حسابداری و کامپیوتر کسب و کار علم (RWI)

عمومی

$expand_more $expand_less

مقدمه

$expand_more $expand_less

برنامه درسی

$expand_more $expand_less

گالری

$expand_more $expand_less

فرصت‌های شغلی

$expand_more $expand_less

درباره این دانشگاه

Universitatea de Vest din Timisoara (UVT) / West University of Timisoara (WUT) is the main higher education institution and research centre in Western Romania.

Universitatea de Vest din Timisoara (UVT) / West University of Timisoara (WUT) is the main higher education institution and research centre in Western Romania. اطلاعات محدود
تیموئارا
مشاهده پروفایل مدرسه
$expand_more $expand_less

سؤالی بپرسید

این فرم را تکمیل کنید، سپس تیم پذیرش دانشگاه به شما پاسخ خواهد داد.