CEREM

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

CEREM دارای یک پلت فرم آموزش آنلاین است که به دانش آموزان اجازه می دهد تا زمینه ارتباط و یادگیری را گسترش دهند، دانش را با همکاران و معلمان خود تبادل کنند و تجربیات زندگی کنند که در زمینه حرفه ای کاربرد دارند.

سمینارها برای حمایت از آموزش آنلاین

به منظور ارائه برنامه های مدرسه تعامل بیشتر و بهبود خدمات دانشجویی، ما آخرین نسخه از پردیس مودل را وارد کرده ایم و سمینارها را به روش های آموزشی ما پشتیبانی می کنیم.

این سمینارها در یکی از ساختمان های ما در مادرید برگزار می شود که توسط معلمان هر منطقه مطالعه تدریس می شود. ما همچنین امکان مشاوره با معلمان را از طریق تلفن و شخصا در یکی از دفاتر دانشکده گنجانده ایم. به این ترتیب دانش آموز دائما در ارتباط با معلمان و دانش آموزان دیگر است که روند یادگیری را تسهیل می کند.

تماس ویدیویی

تماس مستقیم با معلم هر منطقه مطالعه برای انجام پرسش های فردی در مورد دستور کار برنامه.

ویدئو کنفرانس های تعاملی:

  • مشارکت مستقیم دانش آموزان از طریق چت، صوتی و تصویری.
  • موارد عملی در گروه
  • تخته سفید تعاملی
  • انتقال فایل ها در زمان واقعی

مکان ها

مادرید

Address
CEREM Calle Cedaceros, 11
28014 مادرید, جامعه مادرید, اسپانیا

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید: