Fachhochschule der Wirtschaft FHDW

آمادگی آزمون

دوره‌های مختلف را کشف کنید تا از آمادگی بالاتری برای آزمون‌های خود برخوردار شوید و بهترین نمره ممکن را کسب کنید.
اطلاعات بیشتر

تست‌های دانش‌آموزی

آزمون‌های دانشجویی برای پذیرش در آموزش عالی را جستجو کنید.
اطلاعات بیشتر

مکان ها

پادربورن

Address
Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW)
Hauptstraße 2

51465 پادربورن, نوردراین-وستفالن, آلمان

پادربورن

Address
Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW)
Meisenstraße 92

33607 پادربورن, نوردراین-وستفالن, آلمان

پادربورن

Address
Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW)
Marie-Curie-Straße 6

40822 پادربورن, نوردراین-وستفالن, آلمان

پادربورن

Address
University of Applied Sciences FHDW
Fürstenallee 3 - 5

33102 پادربورن, نوردراین-وستفالن, آلمان

بورسیه تحصیلی Keystone

گزینه‌هایی که بورسیه ما می‌تواند به شما ارائه دهد را بشناسید.

وام‌های دانشجویی

Discover various options for student loans and financing to help you support your studies.
اطلاعات بیشتر

مسکن دانشجویی

گزینه‌های مختلفی که برای اقامت دانشجویان در سراسر جهان وجود دارد را پیدا کنید.
اطلاعات بیشتر