TUM School of Management Executive Programs

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

مرکز آموزش و پرورش اجرایی:

مرکز آموزش و پرورش اجرایی (EEC) از مدرسه TUM مدیریت ترکیبی از فعالیت های آموزش و پرورش بیشتر در دانشکده و تضمین انتقال دانش و گفت و گو بین دانشگاه و دنیای کسب و کار به عنوان یک منطقه مهم از فعالیت است. طرح های آموزش و پرورش اجرایی ما در جهت اصلی آموزش و پژوهش موضوعات مدرسه گرا، حصول اطمینان از آخرین نتایج تحقیقات در مناطق اصلی خواهد راه خود را به طور مستقیم به آموزش و پرورش اجرایی مبتنی بر شواهد پیدا کنید. توجه ویژه است که همیشه به جنبه های عملی و برنامه های کاربردی بالقوه یافته که به طور منظم توسط بالا مشخصات آموزش و پرورش هیئت اجرایی تایید شده است.

با شور و شوق برای مدیریت و فن آوری، آینده گرا، EEC ارائه می دهد یک برنامه آموزش و پرورش بیشتر جامع: در ما برنامه های آموزش و پرورش اجرایی، دانش مدیریت مبتنی بر شواهد در دیدار تخصص صنعت. هدف این است که برای ترویج مدیران ارشد و کارشناسان فنی، دانش، مهارتها، و توسعه شخصی به سمت تبدیل شدن به رهبران و کارشناسان بسیار موثر و مسئول. بر اساس در مونیخ، EEC حفظ یک شبکه جهانی از سازمان های پیشرو، ساخت برنامه های جذاب برای مدیران ارشد از سراسر جهان است.

برنامه های مرکز آموزش و پرورش اجرایی:

MBA اجرایی MBA اجرایی در نوآوری و کسب و کار ایجاد MBA اجرایی کسب و کار و IT برنامه های سفارشی برنامه های گواهینامه و اجرایی آموزش یادگیری فشرده و آموزش الکترونیکی / یادگیری تلفیقی

مکان ها

مونیخ

Address
Technical University of Munich
TUM School of Management
Arcisstraße 21

80333 مونیخ, بایرن, آلمان

مونیخ

Address
Technische Universität München
Arcisstraße 21

D-80333 مونیخ, بایرن, آلمان

مونیخ

Address
TUM Campus Heilbronn at the Bildungscampus Heilbronn
Am Bildungscampus 3
74076 Heilbronn

74076 مونیخ, بایرن, آلمان

بورسیه تحصیلی Keystone

گزینه‌هایی که بورسیه ما می‌تواند به شما ارائه دهد را بشناسید

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید: