توضیحات رسمی را مطالعه کنید

فواید

برنامه کارشناسی ارشد فراگیر برای همه حرفه ایانی که در یک محیط آموزشی کار می کنند و مایل به افزایش یادگیری حرفه ای و بهبود چشم انداز پیشرفت حرفه ای هستند، ضروری است. دانش آموزان می توانند تجربه آموزشی را با توجه به تجربه فردی، نیازها و منافع خود، متناسب سازند. این برنامه را می توان به طور کامل از طریق محیط یادگیری مجازی دانشگاه از راه دور مشاهده کرد.

MDED

برنامه توسط سازمان بین المللی مدرک کارشناسی معتبر و با موفقیت انجام شده شرکت کنندگان می توانند برای یک گواهی IB پیشرفته در آموزش و تحقیقات یادگیری، گواهی در عمل رهبری و گواهینامه پیشرفته در رهبری ثبت نام ثبت نام فرصت برای پیگیری حرفه ای در عمومی، خصوصی یا مدارس بین المللی در سراسر جهان.

تخصص ها

آموزش و یادگیری پیشرو

رهبری آموزشی استراتژیک

آموزش بین المللی

مشارکت و پشتیبانی دانشجو

پرستاری / آموزش ابتدایی

تمرین دوران کودکی

توسعه تفکر ریاضی

مطالعات دوران کودکی

عنوان

کارشناسی ارشد آموزش - MEd

جایزه بدن

دانشگاه داندی

حالت

یادگیری ترکیبی با کارگاه های آموزشی

شرایط ورود

استادیار آموزش و پرورش مجموعه ای از ماژول های تحصیلات تکمیلی در توسعه حرفه ای برای معلمان و متخصصان است که کار می کنند، تجربه گذشته کار و یا تمایل به کار در یک محیط آموزشی. از طریق برنامه، هر دو محل کار مبتنی بر محل کار و غیر محل کار وجود دارد.

مسیر مبتنی بر محل کار:

حرفه ایانی که در حال حاضر در یک محیط آموزشی کار می کنند و مایل به افزایش یادگیری حرفه ای و بهبود چشم انداز پیشرفت حرفه ای هستند.

باید مدرک کارشناسی (هر رشته) داشته باشد.

اگر مدرک کارشناسی خود را به زبان انگلیسی تدریس نکنید، نیاز زبان انگلیسی IELTS 6.5 (یا معادل آن) است.

رانندگی غیر کارگاهی:

حرفه ایانی که تجربه کاری قبلی دارند (لزوما فعلی) در محیط آموزشی نیستند.

باید یک فارغ التحصیل (هر نظم) باشد.

اگر مدرک کارشناسی خود را به زبان انگلیسی تدریس نکنید، نیاز زبان انگلیسی IELTS 6.5 (یا معادل آن) است.

برنامه آموزش در:
انگلیسی
این دوره Online & Campus Combined
Start Date
زمان ثبت نام باز است
Duration
درخواست اطلاعات
پاره وقت
تمام وقت
Price
15,100 USD
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا

زمان ثبت نام باز است

Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date