استاد 3 آهنگ دارد :

عمده در اکوسیستم دیجیتال

این قابلیت های متمایز و دانش ارزشمند مورد نیاز برای ادغام استراتژی های کسب و کار و فن آوری را توسعه می دهد.

عمده در صنعت انرژی

این شرکت دانش آموزان با دانش جامع اکوسیستم انرژی را برای مقابله با چالش هایی مانند: گرمایش جهانی، خستگی از سوخت های فسیلی، تهدیدات پایدار، فراهم می کند.

عمده در مدیریت ریسک و بیمه

این یک مروری جامع از زمینه مدیریت ریسک را برای ارزیابی و جمع آوری انواع انواع ریسک های خطر و ارزیابی تاثیرات تجمعی آن بر کل سازمان فراهم می کند.

برنامه آموزش در:
  • انگلیسی

مشاهده 5 برنامه دیگر ارائه شده توسط LUISS Business School »

این دوره واقع در پردیس
Duration
12 
تمام وقت
Price
15,000 EUR
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
End Date
سپتامبر 18, 2020
آخرین مهلت تقاضا
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
سپتامبر 18, 2020