Keystone logo

فیلترها

 • استرالیا
رشته های تحصیلی
  آرایشگری (0)
 • آموزش (29)
 • بهداشت و درمان (11)
 • حمل و نقل و لجستیک (4)
 • خودبهسازی (2)
 • روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی (17)
 • زبان های خارجی (0)
 • ساخت و ساز (7)
 • علوم اجتماعی (13)
 • علوم زیستی (5)
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

367 کارشناسی ارشد برنامه ها که در استرالیا برای 2024

  کارشناسی ارشد برنامه ها که در استرالیا

  استرالیا دارای آموزش عالی یارانه برای دانش آموزان به دنبال مدارک تحصیلی در مقطع کارشناسی. آنها همچنین می دهد وام و کمک های مالی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی. آموزش عالی در سطح مدرک کارشناسی به درجه دکترا ارائه شده در هر زمینه مطالعه شروع می شود.