استاد مطالعات فرهنگی روسیه

عمومی

$expand_more $expand_less

مقدمه

$expand_more $expand_less

درباره این دانشگاه

With origins dating back to 1915, Southern Federal University (SFedU) is the largest scientific and educational centre in the south of Russia. SFedU traces its roots to the Royal University of Warsaw, ... اطلاعات بیشتر

With origins dating back to 1915, Southern Federal University (SFedU) is the largest scientific and educational centre in the south of Russia. SFedU traces its roots to the Royal University of Warsaw, which has moved to the south of Russia during the Great War. اطلاعات محدود
Rostov-on-Don , Taganrog + 1 بیشتر کمتر
مشاهده پروفایل مدرسه
$expand_more $expand_less

سؤالی بپرسید

این فرم را تکمیل کنید، سپس تیم پذیرش دانشگاه به شما پاسخ خواهد داد.