Bau Design College of Barcelona

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

معرفی

BAU یک مرکز فراهم می کند که آموزش عالی در زمینه طراحی است. واقع در بارسلونا، یکی از شهرستانها پیشرو در زمینه طراحی، BAU در یک منطقه صنعتی از بیش از 6،000 M2 مجهز به اتاق خاص برای آموزش و چند منظوره فضاهای طراحی شده برای ترویج پژوهش، خلاقیت و نوآوری را واقع شده است.

آموزش های ارائه شده در Bau را تحقق در دانشگاه درجه در گرافیک، سمعی و بصری، طراحی داخلی و مد نیز به عنوان مدرک کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد. همچنین دوره های دیگر مانند دیپلم طراحی 'از Bau NIT: (BAU عصر)، در تخصص های طراحی گرافیک و طراحی داخلی، و دانشگاه تابستانی، علاوه بر طیف گسترده ای از دوره ها، دوره ها و کارگاه های تک نگاشت.

تاریخچه

BAU، کالج طراحی بارسلونا، در سال 1989 تاسیس شد، در ابتکار یک گروه از طراحان حرفه ای با حرفه های آموزشی و تدریس قوی، به عنوان یک مرکز مدرن درجه بالا، نوآورانه و چند رشته ای از مطالعات انجام شده در طراحی، برای تکمیل مدل از مراکز آموزش سنتی موجود در آن زمان در بارسلونا.

در سال 2003، از Bau خود را به حرکت به 22 @ منطقه، در حال حاضر نوآوری و منطقه طراحی از شهرستان، که در آن بازیابی و نوسازی یک منطقه با شکوه صنعتی از بیش از 6،000 M2، متعهد است.

2009 نقطه عطف مهم در تاریخ مرکز ما بود: در چارچوب از عالی آموزش و پرورش منطقه اروپا (EHEA)، BAU یک مرکز وابسته به دانشگاه ویک (UVIC) شد. به این ترتیب یک مرکز پیشگام در ارائه تحصیلات دانشگاهی برای مدرک کارشناسی در رشته طراحی شد.

کیفیت آموزش در Bau را، است که توسط آژانس کاتالان دانشگاه تضمین کیفیت (AQU کاتالونیا) ارزیابی، تضمین می کند حال و آینده ما است.

سیستم آموزشی

هدف از Bau و معلمان آن است که برای آموزش معاصر، پرسش، خلاق، طراحان باز می شود که قادر به درک تغییرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و به توسعه پایدار متعهد برای پاسخ به نیازهای در حال تغییر از جامعه است.

مدل آموزش از Bau به ارمغان می آورد آموزش انسانی، فرهنگی، هنری، فنی و روش شناختی جامد است که با مشخصه تا به روز آموزش، متصل به جهان حرفه ای واقعی از فرهنگ دیدگاه پروژه. تضمین BAU کلاس های کوچک برای تشویق آموزش جامع، کار تیمی و آموزش شخصی، و مراقب باشید به تماشای بیش از فعالیت های تحقیق از هر دو معلمان و دانش آموزان به عنوان پایه ای برای افزایش مهارت های خلاق و نوآوری است.

تیم آموزش ها Bau اعمال نوآورانه، شیوه های تدریس با کیفیت بر اساس کاربرد یادگیری از طریق توسعه پروژه ها، و دانش آموزان می آموزد به کار دقیق و سیستماتیک برای رسیدن به حرفه ای از فرایند خلاق.

BAU با هدف ترویج چندزبانگی برای اهداف حرفه ای، و به ویژه تسلط بر زبان انگلیسی، به عنوان زبان ضروری برای رقابت در بازار اشتغال در زمینه طراحی و همچنین برای ورزش حرفه ای و به منظور کمک به شهرت بین المللی از دانش آموزان آن است.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
  • اسپانیایی

از دوره های ارشد بازدید کنید »

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید:

کارشناسی ارشد

Master's in Design of Commercial Spaces and Visual Merchandising

Campus تمام وقت October 2017 اسپانیا Barcelona

Commercial spaces are currently the scene of a social activity on which a considerable part of the economy rests: the consumer society. The products we consume travel a long way before they reach our hands. [+]

