توضیحات رسمی را مطالعه کنید

ماموریت ماموریت سرود کالج حاضر است که به ارائه آموزش آنلاین با کیفیت با تمرکز بر پیشرفت دانش آموزان را به سطح بعدی آموزش و پرورش در زمینه مراقبت های بهداشتی، کسب و کار، فناوری و عدالت کیفری.   تمرکز از مدرسه به دانش آموزان با فرصت برای گسترش آموزش عالی خود را در حالی که حفظ یک سبک زندگی فعال و حفظ کار خود سرود کالج حاضر ساخته شده است. مدرسه ارائه می دهد برنامه های درجه های مختلف در سطح کارشناسی کاردانی و. این درجه را پوشش طیف گسترده ای از مهارت ها و طراحی شده اند به زندگی حرفه ای متمرکز شده است. از ثبت نام از طریق فارغ التحصیلی و فراتر از آن، سرود کالج حاضر است برای رسیدن به موفقیت تحصیلی و حرفه ای هر دانش آموز اختصاص یافته است.

در حال حاضر هیچ برنامه ای برای نمایش

لطفا جستجو در بالا پالایش، لطفا دسته محبوب ما شوید و یا جستجوی یک لغت کلیدی.


... or simply by choosing your degree: