استاد مطالعات اروپایی

عمومی

$expand_more $expand_less

مقدمه

$expand_more $expand_less

شهریه برنامه

$expand_more $expand_less

دانشجویان ایده‌آل

$expand_more $expand_less

درباره این دانشگاه

The International Graduate Center (IGC) was founded by the University of Applied Sciences Bremen as an interdisciplinary Graduate School for Management and Leadership.

The International Graduate Center (IGC) was founded by the University of Applied Sciences Bremen as an interdisciplinary Graduate School for Management and Leadership. اطلاعات محدود
برمن
مشاهده پروفایل مدرسه
$expand_more $expand_less

سؤالی بپرسید

این فرم را تکمیل کنید، سپس تیم پذیرش دانشگاه به شما پاسخ خواهد داد.