استاد کیفیت - "متخصصان و مدیران در سیستم های مدیریت کسب و کار - کیفیت - ایمنی - محیط زیست - انرژی" ویرایش 83

عمومی

2 مکان موجود
$expand_more $expand_less

مقدمه

$expand_more $expand_less

درباره این دانشگاه

Uninform Group, rinomata ed accreditata Business School nazionale impegnata da oltre 25 anni nel campo dell’alta formazione e dell’innovazione dei processi formativi, opera con riconosciuta autorevole ... اطلاعات بیشتر

Uninform Group, rinomata ed accreditata Business School nazionale impegnata da oltre 25 anni nel campo dell’alta formazione e dell’innovazione dei processi formativi, opera con riconosciuta autorevolezza erogando prestigiosi master post universitari nei settori Turismo, Qualità, Sicurezza, Ambiente, Energia, Marketing Digitale e Comunicazione, in entrambe le sue sedi di Roma e Milano. اطلاعات محدود
رم , میلان + 1 بیشتر کمتر
مشاهده پروفایل مدرسه
$expand_more $expand_less

سؤالی بپرسید

این فرم را تکمیل کنید، سپس تیم پذیرش دانشگاه به شما پاسخ خواهد داد.