribución, ya que nos permite prescindir de la cadena de distribución y establecer un contacto 100% directo.• Por último, tendencias como la realidad virtual aplicada al usuario, Big Data o los desarrollos en IoT (Internet of Things) nos presentan un mundo sumamente cambiante, donde la onmicanalidad y la ruptura de la barrera entre el online y el offline es más patente.... [-]


Master Internacional en Project Management

Online & Campus Combined تمام وقت 12  March 2018 اسپانیا Madrid

En este entorno la figura del Project Manager adquiere una importancia fundamental en organizaciones y empresas de todos los tamaños, ya que se trata de un perfil clave a la hora de diseñar una planificación estratégica eficiente del negocio que aproveche todos los recursos que tengamos disponibles. [+]

El dinamismo actual del mercado y el entorno empresarial provoca que empresas y organizaciones tengan la necesidad de contar con un gestor de proyectos para llevarlos en paralelo. En este entorno la figura del Project Manager adquiere una importancia fundamental en organizaciones y empresas de todos los tamaños, ya que se trata de un perfil clave a la hora de diseñar una planificación estratégica eficiente del negocio que aproveche todos los recursos que tengamos disponibles.

Por otro lado, la globalización, la aparición de nuevos competidores o los rápidos cambios de estrategias empresariales hacen que los Directores de Proyectos, además de tener que disponer de unos conocimientos muy amplios como gestor de proyectos, también deban de tener muy desarrolladas sus competencias personales y de rendimiento.... [-]


MA در آدرس ارتباطات شرکت های بزرگ -در اسپانیایی

Campus تمام وقت 12  October 2018 اسپانیا Madrid Barcelona + {تعداد} بیشتر

کارشناسی ارشد برنامه کامل زمان در شرکت ارتباطات از EAE دانشکده کسب و کار طراحی شده است برای آموزش مدیران در ابزار ارتباطی جدید .... [+]

استاد در ارتباطات شرکت

ارتباطات یک فرایند پویا است: جامعه رسانه است به جلو سازمان راه را با همه ذینفعان خود، داخلی و خارجی ارتباط برقرار آورده است. وب 2.0، به نوبه خود، تبدیل شده است فن آوری های جدید اجتماعی (جوامع مجازی، وبلاگ ها، پادکست ها، و غیره) در مسائل مربوط به رابطه بین مصرف کنندگان و کسب و کار.

کارشناسی ارشد برنامه کامل زمان در شرکت ارتباطات از EAE دانشکده کسب و کار طراحی شده است برای آموزش مدیران در ابزارهای مدیریت رسانه های جدید ارتباطی، به طوری که آنها در دستیابی به اهداف خود را اعمال می شود.... [-]


Máster en Emprendeduría e Innovación

Campus تمام وقت 12  April 2018 اسپانیا Barcelona Madrid + {تعداد} بیشتر

El Máster en Emprendeduría e Innovación está diseñado para profundizar en las claves en las que se asienta el emprendimiento como forma de pensar, de hacer y de ser, con especial atención en el trabajo en equipo y la resolución de problemas con el fin de crear un nuevo valor. [+]

El espíritu empresarial ha sido durante mucho tiempo considerado como un factor importante para el avance de la prosperidad económica de las sociedades y los individuos. El emprendimiento añade valor a través de nuevas actividades empresariales y por medio de innovaciones que optimizan los recursos, los procesos, las industrias y oportunidades, y que a su vez crean valor empresarial, así como una mayor riqueza social e individual.

