استاد سیاست و عمل بین المللی

عمومی

$expand_more $expand_less

مقدمه

$expand_more $expand_less

برنامه درسی

$expand_more $expand_less

نتیجه برنامه

$expand_more $expand_less

گالری

$expand_more $expand_less

فرصت‌های شغلی

$expand_more $expand_less

درباره این دانشگاه

Elliott School graduates are consistently sought after for challenging global careers. What's more, our Washington, DC location allows us to form strong relationships with public, private, and non-pro ... اطلاعات بیشتر

Elliott School graduates are consistently sought after for challenging global careers. What's more, our Washington, DC location allows us to form strong relationships with public, private, and non-profit organizations that regularly employ Elliott School students and alumni. اطلاعات محدود
واشنگتن
مشاهده پروفایل مدرسه
$expand_more $expand_less

سؤالی بپرسید

این فرم را تکمیل کنید، سپس تیم پذیرش دانشگاه به شما پاسخ خواهد داد.