Master's in Design of Commercial Spaces and Visual Merchandising The Master's in the Design of Commercial Spaces and Visual Merchandising (60 ECTS) is obtained by completing two postgraduate degrees, for 30 ECTS each. These postgraduate degrees may be completed in the same academic year, or in different years. All postgraduate courses that are part of a master's degree can be taken independently. PRESENTATION Commercial spaces are currently the scene of a social activity on which a considerable part of the economy rests: the consumer society. The products we consume travel a long way before they reach our hands. Manufacturers, distributors, businessmen, marketing procedures, etc., are involved in this process. However, the space in which consumer products are brought together is also an important area for corporate image, and the responsibility for this falls on the interior designer who designs this setting. Designers of interior spaces should no longer limit their concerns to the construction conditions of the space and the location in order to optimize and make the most of the resources that have been invested in the premises. The characteristics of the product and the consumer to whom it is aimed, the business model that comes from the commercial space itself, the marketing used for the positioning of the product and the point of sale have become parameters of significant relevance during the design process that this postgraduate course deals with. Unlike the postgraduate course on Visual Merchandising, whose purpose is to define the discipline of the professional in charge of managing the point of sale, the postgraduate course in Design of Commercial Spaces establishes the scope of the work of the designer of interior spaces in the specific terms of the design methods, where commercial spaces are regarded as a specific type of interior design. GENERAL AIMS OF THE TRAINING The purpose of this postgraduate course is to make an extensive study of commercial spaces and all the parameters that currently influence the process of creating a point of sale design: from Retail Marketing strategies to the demands of actually producing the design. SYLLABUS This postgraduate course is organised in 3 modules and is completed upon handing in the Final Project. Module I – Evolution of the point of sale Module II – Retail as a discipline Module III – The Professional Project of Commercial Space CAREER OPPORTUNITIES Marketing Retail Designer. Conceptualization of commercial space. Advisor in retail marketing. Commercial furniture designer. FACT SHEET Edit: 10th Edition Qualification: Postgraduate Degree in Commercial Spaces Design accredited by the Universidad de Vic-UCC. Students without university degrees will receive a University Extension Studies Diploma. Credits: 30 ECTS School period: From October 7th 2015 to June 2016. Final Project Presentation: June 2016 Timetable: Mondays and Wednesdays from 16h to 19h Mode: On-site Language: Spanish Postgraduate's price: 3480 € Master's price: 6600 € Access: Graduates. Undergraduate degrees in Fine Arts and Design, and those related to the following professional categories: interior design, graphic design, industrial design and arts applied to clothing. Professionals from the sector without specific training but who can demonstrate professional expertise. Applicants will undergo a selection process for acceptance on the course. Observations: Intensive Spanish course for foreign students willing to apply to the Master degree (optional course). From Sept. 10th to October, 2nd; from Monday to Friday (4h/day) – 395€. [-]

Master's in Design Research and Experimentation

Campus تمام وقت October 2017 اسپانیا Barcelona

Design in the 21st century needs professionals with trans-disciplinary training, who are capable of working in collaborative processes, and who investigate and understand the world in which they live and the effects of their own activity. [+]

Master's in Design Research and Experimentation Design in the 21st century needs professionals with trans-disciplinary training, who are capable of working in collaborative processes, and who investigate and understand the world in which they live and the effects of their own activity. The increasing dependence on technological devices, the material dimension of life and the presence of objects with which we interact every day make contemporary design a privileged place from which to think and intervene in the world. For these reasons, this Master’s course is offered as an area for reflection about the very processes of design, but also as an area for experimentation, practice and critical intervention. The principal aim of the Master’s in Design Research and Experimentation is to provide conceptual tools and promote experimental practices for research in design and for a critical transformation of the socio-cultural environments in which we live. This Master’s course emerges as a commitment to the convergence of design as an area for the production of knowledge and research and design as a tool for intervention and social innovation with which to re-think and re-shape present and future lifestyles. The course combines kinds of awareness and methodologies that are peculiar to experimental and collaborative environments such as Medialabs, Fablabs or workshops for artistic creation with the research methodologies of the social sciences, studies in science and technology or cultural studies. In this way, the theoretical sessions are accompanied by practical workshops in the HANGAR production centre, where a working area is permanently available for the students. GENERAL AIMS OF THE TRAINING To train professionals capable of carrying out projects of research and experimentation in design resulting in critical analysis and the creation of objects and devices that can be used in the sustainable transformation of the socio-cultural environments in which we live. Those processes will be made possible by the research methods, the conceptual tools and the experimental practices which arise from the meeting of the social sciences, art and design. Taking its inspiration from free culture and open design, the kind of professional practice which is proposed is intended especially for contexts of work that are heterogeneousº, trans-disciplinary and collaborative. STUDY PLAN The course is composed of five modules which converge into a final project. Module I – The social life of things Module II – Critical and speculative design Module III – Creative practices and methods for research in design Module IV – Digital manufacture Module V - Final Project This Master’s degree course offers a trans-disciplinary tour through areas of teaching, research and theoretical/practical experimentation. The methodology includes classes of theory, lectures and thematic seminars, workshop practical sessions, experimentation stages, working sessions and the accompaniment and tutoring of projects. The course is run as a collaboration between the BAU, the University Centre of Design of Barcelona, and HANGAR, a centre for research and artistic production, together with various projects of research and experimentation in connection with design. Thus, in addition to the classrooms where the theory classes, seminars and lectures take place, areas are also available for practical work and for experimentation workshops. The students also have permanent access to a workshop area at HANGAR, for their personal work and projects. CAREER OPPORTUNITIES The professional application of the knowledge and skills acquired during this Master’s Degree course can be orientated towards different areas, such as projects in laboratories for digital creation and manufacture (Fablabs, Makerspaces, Medialabs, etc.), work in design or architectural studios, cultural and artistic projects, projects of social diagnosis and intervention, or projects for social innovation. The course is also, and especially, intended for professionals who wish to work in research centres or with research groups which incorporate technical, social and humanistic knowledge, as they will be training designers, cultural managers, scientists and social interveners and transformers in the fields of knowledge offered by design as a tool for research and material intervention in the world. FACT SHEET Edit: 1st Edition Qualification: Master's in Design Research and Experimentation accredited by the Universidad de Vic-UCC. Students without university degrees will receive a University Extension Studies Diploma. Credits: 60 ECTS School period: From October 6th 2015 to June 2016. Final Project Presentation: June 2016 Timetable: Tuesdays, Wednesdays and Thursdays from 16h to 19h Mode: On-site Language: Spanish / English ( bilingual teaching staff) Price: 6960 € Observations: Laptop required. Intensive Spanish course for foreign students willing to apply to the Master degree (optional course). From Sept. 10th to October, 2nd; from Monday to Friday (4h/day) – 395€. [-]

Master's in Digital Publishing

Campus تمام وقت October 2017 اسپانیا Barcelona

New digital technologies in editorial design represent a big change for the professional designer. This digital reality affects both the concept and creative process, and the production and dissemination of editorial works. [+]

Master's in Digital Publishing The Master's in Digital Publishing (60 ECTS) is obtained by completing two postgraduate degrees, for 30 ECTS each. These postgraduate degrees may be completed in the same academic year, or in different years. All postgraduate courses that are part of a master's degree can be taken independently. PRESENTATION New digital technologies in editorial design represent a big change for the professional designer. This digital reality affects both the concept and creative process, and the production and dissemination of editorial works. Traditional textbooks and periodicals are transformed and evolve a new digital dimension requiring re-think old concepts and learn new working methods and technologies. Publishing, professional, Designer cannot ignore these changes. The publishing industry needs more than ever to professional designers in this transition to the new technologies in constant growth. The creative designer must have a dynamic and open attitude towards new technologies. This postgraduate course provides an opportunity to publishing, professional, designer to go along with the big publishing houses by new digital technologies. SYLLABUS This postgraduate course is organised in 10 modules and is completed upon handing in the Final Project. Module I - Publishing Module II - Creation of interactive digital magazines. DPS Module III - Core project of digital magazine creation Module IV - Typography applied to digital publishing design Module V - Criticism and analysis of the briefing for Digital Publishing Module VI - Information architecture and graphic synthesis in digital publications Module VII - Usability in digital publications Module VIII - Complementation to create digital publications Module IX - Distribution and sales in the App Store and the Android Market Module X - Business models, interactive advertising and branded apps FACT SHEET Edit: 3th Edition Qualification: Postgraduate Degree in Digital Editions accredited by the Universidad de Vic-UCC. Students without university degrees will receive a University Extension Studies Diploma. Credits: 30 ECTS School period: From October 19th 2015 to May 2016. Final Project Presentation: June 2016 Timetable: Mondays and Wednesdays from 19h to 22h Mode: On-site Language: Spanish Master's price: 6600 € Access: Graduates. Undergraduate degrees in Fine Arts and Design, and those related to the following professional categories: interior design, graphic design, industrial design and arts applied to clothing. Professionals from the sector without specific training but who can demonstrate professional expertise. Applicants will undergo a selection process for acceptance on the course. Observations: Intensive Spanish course for foreign students willing to apply to the Master degree (optional course). From Sept. 10th to October, 2nd; from Monday to Friday (4h/day) – 395€. [-]

Master's in Fashion Management

Campus تمام وقت October 2017 اسپانیا Barcelona

Communication in the world of fashion has turned full circle, and the customer is now the main character in the story. The fashion industry is a business which transmits creative concepts, not only through clothes but also through messages and images which have an impact on society and on culture. [+]