Dicho espíritu proporciona una fuerza vital para el crecimiento económico, el uso sostenible de los recursos y la revitalización de las organizaciones y comunidades. Los emprendedores se encuentran entre las personas más felices del mundo cuando se trata de bienestar y satisfacción con sus condiciones de trabajo, según el informe Global Entrepreneurship Monitor 2013.... [-]


استاد در مدیریت مالی -در اسپانیایی

Campus پاره وقت 12  October 2018 اسپانیا Barcelona Madrid + {تعداد} بیشتر

وزارت مالیه با تصمیم گیری های پیچیده ای است که ارزش این شرکت را تحت تاثیر قرار مواجه شده است. توابع، فرآیندها و سرمایه گذاری باید در یک راه متعادل به اداره می شود ... [+]

استاد در مدیریت مالی (پاره وقت / تعطیلات آخر هفته)

وزارت مالیه با تصمیم گیری های پیچیده ای است که ارزش این شرکت را تحت تاثیر قرار مواجه شده است. توابع، فرآیندها و سرمایه گذاری باید در یک راه متعادل به ارائه سرمایه به سازمان و ایجاد ارزش برای همه ذینفعان درگیر اداره می شود.

استاد در مدیریت مالی EAE دانشکده کسب و کار فراهم می کند ابزار و مهارت های خود را برای رهبری یک ساختار مالی که مناسب و پشتیبانی از استراتژی کلی شرکت می باشد. مدیریت مالی شما آماده برای طراحی و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی، مدیریت و کنترل هزینه مناسب و بالا ارزش کسب و کار.... [-]


مدرک کارشناسی ارشد در مدیریت زنجیره تامین -در اسپانیایی

Campus تمام وقت 12  April 2018 اسپانیا Barcelona Madrid + {تعداد} بیشتر

استاد در مدیریت زنجیره تامین می آموزد مدیران تدارکات برای استفاده از این ابزار و آن را یک مزیت رقابتی بیش از رقبای ما، چه محلی، ملی و یا جهانی است. [+]

استاد در مدیریت زنجیره تامین

امروز، به لطف جهانی شدن، هر شرکت می تواند در یک بازار جهانی به کار گیرند. بنابراین، بهبود رقابت هر دو توسط تلاش برای منابع و اجزای را با بهترین قیمت به عنوان بازارهای تقسیم بین المللی است که در آن به فروش بیشتر داده می شود.

مدیریت زنجیره تامین است که بدون شک یک ابزار ضروری برای حفظ و افزایش ابزار رقابت. استاد در مدیریت زنجیره تامین می آموزد مدیران تدارکات برای استفاده از این ابزار و آن را یک مزیت رقابتی بیش از رقبای ما، چه محلی، ملی و یا جهانی است.... [-]


مدرک کارشناسی ارشد در مدیریت منابع انسانی -در اسپانیایی

Campus تمام وقت 12  October 2018 اسپانیا Barcelona Madrid + {تعداد} بیشتر

استاد در مدیریت منابع انسانی با تمرکز بر توسعه از مردم در داخل سازمان و نقش به مدیریت منابع انسانی می شود بازی را به این ... [+]

استاد در منابع انسانی

استاد در مدیریت منابع انسانی در توسعه افراد در داخل سازمان و نقش تمرکز به مدیریت منابع انسانی می شود بازی برای رسیدن به این هدف است به دست آورد تنها بلکه با استراتژی کسب و کار تراز وسط قرار دارد .

نقش مدیر منابع انسانی و چه اهداف باید باشد: ما بسیاری از سوالات کلیدی در زمینه منابع انسانی پاسخ خواهد داد؟ چگونه برای پیدا کردن تعادل بین استعداد و بحران؟ چه مهارت ها و توانایی اجازه می دهد منابع انسانی به واقعیت در حال تغییر از شرکت های نزدیک؟... [-]


مدرک کارشناسی ارشد در مدیریت پروژه -در اسپانیایی

Campus تمام وقت 12  April 2018 اسپانیا Madrid Barcelona + {تعداد} بیشتر

پویایی فعلی بازار و کسب و کار محیط زیست باعث شرکت ها و سازمان با نیاز به مدیریت بسیاری از پروژه های در موازی. بنابراین، مدیران پروژه تقاضا در بازار (یا مدیر پروژه) که در همه زمان چه وضعیت پروژه ها، دامنه و نتایج، برای رشد کسب و کار ضروری است که می دانیم. [+]

استاد در مدیریت پروژه

پویایی فعلی بازار و کسب و کار محیط زیست باعث شرکت ها و سازمان با نیاز به مدیریت بسیاری از پروژه های در موازی. بنابراین، مدیران پروژه تقاضا در بازار (یا مدیر پروژه) که در همه زمان چه وضعیت پروژه ها، دامنه و نتایج، برای رشد کسب و کار ضروری است که می دانیم.

