Goethe Dental School, Goethe University Frankfurt

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

دانشگاه گوته فرانکفورت دانشگاه فرانکفورت یک دانشگاه پر جنب و جوش، شهری، و جهانی فراهم می کند که یک فضای بسیار عالی که در آن به پژوهش، مطالعه، فکر می کنم، و آفریدن است. دانشگاه در سال 1914 از طریق بودجه خصوصی تاسیس شد. به این ترتیب، دانشگاه مدیون تأسیس آن به لینک - که مشخصه برای شهرستان از فرانکفورت - بین پژوهشی پویا، میراث روشنگری و تعهد آگاهانه از شهروندان فرانکفورت به اصول و مبانی تجارت بین المللی و صنعت. به عنوان یکی از نهادهای مهم آموزش عالی در آلمان، دانشگاه متعهد به ارائه طیف گسترده ای از رشته در آموزش و پژوهش، به تولید دستاوردهای برجسته است، و به شکستن زمین جدید از طریق استفاده هدفمند از مزایا و هم افزایی از کار میان رشته ای در آموزش و پژوهش. در رقابت با بهترین دانشگاه ملی و بین المللی، دانشگاه فرانکفورت هدف را به انجام برسانند آموزش آن و حکم های آموزشی از طریق عملکرد و تفکر باز. دانشگاه از برنامه های عملی از دانش بر اساس تحقیقات بنیادی جامد. ویژگی های دانشگاه فرانکفورت است، و همیشه هدف خواهد: • شهری و باز • جهان وطنی و بین المللی • موثر و کارآمد • قوی در تحقیق • یک شریک حیاتی در منطقه شهری فرانکفورت-راین اصلی

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
  • آلمانی

بازدید کنید کارشناسی ارشد(MSc) » بازدید کنید کارشناسی ارشد »

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید:

تماس

Goethe University Frankfurt

آدرس Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt am Main, Department of Medicine Grüneburgplatz 1
60323 Frankfurt am Main, Hesse, آلمان
وب سایت http://www.uni-frankfurt.de/
تلفن +49 69 7980