Master's in Fashion Management The Master's in Fashion Management (60 ECTS) is obtained by completing two postgraduate degrees, for 30 ECTS each. These postgraduate degrees may be completed in the same academic year, or in different years. All postgraduate courses that are part of a master's degree can be taken independently. PRESENTATION Communication in the world of fashion has turned full circle, and the customer is now the main character in the story. The fashion industry is a business which transmits creative concepts, not only through clothes but also through messages and images which have an impact on society and on culture. The digital revolution imposes criteria for understanding how an effective dialogue may be produced between brand and consumer, and that the content should be made significant by transmitting values and imagery which help to reinforce the brand’s identity. Univocally in fashion is obsolete. The incorporation of e-commerce, digital publications and the publishing sector, and the relevance of the social networks, have all created a new pattern of contact in which the on-line world is the centre of innovation within fashion communication General aims of the training To impart specific knowledge applied to fashion communication and its context. To teach the abilities, skills and transverse knowledge required in the strategic management of digital communication in a fashion brand. To train versatile and competent professionals in the fields of fashion communication, digital environments and the production of content which is orientated towards branding. STUDY PLAN This postgraduate degree is composed by 7 modules and a Final Degree Project Module I – Fashion communication: context and resources Module II – Marketing and communication combined Module III – Digital communication: environments and strategies Module IV – Fashion Branding Module V – Creative content: multi-channel messages Module VI – Control: impact, ROI and budgets Module VII – Final Project: production and planning of communication CAREER OPPORTUNITIES Communication Manager. Social Media Strategist. Community Manager. Specialized fashion writers. On-line creative copy. Content managers. Producers and managers of communication. FACT SHEET Edit: 1st Edition Qualification: Postgraduate Degree in Integral Communication for Fashion accredited by the Universidad de Vic-UCC. Students without university degrees will receive a University Extension Studies Diploma. Credits: 30 ECTS School period: From October 19th 2015 to May 2016. Final Project Presentation: June 2016 Timetable: Mondays and Wednesdays from 19h to 22h Mode: On-site Language: Spanish (with English support) Postgraduate's price: 3480 € Master's price: 6600 € Observations: Intensive Spanish course for foreign students willing to apply to the Master degree (optional course). From Sept. 10th to October, 2nd; from Monday to Friday (4h/day) – 395€. [-]

Master's in Interior Space Design

Campus تمام وقت October 2017 اسپانیا Barcelona

Interior Design is a discipline that embodies different subjects and professional strands, as a result of the evolution and specialization of other related activities: design, scenography, architecture and styling, among others. [+]

Master's in Interior Space Design Interior Design is a discipline that embodies different subjects and professional strands, as a result of the evolution and specialization of other related activities: design, scenography, architecture and styling, among others. It is also often referred to as a discipline similar to general design and its specific fields: product, industrial, graphic. This Master’s degree course brings together all these criteria and offers training and an academic vision to those designers coming from a specific field who seek to acquire a deeper understanding of the specific area of Interior Design, in all its professional formats: homes, workplaces, ephemeral or commercial. SYLLABUS MODULE I – CULTURAL CONTEXT The aim of this course is to make sure that students, when faced with a specific project, are able to find certain aspects that arouse their own interest; that they will get used to looking back to find references that are linked to those aspects; that they understand how helpful this will be in their understanding of the evolution and the current status of the knowledge about this particular subject; and that they will also get used to organising all of this in their own critical map. The module’s academic objectives The main objective of this module is to provide students with knowledge about historical matters, chosen on purpose, so that they will be able to write up their own references prior to the project. MODULE II – PROJECT AREA The project is the axis of any process of the design of an interior space and, at the same time, it summarizes all the knowledge involved. An interior design project needs to be based on a balanced combination of space analysis, the functional programme and the designer’s cultural background. The module’s academic objectives The main objective of this module is to ensure that students are able to identify the type of interior design project that they need to execute. For that purpose, not only do they need to put it into the context of a professional production sector, but they also need to do so within a stylistic and historical tide or trend that is currently bolstered by objective references. MODULE III – BUILDING AND PRODUCTION The building and the facilities are part of the process to develop the project. A knowledge of building systems, materials and their characteristics, and of facilities, is essential to the execution of a professional project. This module goes into detail in aspects such as ergonomics, restoration and refurbishing, as they are considered to be the basic parameters to be taken into account for the execution of any interior design project. The module’s academic objectives - Building-Management of projects and works Reinforcing the knowledge of the materials and building systems used in interior design projects. We shall mainly focus on those that are potentially involved in the project as we assess the recovery and delivery possibilities of the new materials that are to be used. - Ergonomics We shall discuss matters from the perspective of ergonomics – from the scope of the knowledge and resources necessary for the execution of interior design projects to their representation, presentation and communication. - Restoration and refurbishing The main objective is to learn about the specific techniques and the theoretical knowledge that are needed to execute professional works in any interior space that has a cultural and historical interest, in the most respectful, sensitive way and with appropriate criteria. MODULE IV - REPRESENTATION Considering, studying and applying the systems of representation for the effective communication and presentation of a professional interior design project. The module’s academic objectives The objective of this module is to provide the student with tools and habits to view the representation of projects as an essential part of the process of the project. It is only by representing the actual project that one can be aware and have an accurate perception of it. CAREER OPPORTUNITIES Interior Design Studios. Architecture Studios. Companies engaged in: scenography, temporary spaces, exhibitions mounts and / or stands. Restoration of spaces. Advice and artistic direction. FACT SHEET Edit: 3rd Edition Qualification: Master's in Interior Design accredited by the Universidad de Vic-UCC. Students without university degrees will receive a University Extension Studies Diploma. Credits: 60 ECTS School period: From October 19th 2015 to May 2016. Final Project Presentation: June 2016 Timetable: Mondays to Thursdays, from 19 to 22h. Mode: On-site Language: Spanish Price: 6600 € Access: Graduates. Undergraduate degrees in Fine Arts and Design, and those related to the following professional categories: interior design, graphic design, industrial design and arts applied to clothing. Professionals from the sector without specific training but who can demonstrate professional expertise. Applicants will undergo a selection process for acceptance on the course. Observations: Intensive Spanish course for foreign students willing to apply to the Master degree (optional course). From Sept. 10th to October, 2nd; from Monday to Friday (4h/day) – 395€. [-]

