استاد علوم شناختی

عمومی

$expand_more $expand_less

مقدمه

$expand_more $expand_less

پذیرش

$expand_more $expand_less

گالری

$expand_more $expand_less

درباره این دانشگاه

The University of Trento was founded in 1962 and has always aimed at building alliance and reciprocal efficiency with Italian and foreign institutions and organizations. In 1982, the University (until ... اطلاعات بیشتر

The University of Trento was founded in 1962 and has always aimed at building alliance and reciprocal efficiency with Italian and foreign institutions and organizations. In 1982, the University (until then private) became public, with a statute that guaranteed self-government. اطلاعات محدود
ترنتو , بولزانو , اینسبروک , Rovereto + 3 بیشتر کمتر
مشاهده پروفایل مدرسه
$expand_more $expand_less

سؤالی بپرسید

این فرم را تکمیل کنید، سپس تیم پذیرش دانشگاه به شما پاسخ خواهد داد.