استاد مدیریت دولتی (MPA)

عمومی

$expand_more $expand_less

مقدمه

$expand_more $expand_less

گالری

$expand_more $expand_less

برنامه درسی

$expand_more $expand_less

دانشکده

$expand_more $expand_less

درباره این دانشگاه

We know that success requires equal parts intellect and action. At JMU, that’s what Being the Change is all about.

We know that success requires equal parts intellect and action. At JMU, that’s what Being the Change is all about. اطلاعات محدود
Harrisonburg , فلورانس , مرسی + 2 بیشتر کمتر
مشاهده پروفایل مدرسه
$expand_more $expand_less

سؤالی بپرسید

این فرم را تکمیل کنید، سپس تیم پذیرش دانشگاه به شما پاسخ خواهد داد.