Master in Smart Cities

Campus تمام وقت October 2017 اسپانیا Barcelona

When the smart city concept first emerged during the last decade, it constituted the contribution of information and communication technology (ICT) to the development of cities for learning, adaptation and innovation. [+]

Master in Smart Cities. Designing with Citizens When the smart city concept first emerged during the last decade, it constituted the contribution of information and communication technology (ICT) to the development of cities for learning, adaptation and innovation. However, since then the concept has shifted towards a more neoliberal stance promoted by multinational companies, who view ICT as a means of enhancing the competitiveness of cities through the development of the digital economy. The Master’s degree in Smart Cities. Designing with Citizens, coordinated by the Design for All Foundation and Bau Design College of Barcelona takes the approach that competitiveness, economic development and improved efficiency in cities should not be an end in itself. Rather, it should be the natural consequence of the active involvement of citizens in the evolution of urban societies towards greater sustainability, as the harmonious development of a city may only be achieved through the will and empowerment of healthier, more creative and socially engaged citizens. A city may only be “smart” if its citizens collectively take up the challenge of innovating intelligently and sustainably, with the aim of creating more livable, viable and equitable cities. This programme therefore aims to provide a different view of the challenges faced by cities and the opportunities opening up this century, offering students not only an understanding of urban issues but also practical knowledge and the ability to use tools to facilitate co-creation with citizens to design smart, sustainable cities. GENERAL AIMS OF THE TRAINING The aims of this Master’s degree course are: - To discover the reality of cities from different perspectives, and to discover how the latter affect the community’s quality of life, sustainability, equilibrium and social development. - To express the findings as specific needs and to identify the requirements which the possible solutions must satisfy. - To development strategies and techniques in design which enable innovative solutions to be proposed to local administrations and social agents for the improvement of the quality of life, of social development, and of the attractiveness and sustainability of the city through the participation of the citizens and the use of ICT. - To learn how to develop successfully, in a team, a complete and feasible project which will contribute in an innovative manner to the improvement of the citizens’ quality of life. SYLLABUS MODULE CONTENTS Module I – Overview of the city. Citizens and the city. Learn about the context in cities from different perspectives and how this affects its inhabitants. Understand the various challenges and opportunities with which cities are faced. The evolution of cities up to the present day: social, political and spatial planning models. City services: utilities (water, energy and communications), public street lighting, roadways and traffic, public transport, signage, environmental quality, cleaning of public spaces, waste and sewage management, maintenance, security, civil protection, government, education, public health, social services, town planning, public housing, planning of economic and tourist activities, user and consumer protection, cemeteries. The uses of the city and its interactions: housing, education, work, culture, religious services, sport, trade, industry (processing / digital / cultural industries etc.), professional services, tourism, mobility, logistics, associative and civic activity, crime etc. Quality of life in the city. Migration flows and their impact on cities. Human diversity in cities. Physical and social virtual networks. Efficiencies and inefficiencies in cities; challenges and opportunities. The impact of ICT on the social fabric, on the management of cities and their innovation potential. City resilience. Module II – Tools to analyse and visualise the urban context and for the development of innovation projects. Discover and use the methods and tools necessary for students to undertake their projects. Methods and tools to analyse and visualise urban situations: demographic and statistical analysis, cartography and Geographic Information Systems (GIS). Methods and tools for innovation: design thinking, empathy, creativity, rationality, technology-implementation-market (TIM), co-creation with citizens. Methods and tools for project design and management: Seven Interdependent Success Factors, Business Model Canvas and the HUMBLES method. Module III – Innovation project Be able to successfully undertake a complex, feasible, team project which provides an innovative contribution to improving the quality of citizens’ lives. Design, development and exhibition of a feasible innovation project which will enrich citizens and the city through all its phases: determining the scope, defining the idea, establishing objectives, identifying partners, selecting and acquiring tools and knowledge, planning and presentation, beginning to put the project into practice. CAREER OPPORTUNITIES The professional application of the knowledge and skills acquired during this Master’s programme can be used within two main areas: Professionals already working as local council officers or elected members, or as specialists or managers in businesses which supply services to cities. Professionals who wish to use the project element to launch their own entrepreneurial or economic venture or community activities. FACT SHEET Edit: 1st Edition Qualification: Master's in Smart Cities. Designing with Citizens accredited by the Universidad de Vic - UCC. Students without university degrees will receive a University Extension Studies Diploma. Credits: 60 ECTS School period: From October 19th 2015 to May 2016. Final Project Presentation: June 2016 Timetable: Mondays to Thursdays from 19h to 22h Mode: Blended Learning Language: Spanish / English (bilingual teaching staff) Price: 6600 € Access: It is advisable to have had previous training or experience in one of the following areas: architecture, planning, engineering, design, social sciences, cultural revitalisation, facilitation, economics, health, information and communication technology (ICT), social networks, journalism, law or management (business, government or NGO). Observations: Intensive Spanish course for foreign students willing to apply to the Master degree (optional course). From Sept. 10th to October, 2nd; from Monday to Friday (4h/day) – 395€. [-]

