استاد هنر در طراحی تعامل

عمومی

$expand_more $expand_less

مقدمه

$expand_more $expand_less

برنامه درسی

$expand_more $expand_less

گالری

$expand_more $expand_less

فرصت‌های شغلی

$expand_more $expand_less

درباره این دانشگاه

The University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland (SUPSI) is one of the nine professional universities recognised by the Swiss Confederation.

The University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland (SUPSI) is one of the nine professional universities recognised by the Swiss Confederation. اطلاعات محدود
مندریسیو
مشاهده پروفایل مدرسه
$expand_more $expand_less

سؤالی بپرسید

این فرم را تکمیل کنید، سپس تیم پذیرش دانشگاه به شما پاسخ خواهد داد.