کارشناسی ارشد در مدیریت پروژه کامل زمان، در پاسخ به این تقاضا کسب و کار، طراحی شده است برای آموزش حرفه ای که می دانند چگونه به مستقیم، برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل پروژه ماهیت پیچیده و جهانی کارآمد و موثر.مدیران پروژه آموزش دیده را برای رهبری تیم و می دانند که چگونه به چین نیازهای فعلی این شرکت با خواسته های مطرح شده توسط استاندارد جهانی از موسسه مدیریت پروژه (PMI): حداقل رساندن خطرات، ایجاد فرصت های کسب و کار جدید و رسیدن به اهداف برنامه ریزی شده . ... [-]


مدرک کارشناسی ارشد در مدیریت کسب و کار و مدیریت بازاریابی -در اسپانیایی

Campus تمام وقت 12  April 2018 اسپانیا Barcelona Madrid + {تعداد} بیشتر

کارشناسی ارشد برنامه کامل زمان در بازاریابی و مدیریت بازرگانی از EAE دانشکده کسب و کار ارائه می دهد تخصص و مهارت های مدیریتی به ... [+]

استاد در بازاریابی و مدیریت فروش

بازاریابی محصولات و خدمات به طور فزاینده خواستار مصرف کنندگان و کانال های توزیع جدید مواجه است. فن آوری اطلاعات جدید انرژی تمام بازیکنان بازار، تسلط در خدمت به شما پاسخ رقابتی در محیط زیست جهانی و به وقت محلی به من بدهید.

کارشناسی ارشد برنامه کامل زمان در بازاریابی و مدیریت بازرگانی از EAE دانشکده کسب و کار ارائه می دهد تخصص و مهارت های مدیریتی برای توسعه سیاست های بازاریابی قادر به توسط سناریوهای ممکن هدایت شود.... [-]


مدرک کارشناسی ارشد در مدیریت کسب و کار و مدیریت فروش -در اسپانیایی

Campus پاره وقت October 2018 اسپانیا Barcelona Madrid + {تعداد} بیشتر

استاد در مدیریت کسب و کار و مدیریت فروش شرکت کنندگان به مدیریت تیم های فروش در محیط به طور فزاینده در حال تغییر و جهانی، به عمیق دانم مشتریان ما و می آموزد ... [+]

استاد در مدیریت کسب و کار و مدیریت فروش

در یک زمان کوتاه ما شاهد جهانی شدن، توسعه فن آوری اطلاعات جدید، مقدمه ای جامع به اینترنت در زندگی ما و الگوهای جدیدی از خرید رفتار مشتریان.

واضح است یک الگوی کسب و کار جدید، که در آن فروش است پایان اما وسیله ای برای رسیدن به وفاداری مشتری وجود دارد. در این زمینه مدیران کسب و کار نیاز به تقویت موجود و توسعه مهارت های جدید است که آنها را قادر به موفقیت رسیدگی به حرفه ای و شخصی چالش هایی روبرو هستند.... [-]


کارشناسی ارشد در حسابداری مدیریت و کنترل مدیریت -در اسپانیایی

Campus پاره وقت October 2018 اسپانیا Barcelona Madrid + {تعداد} بیشتر

فارغ التحصیل مدیریت حسابداری و مدیریت کنترل فارغ التحصیل: کارشناسی ارشد در حسابداری مدیریت و کنترل مدیریت ساختار مدولار از طریق دو برنامه فارغ التحصیل متفاوت است. [+]

استاد در حسابداری مدیریت و کنترل مدیریت

فارغ التحصیل مدیریت حسابداری و مدیریت کنترل فارغ التحصیل: کارشناسی ارشد در حسابداری مدیریت و کنترل مدیریت ساختار مدولار از طریق دو برنامه فارغ التحصیل متفاوت است.

