استاد برنامه های مهندسی (عمران) توسط درسی

عمومی

بورسیه تحصیلی Keystone

گزینه‌هایی که بورسیه ما می‌تواند به شما ارائه دهد را بشناسید

درباره این دانشگاه

Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS), Malaysia's eighth university was officially incorporated on 24 December 1992. A university that is contemporary in character and forward-looking in outlook, it is ... اطلاعات بیشتر

Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS), Malaysia's eighth university was officially incorporated on 24 December 1992. A university that is contemporary in character and forward-looking in outlook, it is committed in providing the nation with leaders, managers, scientists and technical specialists as well as thoughtful citizens who are capable of handling the complex challenges of our common future - confidently, competently, and creatively. اطلاعات محدود