Master’s in Stop Motion Animation

Campus تمام وقت October 2017 اسپانیا Barcelona

The Master’s degree in Stop-Motion Animation is a unique kind of training, at national and international level, the purpose of which is to prepare professionals in stop-motion animation in both its creative and its technical aspects. [+]

Master’s in Stop Motion Animation The Master’s degree in Stop-Motion Animation is a unique kind of training, at national and international level, the purpose of which is to prepare professionals in stop-motion animation in both its creative and its technical aspects. The curriculum combines craftsmanship and technology, and is at the same time exhaustive and eminently practical. By means of this syllabus we promote an overall and artistic perception of the management/production of projects together with the acquisition of a solid base consisting of the fundamentals of animation, combining the foregoing with the learning of the many techniques of stop motion: plasticine, cut-out, pixelation, sand, paint-on-glass, animation with light, etc., and placing special emphasis on animation with articulated stick figures. The teaching in this Master’s degree in Stop-Motion Animation is based on the direct transmission of the advanced knowledge and abilities of a team composed of practising, multi-disciplinary professionals with wide experience in industry and in teaching, and including creators/animators of international repute. In addition, the continual contact, through workshops and masterclasses, with authors of cinema animation, directors, screenwriters, musicians, animators, producers, distributors, festivals and plural-disciplinary artists gives the student a wide-ranging, up-to-date view of working situations and artistic reality in the world of stop-motion animation. The ultimate aim of these studies is that the student should know how to create and articulate a narrative discourse, animate, experience the vast possibilities of plastic, and construct conceptual and aesthetic proposals through a final project consisting of a short film. In short, that the students should have the ability to exhilarate through this language of stop-motion animation that is so powerful, physical, expressive and cross-cutting, and should take advantage of all the resources, both narrative and technical, that are available to them, regardless of the format or the medium, thus preparing themselves to be the artists and versatile professionals who are so necessary in today’s world. General aims of the training To master the principles of animation and be capable of applying them in animation with characters and in the different techniques of stop motion (plasticine, pixelation, cut-out, rotoscoping, characters, etc.). To suggest various creative solutions using stop-motion animation, both in a client’s environment and in one of auteur animation. To acquire sufficient knowledge to be able to join a professional environment requiring stop-motion animation, including knowledge of the implications of the technique in related audiovisual disciplines such as character-designing, set-designing, wardrobe, directing photography, soundtrack, FX, etc. To be capable of developing and/or managing an audiovisual stop-motion project by knowing all the phases of its production: Effectively managing the different members of the working team; Controlling and resolving any problems which may arise in production; Finding a creative solution which is in accordance with the objectives set out at the beginning of production, including aspects such as the budget. Syllabus The training is composed of three modules: A first module dealing with producing and directing animation, and including a detailed theoretical and practical analysis of the distinctive processes of directing, pre-production and production in stop-motion animation. A second module of specialization in which, in a practical manner, through the use of characters from stop-motion animation and its various techniques, the subject of animation is studied more deeply. A third module, consisting of the preparation of a final project in which students will have to demonstrate all the skills that they have learned, and their own independence, before a panel of expert professionals. MODULE I – Directing and Producing Animation MODULE II – Specialization in stop motion MODULE III - Final project of the Master’s Degree Course The classes in Modules I and II will be intensive, and will involve three hours per day from Monday to Friday, whereas in Module III there will be four hours per week, on one day, which will be used for ensuring that the final project is being prepared correctly. The planned programme of studies includes a series of workshops, with national and foreign guests who are experts in some of the topics of the programme. Fact sheet Edit: 1st Edition Qualification: Master’s in Stop Motion Animation accredited by the Universidad de Vic-UCC. Students without university degrees will receive a University Extension Studies Diploma. Credits: 60 ECTS School period: From October 13th 2015 to June 2016. Final Project Presentation: June 2016 Timetable: From October to March: from Monday to Friday from 16h to 19h. From April to June: Mondays from 15h to 19h Mode: On-site Language: Spanish (with English support) Price: 6600 € Observations: Intensive Spanish course for foreign students willing to apply to the Master degree (optional course). From Sept. 10th to October, 2nd; from Monday to Friday (4h/day) – 395€. [-]

