استاد علوم داده

عمومی

برای خواندن اطلاعات بیشتر درخصوص این برنامه به وب‌سایت مؤسسه مراجعه کنید

درباره این دانشگاه

The University of South Australia is a globally connected and engaged university with industry-informed teaching and research that is inventive and adventurous.

The University of South Australia is a globally connected and engaged university with industry-informed teaching and research that is inventive and adventurous. اطلاعات محدود
آدلاید , آدلاید , آدلاید , آدلاید + 3 بیشتر کمتر