استاد علوم در راه حل های پیشرفته انرژی سیستم های انرژی پایدار و بازار

عمومی

برای خواندن اطلاعات بیشتر درخصوص این برنامه به وب‌سایت مؤسسه مراجعه کنید

درباره این دانشگاه

At Aalto University, we believe in curiosity and we encourage our students to explore the unknown and do things in a totally new way. We offer the highest level of education in business, art and desig ... اطلاعات بیشتر

At Aalto University, we believe in curiosity and we encourage our students to explore the unknown and do things in a totally new way. We offer the highest level of education in business, art and design, architecture, and technology in Finland. اطلاعات محدود
اسپو , هلسینکی , پوری , میکلی + 3 بیشتر کمتر