Master’s in Web Design

Campus تمام وقت October 2017 اسپانیا Barcelona

In a society where printing on paper is becoming less common every day, and where contents are most likely to be received via screens, there is a growing need for professionals from the graphics sector to provide an easy-to-use, responsible and attractive response to the challenges posed by the users of on-line platforms. [+]

Master’s in Web Design In a society where printing on paper is becoming less common every day, and where contents are most likely to be received via screens, there is a growing need for professionals from the graphics sector to provide an easy-to-use, responsible and attractive response to the challenges posed by the users of on-line platforms. The democratization of technology has made the constant consumption of contents one of the most common habits of people. Each moment has its own content, which is, in turn, consumed via different types of devices. This has turned the job of the designer into a more complex one, which demands specific training in the web context since it is ruled by its own regulations and codes. Consequently, the role of the web designer has become radically different from that of the graphic designer. The growing demand for qualified professionals for the on-line sector has made the discipline of web designer an essential training for anyone seeking to join highly qualified teams and to participate in extremely fascinating projects. GENERAL OBJECTIVES Training multidisciplinary designers who will have an excellent command of the particularities of the on-line medium: - They will be able to have a holistic understanding of a digital project, from the business to the technical architecture. - They will contribute with their own value as web design specialists to consolidated teams. - They will be able to understand the procedures of incremental repetitive work and become familiar with the value of methods such as Agile or Lean, which are rapidly spreading in the most innovative technological companies. SYLLABUS This course is organised in 7 modules and is completed upon handing in the Final Project. Module I – The basics of website technology Module II - The language of the web Module III – UX Module IV - Work Processes Module V – Mobile telephones and other devices Module VI – Development Module VII - Business FACT SHEET Edit: 2nd Edition Qualification: Master’s in Web Design accredited by the Universidad de Vic-UCC. Students without university degrees will receive a University Extension Studies Diploma. Credits: 60 ECTS School period: From October 19th 2015 to May 2016. Final Project Presentation: June 2016 Timetable: Mondays to Thursdays from 19h to 22h Mode: On-site Language: Spanish Price: 6600 € Access: Graduates. Undergraduate degrees in Fine Arts and Design, and those related to the following professional categories: interior design, graphic design, industrial design and arts applied to clothing. Professionals from the sector without specific training but who can demonstrate professional expertise. Applicants will undergo a selection process for acceptance on the course. Observations: Laptop required. Intensive Spanish course for foreign students willing to apply to the Master degree (optional course). From Sept. 10th to October, 2nd; from Monday to Friday (4h/day) – 395€. [-]

استاد در طراحی حرکت های گرافیکی

Campus تمام وقت October 2017 اسپانیا Barcelona

پس از هفت نسخه های متوالی، با حمایت اعتماد بیش از 180 حرفه ای که در طول سال شرکت کرده اند، ما باز این نسخه جدید، بزرگ شده و بازسازی شده، استاد [+]

