برنامه دو کارشناسی ارشد در بازاریابی بین المللی در محیط دیجیتال | بازاریابی بین المللی

عمومی

درباره این دانشگاه

IQS (Institut Quimic de Sarria) is a Jesuit Institution and one of the most prestigious Universities on the national and international academic and scientific stage. With more than 110 years of teach ... اطلاعات بیشتر

IQS (Institut Quimic de Sarria) is a Jesuit Institution and one of the most prestigious Universities on the national and international academic and scientific stage. With more than 110 years of teaching experience, IQS distinguishes itself by focusing on answering the dynamic social, economic and industrial challenges facing today’s society. اطلاعات محدود