هنگامی که در حال اجرا یک سازمان در اکوسیستم کسب و کار امروز، با جهانی و به طور فزاینده رقابتی، اطلاعات تبدیل شده است یکی از عوامل اساسی در روند تصمیم گیری. برای این فرایند را می توان به طور موثر توسعه ضروری است که اطلاعات است که پشتیبانی از ضبط با دقت، واقعیت کسب و کار است که با آن روبرو هستیم.... [-]


کارشناسی ارشد کسب و کار بین المللی (MIB) اسپانیا

Campus تمام وقت September 2018 اسپانیا Madrid Barcelona + {تعداد} بیشتر

MIB یک برنامه کلی آموزش در مدیریت کسب و کار بین المللی، که در تمام جنبه های مدیریت شرکت های بزرگ متمرکز است. برنامه ادغام ... [+]

MIB بارسلونا / مادرید بازرگانی بین یک برنامه کلی آموزش در مدیریت کسب و کار بین المللی، که در تمام جنبه های مدیریت شرکت های بزرگ متمرکز است. برنامه ادغام مطالعات انجام شده در تمام زمینه های فعالیت کسب و کار در تلاش برای توسعه سیاست های قابل اطمینان ترین و استراتژی است که با موفقیت رسیدن به اهداف شرکت در یک محیط بین المللی است. دنیای کسب و کار نیاز به متخصصان با تجربه با دانش پیشرفته در زمینه های مختلف از مدیریت موثر، در حالی که در همان زمان خواسته مهارت های شخصی مانند انعطاف پذیری، سازگاری، بازتاب، وضوح تصویر و خلاقیت. روش کاربردی و تکنیک های، توسعه شخصی، اهمیت اطلاعات استراتژیک تصمیم گیری، و جنبه های مربوط به خلاقیت و نوآوری: MIB در اطراف چهار عنصر اساسی آموزش و پرورش موفق کسب و کار بین المللی است.همه آنها برای ایجاد نقش در امروز 'ها شرکت های چند ملیتی و چند فرهنگی درگیر در جهان دائما در حال تحول کسب و کار جهانی حیاتی است. اهداف اصلی از استاد در کسب و کار بین المللی در بارسلونا یا رئال مادرید است: ... [-]


کارشناسی ارشد(MSc)

استاد در مدیریت بازاریابی -در اسپانیایی

Campus پاره وقت October 2018 اسپانیا Barcelona Madrid + {تعداد} بیشتر

این منجر به یک نتیجه گیری روشن است: کار از مدیریت بازاریابی به طور فزاینده ای پیچیده و در حال تغییر، نیاز به مدیران با توانایی یادگیری و تکامل به طور مداوم. [+]

استاد در بازاریابی

سال های اخیر دیده اند که چگونه شرکت ها باید یاد بگیرند به در یک محیط به طور فزاینده پویا، رقابتی و جهانی، تحت تاثیر اینترنت و راه های جدید برای برقراری ارتباط با مشتریان خود به کار گیرند.

فن آوری اطلاعات جدید انرژی تمام بازیکنان بازار، به طوری تسلط این فن آوری در خدمت به ارائه پاسخ رقابتی در محیط زیست جهانی و به وقت محلی. بازار نیز به عنوان مصرف کنندگان به طور فزاینده خواستار و بهتر ما مجبور به دوباره اختراع کنیم که چگونه با آنها ارتباط برقرار دیده می شود.اشباع تبلیغات، پیدا کردن کانال های توزیع جدید یا راه جدیدی از غذا خوردن که دیجیتالی و اینترنت به ارمغان آورده اند عوامل در نظر بگیرند. ... [-]