استاد در حرکت طراحی گرافیک

زبان: Castilian

کارشناسی ارشد در حرکت طراحی کارشناسی ارشد در حرکت گرافیک طراحی 60 اثرات است با تکمیل دو درجه کارشناسی ارشد هر 30 اثرات به دست آمده. این دوره کارشناسی ارشد را می توان در یک سال تحصیلی و یا در سال تحصیلی مختلف گرفته شده است. همچنین، همه دوره های کارشناسی ارشد هستند که بخشی از یک استاد می تواند به طور مستقل گرفته شده است. وام PIONEER سائول باس و تجربه بصری را از نورمن مک لارن به خلق مدرن میشل Gondry و دنی Yount، حرکت های گرافیکی امروز در سمعی و بصری جدید فضا سینما، تلویزیون، اینترنت ... - چالش ها و فرصت های جدید.... [-]


استاد در نام تجاری و بسته بندی طراحی

Campus تمام وقت October 2017 اسپانیا Barcelona

عنوان استاد در نام تجاری و طراحی بسته بندی، 60 اثرات است با تکمیل دو درجه کارشناسی ارشد هر 30 اثرات به دست آمده.این دوره کارشناسی ارشد را می توان در یک سال تحصیلی و یا در گرفته [+]

استاد در نام تجاری و بسته بندی طراحی

عنوان استاد در نام تجاری و طراحی بسته بندی، 60 اثرات است با تکمیل دو درجه کارشناسی ارشد هر 30 اثرات به دست آمده. این دوره کارشناسی ارشد را می توان در یک سال تحصیلی و یا در سال تحصیلی مختلف گرفته شده است. همچنین، همه دوره های کارشناسی ارشد هستند که بخشی از یک استاد می تواند به طور مستقل گرفته شده است. طراحی نام تجاری فارغ التحصیل شرکت ها امروزه نه تنها محصولات آنها را اما مجموع ارزش آن را نیز در خدمات آن را فراهم می گنجانده شده است، افرادی که ارتباطات ساخته شده می کند و جایی که آن را و البته می کند فرهنگ خود را. در محیط فعلی، نام تجاری در حال تبدیل شدن به طور فزاینده مهم است.تنها علامت های تجاری که با یک استراتژی روشن موفق شده است در بسیاری از مارک ها و محصولات در جهان موفق خواهد شد. ... [-]


کارشناسی ارشد در طراحی گرافیک

Campus تمام وقت October 2017 اسپانیا Barcelona

با توجه به افزایش کانال های ارتباطی و تبادل اطلاعات، تقاضا برای طراحان گرافیک است به صورت تصاعدی افزایش یافته است.طراحی گرافیک نظم و انضباط است که است [+]

استاد در طراحی گرافیک

با توجه به افزایش کانال های ارتباطی و تبادل اطلاعات، تقاضا برای طراحان گرافیک است به صورت تصاعدی افزایش یافته است. طراحی گرافیک رشته ای است که با هدف توسعه و پروژه پیام از طریق تصویر است. بنابراین آن را تا به زمینه های مشترک با سایر رشته های هنر و ارتباطات؛ با این حال، آن نیاز به آموزش خاص برای فعال کردن استفاده از ابزار طراحی گرافیک و پردازش پیام را به یک مفهوم و یک ترکیب گرافیکی که در پاسخ به یک درخواست. ... [-]


کارشناسی ارشد در نوآوری و مدیریت طراحی

Campus تمام وقت October 2017 اسپانیا Barcelona

نیاز به نوآوری برای رسیدن به تعالی کسب و کار تغییر نقش طراحی در زمینه های کسب و کار کمک کرده است.رابطه بین مدیریت و طراحی است [+]

استاد در مدیریت نوآوری و طراحی

نیاز به نوآوری برای رسیدن به تعالی کسب و کار تغییر نقش طراحی در زمینه های کسب و کار کمک کرده است. رابطه بین مدیریت و طراحی بسیار مهم است در سطح استراتژیک سازمان به ارائه یک موقعیت پیشرو، به دست آوردن سود دهی و ایجاد ارزش. استاد در نوآوری و مدیریت طراحی حرفه ای می دهد دیدگاه های جدید کار خود را. در طراحی مدیریت کارشناسی ارشد آن را در کسب مهارت های مدیریت کسب و کار تاکید کرد، در حالی که نوآوری فارغ التحصیل و طراحی آن را به فکر کردن در چگونه به نوآوری از تفکر طراحی کنکاش. کارشناسی ارشد در نوآوری و مدیریت طراحی، 60 اثرات است با تکمیل دو درجه کارشناسی ارشد هر 30 اثرات به دست آمده.این دوره کارشناسی ارشد را می توان در یک سال تحصیلی و یا در سال تحصیلی مختلف گرفته شده است. همچنین، همه دوره های کارشناسی ارشد هستند که بخشی از یک استاد می تواند به طور مستقل گرفته شده است. ... [-]